Сухиндол (община)

община в област Велико Търново

Община Сухиндол се намира в Северна България и е една от съставните общини на Област Велико Търново.

Сухиндол (община)
Общи данни
ОбластОбласт Велико Търново
Площ149.48 km²
Население2 739 души
Адм. центърСухиндол
Брой селища6
Сайтwww.suhindol.bg
Управление
КметПламен Чернев
(независим политик; 2007)
Общ. съвет11 съветници
  • БСП (6)
  • ГЕРБ (3)
  • РБ (1)
  • ДПС (1)
Сухиндол (община) в Общомедия

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в най-западната част на Област Велико Търново. С площта си от 157,022 km2 заема последното 10-о място сред общините на областта, което съставлява 3,37% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релефът на общината е предимно хълмист, като цялата ѝ територията ѝ условно попада в обсега на Средния Предбалкан. В пределите на общината попадат части от четири броя възвишения, височини и плата. Югоизточно от река Росица се намират северозападните части на платото Плужна с височина до 447 m. На юг от селата Бяла река и Горско Калугерово, източно от язовир „Александър Стамболийски“ попадат най-североизточните разклонения на Севлиевските височини – връх Градинката 507 m, разположен южно от село Горско Калугерово. Западната част на общината се заема от най-източните части на Деветашкото плато – връх Куклица 525 m, максималната височина на общината, разположен югозападно от село Коевци. Северно от общинския център Сухиндол се простира най-южната част на веригата от т.нар. Базалтови могили – Върха (472 m).

През общината, от югозапад на североизток преминава част от средното течение на река Росица (ляв приток на Янтра) и се явява най-голямата водна артерия в общината. В нейното корито, източно от село Красно градище се намира най-ниската точка на общината – 126 m н.в. Южно от село Горско Косово е изградена голямата преградна стена на язовир „Александър Стамболийски“, като в пределите на общината попада „долната“, по-голяма част от язовира. Язовирът обем 220 милиона m3 и водна площ 10 000 дка. Той осигурява вода за напояване, както и спомага работата на две водно-електрически централи. В землищата на град Сухиндол и село Горско Калугерово има по един микроязовир. В северозападната част, основно по границата с Община Летница протича най-горното течение на река Ломя (десен приток на Осъм).

По своите климатични особености общината принадлежи към умереноконтиненталната климатична област. Тя се характеризира с горещо и сравнително сухо лято, и студена зима.

Климатичните особености на района като цяло благоприятстват за развитието на различна стопанска дейност. Те оказват благоприятно въздействие за развитието на селското стопанство и най-вече по отношение на лозарството и отглеждането на висококачествено грозде.

Част от територията на общината попада в севернобългарската горска степна зона, а останалата в полупланинска зона. Заради това разположение, преобладаващите почвени типове са: тъмносивите горски почви, светлосивите горски почви, излужените черноземи, планинските кафяви горски почви, слабоглинестите рендзини (които са типични лозарски почви за производство на качествени вина), алувиални и делувиални ливадни почви по поречието на река Росица (изключително благоприятни за отглеждане на овощни (ябълки) видове, вкореняване на облагородени лози и зеленчукови култури и други почви. Основните почвени типа в района са шест. В обработваемите земи мощността на хумусния хоризонт се движи средно на 30 – 40 sm дълбочина, което определя и високия процент продуктивност на почвата.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 2542 100,00
Българи 1791 70,46
Турци 448 17,62
Цигани 77 3,03
Други 7 0,28
Не се самоопределят 111 4,37
Не отговорили 108 4,25

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

редактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[2]

Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
1985 32 128 -96 7.3 29.3 -22.0
1988 36 142 -106 8.6 34.1 -25.5
1989 27 154 -127 6.6 37.5 -30.9
1990 24 145 -121 5.9 35.8 -29.9
1991 30 131 -101 7.5 32.6 -25.1
1992 35 109 -74 8.8 27.5 -18.7
1993 30 115 -85 7.6 29.3 -21.7
1994 36 118 -82 9.0 29.5 -20.5
1995 26 143 -117 6.4 35.2 -28.8
1996 33 153 -120 8.1 37.6 -29.5
1997 31 133 -102 7.6 32.8 -25.1
1998 30 101 -71 7.5 25.3 -17.8
1999 42 124 -82 10.8 31.8 -21.0
2000 42 121 -79 11.1 31.9 -20.8
2001 26 100 -74 7.2 27.6 -20.4
2002 33 94 -61 9.4 26.6 -17.3
2003 27 109 -82 7.8 31.3 -23.6
2004 24 81 -57 7.1 23.9 -16.8
2005 34 68 -34 10.2 20.4 -10.2
2006 33 87 -54 10.0 26.4 -16.4
2007 20 73 -53 6.2 22.7 -16.5
2008 25 73 -48 8.0 23.3 -15.3
2009 23 75 -52 7.5 24.4 -16.9
2010 23 109 -86 7.6 36.2 -28.6
2011 20 80 -60 7.9 31.6 -23.7
2012 26 92 -66 10.5 37.0 -26.5
2013 16 64 -48 6.5 26.2 -19.7
2014 21 92 -71 8.7 38.1 -29.4
2015 25 86 -61 10.2 35.2 -25.0
2016 17 76 -59 7.2 32.0 -24.9
2017 19 91 -72 8.2 39.3 -31.1
2018 21 83 -62 9.3 36.8 -27.5
2019 15 86 -71 6.8 39.1 -32.3
2020 11 68 -57 5.1 31.4 -26.3
2021 20 82 -62 9.4 38.7 -29.3

Населени места

редактиране

Общината има 6 населени места с общо население 2000 души към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Сухиндол, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Сухиндол 1463 65,798 Административен център на общината
Бяла река 174 22,050
Горско Калугерово 83 15,317
Горско Косово 120 22,858
Коевци 96 22,514
Красно градище 64 8,485 Калакастрово
ОБЩО 2000 157,022 няма населени места без землища
5 населени места с по-малко от 350 души население

Административно-териториални промени

редактиране
  • през 1884 г. – заличено е с. Плужна поради изселване без административен акт;
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Калакастрово на с. Красно градище;
  • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Сухиндол за с.гр.т. Сухиндол;
  • Указ № 2066/обн. 25.12.1970 г. – признава с.гр.т. Сухиндол за гр. Сухиндол.

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 32,6 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране