Димово (община)

община в област Видин
Вижте пояснителната страница за други значения на Димово.

Община Димово се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Видин.

Димово (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Видин
Площ402.493 km²
Население6 600 души
Адм. центърДимово
Брой селища23
Сайтhttps://dimovo.bg/
Управление
КметСветослав Славчев
(Новото време, БСП за България, ДПС, НДСВ; 2019)
Димово (община) в Общомедия

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в източната част на област Видин. С площта си от 402,493 km2 заема 3-то място сред 11-те общини на областта, като съставлява 13,18% от територията на област Видин. Границите на община Димово са:

Релеф, води, климат

редактиране

Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.

Над 90% от територията на общината се заема от ниските и заоблени гърбици, разположени между дълбоко всечените долини на реките Арчар, Скомля и Лом (десни притоци на Дунав) и техните притоци. В най-североизточната част на общината покрай брега на Дунав се простира западната част на ниската и равна Арчаро-Орсойската низина. Тук се намира и най-ниската точка на общината – 26 m н.в.

Останалите около 10% от територията на община Димово се заемат от източните и северни склонове на западно предбалканския рид Белоградчишки Венец с връх Кърнева ливада (904 m), издигащ се западно от село Орешец.

По северната граница на общината, на протежение от 15 km (от km 758 до km 773) протича река Дунав, като тук е разположено само едно населено място – с. Арчар.

Цялата територия на общината попада в три водосборни басейна – реките Арчар, Скомля и Лом (десни притоци на Дунав). Река Арчар протича със средното и долното си течение през северозападната и северната част на общината в дълбока долина с полегати, на места стръмни брегове спряма околния терен. Тя преминава през общинския център град Димово и се влива в река Дунав северно от с. Арчар. Река Скомля протича с цялото си течение от югозапад на североизток през средата на общината също в дълбока, но широка долина. Тя извира от Белоградчишкия Венец и се влива в Дунав в най-североизточната част на общината. Река Лом протича в много малък участък в най-южната част на общината, в землището на с. Яньовец, но нейните леви притоци водят началото си от община Димово и отводняват югоизточните ѝ части.

Община Димово попада в умерено-континенталната климатична област – подобласт на западната и средна част на Дунавската хълмиста равнина и подобласт на Предбалкана. Средногодишните температури са 12.2 °C. Абсолютните максимални температури достигат доста високи стойности – най-високата измерена абсолютна максимална температура е 42 °C (август), а най-ниската максимална -22.1 °C (януари и декември).

Населени места в община Димово

редактиране
Населено място
(старо име)
Преброяване
(от септември 2021)[1]
По настоящ адрес
(ГРАО от 15 септември 2022)[2]
Площ
(km²)
Гъстота
(д/km²)
Арчар (Акчар) 1995 2722 54,418 50.02
Бела 69 79 20,785 3.8
Владиченци 28 33 6,419 5.14
Воднянци 171 185 23,101 8.01
Върбовчец 45 47 6,663 7.05
Гара Орешец 594 656 33,909 19.35
Димово (Османие, Бързица, Александрово, Влайково, Княз Александрово) 948 1083 15,975 67.79
Дълго поле 2 2 7,288 0.27
Държаница 54 99 13,448 7.36
Извор 150 210 30,022 6.99
Карбинци 142 154 28,865 5.34
Кладоруб (Кладоруп) 27 34 10,873 3.13
Костичовци 36 66 21,682 3.04
Лагошевци 19 49 17,850 2.75
Мали Дреновец 33 41 12,635 3.24
Медовница 201 236 18,782 12.57
Орешец 8 4 в землището на село Гара Орешец -
Острокапци 52 57 8,854 6.44
Септемврийци (Толовица) 121 157 16,67 9.42
Скомля 19 31 8,903 3.48
Шипот 26 35 12,177 2.87
Яньовец 12 16 14,787 1.08
Ярловица 58 55 18,387 2.99
Общо за общината: 4810 6083 402,493 15.11
Населените места с кмет, са със зелен фон, а тези без кметство с жълт.

Административно-териториални промени

редактиране
 • Височайши доклад № 938/обн. 09.04.1880 г. – преименува с. Османие (Бързица, Бързици) на с. Александрово;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Акчар на с. Арчар;
– преименува с. Мехмедовци на с. Попниколаево;
 • МЗ № 140/обн. 29 януари 1936 г. – преименува с. Александрово на с. Влайково;
 • МЗ № 492/обн. 27.03.1936 г. – преименува с. Влайково на с. Княз Александрово;
 • МЗ № 1691/обн. 27.09.1937 г. – признава н.м. Орешец за гар.с. Гара Орешец;
 • Указ № 334/обн. 13.07.1951 г. – преименува с. Княз Александрово на с. Димово;
 • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – заличава с. Попниколаево и го присъединява като квартал на с. Карбинци;
 • Указ № 50/обн. 09.02.1960 г. – преименува с. Толовица на с. Септемврийци;
 • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Димово за с.гр.т. Димово;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Кладоруп на с. Кладоруб;
 • Указ № 828/обн. 29.08.1969 г. – признава с.гр.т. Димово за гр. Димово;
 • Указ № 3005/обн. ДВ бр. 78/09.10.1987 г. – закрива община Дунавци и присъединява селата Арчар, Владиченци, Държаница, Мали Дреновец, Септемврийци и Ярловица и техните землища към община Димово;

Население

редактиране
Община Димово
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 23011 23402 21962 18500 14925 12136 10644 8783 6514 4810
Източници: Национален Статистически Институт, [1][1]

Население по възрастови групи

редактиране
Население по възрастови групи към септември 2021 година[1]
Общо 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85+
4810 244 200 302 245 175 184 248 228 235 267 340 295 347 396 439 318 194 153

Етнически състав

редактиране
Етноси в община Димово (2011)
Етническа група процент
българи
  
86.00%
цигани
  
13.01%
турци
  
0.08%
други и неопределени
  
0.91%

Етническа група от общо 6271 самоопределили се (към 2011 година):[3]

Политика

редактиране
 • 2019 – Светослав Венциславов Славчев (МК „Новото време“ – ВОЛЯ и ДПС) печели на втори тур с 56,62% срещу Лозан Георгиев Лозанов (ГЕРБ) с 41,28%.
 • 2015 – Лозан Георгиев Лозанов (ГЕРБ) печели на втори тур с 50,23% срещу Светослав Венциславов Славчев (Обединена България) с 49,77%.
 • 2011 – Лозан Георгиев Лозанов (ГЕРБ) печели на втори тур с 52,73% срещу Добромир Филипов Тодоров (БСП) с 47,27%.
 • 2007 – Тодор Илиев Тодоров (БСП) печели на втори тур с 50,16% срещу Иванела Георгиева Андреева (ГЕРБ) с 49,84%.
 • 2003 – Тодор Илиев Тодоров (БСП) печели на втори тур с 57% срещу Иванела Георгиева Андреева (Българска социалдемокрация).
 • 1999 – Тодор Илиев Тодоров (БСП) печели на първи тур с 52% срещу Христина Христова (ОДС).
 • 1995 – Тодор Илиев Тодоров (Предизборна коалиция БСП, БЗНС Александър Стамболийски, ПК Екогласност) печели на първи тур със 71% срещу Методи Василев (Народен съюз).

Транспорт

редактиране

През общината преминава участък от 43,8 km от трасето на жп линията МездраБойчиновциБрусарциВидин.

През общината преминават частично 7 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 90,5 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране