Вижте пояснителната страница за други значения на Врана.

Врана е река в Североизточна България, област Търговище – общини Омуртаг и Търговище и област Шумен – община Велики Преслав, ляв приток на река Голяма Камчия. Дължината ѝ е 68 km, която ѝ отрежда 55-о място сред реките на България.

Врана
43.1083° с. ш. 26.4642° и. д.
43.1986° с. ш. 26.8917° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Търговище
Община Омуртаг
Община Търговище
Област Шумен
Община Велики Преслав
Дължина68 km
Водосб. басейн938 km²
Отток2,74 m³/s
Начало
Място1 km южно от
село Тъпчилещово,
Община Омуртаг
Координати43°06′29.88″ с. ш. 26°27′51.12″ и. д. / 43.1083° с. ш. 26.4642° и. д.
Надм. височина567 m
Устие
Мястоляв приток на река Голяма КамчияКамчияЧерно море
Координати43°11′54.96″ с. ш. 26°53′30.12″ и. д. / 43.1986° с. ш. 26.8917° и. д.
Надм. височина86 m

Река Врана води началото си от 567 m н.в., на 1 km южно от с. Тъпчилещово, община Омуртаг. До село Пролаз протича в широка долина, след което пресича в североизточно направление западната част на Преславска планина с дълбок пролом. След като излезе от пролома, долината ѝ става широка, като прави голяма, изпъкнала на север дъга и постепенно завива на югоизток. В долното си течение протича по южното подножие на Шуменското плато. Влива се отляво в река Голяма Камчия на 86 m н.в. до село Хан Крум. След град Търговище коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги.

Площта на водосборния басейн на реката е 938 km2, което представлява 17,5% от водосборния басейн на река Камчия. На запад, северозапад и север границата на водосборния басейн на реката е крайната граница на водосборния басейн на река Камчия и граничи с водосборните басейни на реките Янтра, Русенски Лом и Провадийска река.

Основни притоци: → ляв приток; ← десен приток

  • → Група малки изворчета до парк "Роден Кът"
  • → Сива река
  • → Кешка река
  • → Аширидере → Керизбунар (Съединенска река)
  • Пакуша (Лакоша, Чираджи, Чиранджи)
  • Калайджи (Осенка)

Реката е с дъждовно-снежно подхранване с максимален отток през месец март, а минимален – септември-октомври. Среден годишен отток при село Кочово 2,74 m3/s.

По течението на реката са разположени 1 град и 7 села:

Водите на реката основно се използват за промишлено водоснабдяване и напояване, като в целия ѝ водосборен басейн са изградени над 20 микроязовира, най-голям от които е язовир „Съединение“.

От село Пролаз до село Алваново през град Търговище, на протежение от 22,7 km по долината на Врана преминава участък от Републикански път I-4 от Държавната пътна мрежа Ябланица – Велико Търново – Шумен.

Между селата Надарево и Хан Крум по долината на Врана преминава част от трасето на жп линията София – Варна.

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 118.