Долнодунавска низина

(пренасочване от Влашка низина)

Долнодунавската низина е равнина в Югоизточна Европа,[1] част от територията на Румъния, България и Сърбия.

Изглед от Долнодунавската равнина
Физикогеографска карта на Влашката низина, част от Долнодунавската равнина

Тя е ограничена от Черно море на изток, Предбалкана на юг, пролома Железни врата на запад, предпланините на Карпатите и Молдовските възвишения на север, а на североизток преминава в Черноморската низина, част от Източноевропейската равнина. Долнодунавската равнина е пресечена от запад на изток от река Дунав и почти изцяло попада в нейния водосборен басейн.

Българската част на Долнодунавската равнина често е наричана Дунавска (хълмиста) равнина, а частта на север от Дунав – Влашка низина.

БележкиРедактиране


Вижте същоРедактиране