Уикипедия:Качване на файлове

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

За да могат да се използват, файловете предварително трябва да бъдат качени в мултимедийното хранилище Общомедия (Wikimedia Commons). Общомедия е споделеното хранилище на свободно лицензирано мултимедийно съдържание за всички проекти на Уикимедия на всички езици. Файл, качен в Общомедия, може да бъде използван във всички други уикипедии, все едно, че е наличен във всяка една от тях. Можете да качвате единствено:

И тук, както и при статиите, не е позволено нарушаването на авторски права.

За да можете да качите файл е необходимо да имате регистрация.

Препоръчително е да ги именувате с обикновени латински букви (без диакритични знаци), тъй като има известна вероятност именуваните на кирилица файлове да създадат проблеми. Също така кръщавайте файловете, които качвате, с мнемонични имена - с колкото се може по-съществени ключови думи, които точно да описват съдържанието на файла.

Имайте предвид, че както всичко друго в Уикипедия (заглавия на статии, потребителски имена), и при имената на файлове се прави разлика между малки и главни букви (т.е. те са case-sensitive). Първата буква от името на файла винаги автоматично се капитализира, т.е. дори и на вашия компютър файлът е бил именуван с малка буква, след качването тя ще е станала главна и винаги ще трябва да се ползва така.

Качване на файлове в Общомедия редактиране

Страница „Качване“ в Общомедия (с английския интерфейс)

За да можете да качите файла, с който разполагате, трябва да сте влязъл в системата и акаунтът ви да е потвърден (confirmed account) - това означава, че акаунтът трябва да е създаден поне преди четири дни и с него да са направени минимум 10 редакции. В случай, че не разполагате с такъв акаунт, моля посетете Уикипедиа:Файлове за качване. Отидете на страницата на Общомедия и се регистрирайте или влезте в системата с вече съществуващ акаунт. Ако ще ви е по-лесно, натиснете my preferences-->User profile-->Language и изберете за език на интерфейса - български. После идете на Upload file/Качване. Този бутон се намира в левия сайдбар. След като го натиснете, ще бъдете отведени към процес, състоящ се от 5 стъпки - Learn, Upload, Release rights, Describe, Use. Първата стъпка служи да запознае потребителите с това, какви файлове е уместно да се качват в Wikipedia. След като натиснете бутона "Next", ще бъдете отведени към втора стъпка. На повечето браузъри се показва бутон за качване на файл, носещ име "Select media file to share". Натиснете го и изберете един или няколко файла от компютъра си, които искате да качите. Натиснете бутон "Continue". На този етап трябва да посочите дали файлът е създаден от Вас или е плод на чужда работа. В случай, че файлът не е създаден от Вас, ще трябва да посочите Източник и Автор на файла. Също така ще трябва да изберете една от долупосочените опции, описващи защо според Вас имате право да качите този файл:

 1. Собственикът на правата е публикувал файла със съответното разрешително, защитаващо авторството му
 2. Собственикът на правата е публикувал файла във Flickr със съответното разрешително
 3. Авторското право със сигурност е вече изтекло в САЩ
 4. Файлът е издаден от правителството на САЩ
 5. Друга причина, която не е спомената по-горе
 6. Намерих файла в Интернет и не знам дали имам право да го публикувам

На следващата стъпка ще трябва да въведете повече данни за файла. Там има четири полета за попълване:

 1. Title/Заглавие - По подразбиране файлът се качва с името, което вие сте му дали, но ако то е нещо като 12152006.jpg - няма да е удачно, и тук е мястото да посочите някое друго име. Добре е то да подсказва какво има на снимката. Например, за снимка на пещера Магурата файлът може да се именува Cave-Magurata-Bulgaria.jpg вместо да се качва със служебното име - например DCIM104005.jpg, което вашият цифров фотоапарат му е поставил.
 2. Description/Описание - Кратко и точно описание на съдържанието на снимката. Това поле не е задължително.
 3. Date Created/Дата на създаване - Дата на създаване на файла.
 4. Categories/Категория - Прибавянето на файла в категория го прави по-лесен за откриване. Това поле също не е задължително.

Можете да добавите и географски данни или допълнителна информация, ако сметнете за необходимо. На последната стъпка от този процес ще получите указания как можете да използвате файла в съдържание във Wikipedia.

{{Information
| Description = 
| Source = 
| Date = 
| Author = 
| Permission = 
| other_versions = 
}}

Описание на изображението
Източник на изображението, ако има такъв. Ако вие сте авторът, напишете: own work
Дата на създаване на изображението
Автор на изображението
Пишете на ръка текста на лиценза, както сте го избрали от менюто
Други версии на изображението, ако има такива


Пояснения:

 • Description (Описание): За предпочитане е описанието да е колкото се може по-изчерпателно. Също така е добра идея да го предоставите и на български, и на английски (или и други езици, които владеете). Причината за това е, че снимките в Общомедия са достъпни за всички регионални уикипедии и описанието им и на чужди езици ги прави по-лесно използваеми.
 • Source (Източник): Ако вие сте автор на изображението, напишете own work. Ако не сте вие автор на изображението, укажете тук откъде сте го взели (след съответното разрешение). Укажете източника, например като препратка към външен сайт.
 • Author (Автор): Ако автор на изображението сте вие, напишете личното и/или потребителското си име. Ако вие не сте автор на изображението, а го качвате (модифицирано или не) по условията на избран от вас свободен лиценз, укажете в това поле името на автора на оригиналното изображение.
 • Permission (Позволение): Тук е необходимо да напишете с думи текста на лиценза, както сте го избрали от менюто. Защо е необходимо това? Изборът на лиценз от падащото меню е действие, което не изисква особено обмисляне: погрешен лиценз може да бъде избран по случайност или поради незнание. Затова изричното изписване на ръка на същия текст на лиценз, както избрания от менюто, вече в много по-голяма степен внася съзнателност в действието по избор на лиценз.
 • Other versions (Други версии): В случай, че сте правили промени по вече съществуващо и разпространяващо се под свободен лиценз изображение, е необходимо да укажете изходната и други версии на изображението. Приложимо е например когато искате диаграма надписана на английски да използвате в българска статия и правите превод на текстовете в диаграмата. На практика създавате и качвате ново изображение, но то се основава на друго, вече съществуващо. В такива случаи в това поле поставяте уики-препратка към съществуващото изображение.

В Общомедия могат да се качват само файлове, които са абсолютно свободни откъм авторски права и това условие е валидно в цял свят. Такива лицензи са например Public Domain, PD-old, GFDL content created by the uploader. Много изображения обаче са с частично или напълно запазени права, при които се съблюдава принципът за честната употреба (fair use). Той обаче в законодателствата на различните държави може да се интерпретира по различен начин и затова такива изображения се трият от Общомедия, а за да могат да се ползват, трябва да се качват в регионалните Уикипедии, при спазване на съответното регионално разбиране за честна употреба.


Технически ограничения и препоръки редактиране

Файлови формати редактиране

За повече информация: commons:Commons:File types
Свободни файлови формати

В Уикипедия са позволени само свободни файлови формати. Формати, като MP3, AAC, WMA, MPEG, AVI и др., защитени с патент, не могат да се качват в Уикипедия. Не са позволени и форматите TIFF и BMP. Те могат да бъдат преобразувани без загуба в PNG (като при преобразуване на BMP в PNG големината на файла ще бъде дори по-малка).

За момента са позволени следните формати (по азбучен ред): APNG, DJVU, GIF, JPG, JPEG, MIDI, OGG, OGV, PDF, PNG, SVG, SXC, SXD, SXI, SXW, XCF, XLS.

По-конкретно:

Докато форматите SXW, SWC, SXD и SXI (OpenOffice.org 1.x), както и ODT, ODS, ODG и ODP (OpenDocument) са теоретично допустими при условия, подобни на условията за ползване на PDF и DJVU, то качването на файлове в тези формати понастоящем е ограничено, тъй като на този етап е невъзможно да се попречи на прикриването на вредно или по друг начин недопустимо съдържание в базирания на ZIP контейнер на OpenOffice's.

Разлики между графичните файлови формати

JPEG / JPG е по-разпространеният формат за цифрова фотография, тъй като пази информация за повече от 16 милиона различни цвята. Това е възможно на цената на по-силна компресия, при която загубите имат по-трудно доловим ефект върху фотографии, отколкото върху изображения, в които от значение е остротата на линиите.

За разлика от JPEG, PNG няма загуба от компресия и запазва остротата на линиите, каквато изискват например емблемите и логата, диаграмите, чертежите, скиците, статистическите графики и други. Този формат е създаден, за да подобри и замени GIF формата при статичните изображения.

Формат GIF има характеристики подобни на PNG, но прави компромис с разнообразието от цветове, тъй като съществува ограничение до 256 цвята. Може да се използва за емблеми, лога, диаграми, чертежи, графики и други, но при тези изображения се предпочита PNG или SVG. Този формат е подходящ най-вече за анимирани изображения.

Формат SVG е векторен формат, който позволява промяна на размерите на изображението без загуби и е подходящ за рисунки, иконки и диаграми. За предпочитане е изображения, съдържащи прости форми, линии и текст да се представят в SVG формат. В случай, че това е невъзможно се приемат и рисунки, иконки и диаграми и в не-векторен формат - за предпочитане PNG.

Размери редактиране

Файловете, които се качват в Общомедия, не трябва да бъдат по-големи от 100 MB.

Наименования на файловете редактиране

Ето няколко препоръки за имената на файловете:

 • Изключително полезно е файловете да носят смислени и мнемонични имена, които по възможно най-описателен и все пак сбит начин отразяват съдържанието на изображението.
 • Няма забрана да се качват файлове с имена на кирилица, но това би затруднило потребители, които нямат кирилизирани операционни системи;
 • При файлове с имена на латиница е добре да се избягват диакритични знаци и букви с ударения, тъй като това би затруднило потребители, които имат кирилизирани операционни системи;
 • Трябва да се внимава за това, че имената на файловете, също както заглавията на статиите, са чувствителни по отношение на малките и главните букви. В този смисъл изображението "Africa.PNG" е различно от изображението "Africa.png". В името на единния стил, се препоръчва разширенията на файловете да са изписани изцяло с малки букви.

Понастоящем няма лесен начин за преименуване на файл — файловете могат да се местят под ново име само от администраторите на Общомедия.

Вижте също редактиране