Републикански път II-11

Републикански път II-11 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Видин, Монтана, Враца и Плевен. Дължината му е 216,9 km, която го прави втори по дължина второкласен път в България след Републикански път II-37.

Републикански път II-11
СтранаБългария
Начало19,7 km на I-1
Край40,9 km на II-34
Дължина216,9 km
Републикански път II-11 през град Лом

Пътят започва от 19,7-и км на Републикански път I-1, югоизточно от град Дунавци и почти по цялото си трасе следи десният бряг на река Дунав. Преминава през селата Цар Симеоново и Ботево, пресича река Арчар и село Арчар и след моста на река Скомля навлиза в Област Монтана. Минава през селата Добри дол, Сливата и Орсоя и достига центъра на град Лом. Пресича река Лом, преминава през село Ковачица, пресича и река Цибрица и село Горни Цибър, след което навлиза на територията на област Враца. Минава последователно през град Козлодуй и АЕЦ Козлодуй, селата Хърлец и Гложене, пресича река Огоста и достига до град Мизия. От там завива на североизток, минава през град Оряхово и селата Лесковец и Остров, след което навлиза в Област Плевен. Минава през село Крушовене и покрай село Байкал, пресича река Искър и по южната периферия на Чернополската низина, през селата Гиген и Брест достига до град Гулянци. След това преминава над река Вит и през селата Милковица, Долни Вит и Сомовит и достига до село Черковица, където само на 150 м след моста над река Осъм се свързва с II-34 на неговия 40,9 km.

По протежението на пътя от него се отделят 6 третокласни пътя, в т.ч 3 с трицифрени номера и 3 с четирицифрени:

Пътища с трицифрени номера:

Пътища с четирицифрени номера:

Републикански път ІI-11
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Видин, Област Видин, I-1, 19,7 km ← ← 19,7 km, I-1, Област Видин, Община Видин
с. Цар Симеоново 7,3 с. Цар Симеоново
с. Ботево 9,4 с. Ботево
Община Димово 10,7 Община Димово
(за с. Държаница) общински път с. Арчар 14,4 с. Арчар
(до Белоградчишки проход) III-1102, с. Арчар, 0,0 km ← 15,2 с. Арчар
Община Лом, Област Монтана
(за с. Септемврийци) общински път ←
22,6 Област Монтана, Община Лом
.
(до гр. Монтана) III-112, с. Добри дол, 0,0 km ← 24,5 с. Добри дол
с. Сливата 27,2 с. Сливата
(за с. Сталийска махала) общински път с. Орсоя 32,2 с. Орсоя
(до Светиниколски проход) III-114, гр. Лом, 0,0 km ← 46,5 гр. Лом
(от София) II-81, гр. Лом, 149,5 km → 47,5 гр. Лом
с. Ковачица 58,1 → с. Ковачица общински път (за с. Станево)
Община Вълчедръм 67,1 Община Вълчедръм
(от с. Долно Церовене) III-818, 34,3 km → 68,8 → 34,3 km, III-818 (до с. Долни Цибър)
70,6 с. Горни Цибър
Община Козлодуй, Област Враца 78,9 Област Враца, Община Козлодуй
гр. Козлодуй 90  гр. Козлодуй
с. Хърлец 98,7 с. Хърлец
(от гр. Враца) III-101, 89,0 km, с. Гложене 102,2 с. Гложене
Община Мизия 103,7 Община Мизия
гр. Мизия [1]105,5 → гр. Мизия, 64,3 km, II-15 (до гр. Оряхово)
(от гр. Враца) II-15, 63,1 km, гр. Мизия 106,7 гр. Мизия
Община Оряхово 111,8 Община Оряхово
(от гр. Луковит) III-306, 65,3 km, гр. Оряхово 118,6 гр. Оряхово
гр. Оряхово 120,4 ← гр. Оряхово, 78,2 km, II-15 (от гр. Враца)
с. Лесковец 127,1 с. Лесковец
(за с. Галово) общински път ← 135,6
с. Остров 141  с. Остров
153,1 → общински път (за с. Горни Вадин)
Община Долна Митрополия, Област Плевен 157,1 Област Плевен, Община Долна Митрополия
(от гр. Кнежа) III-137, 33,4 km, с. Крушовене 165,8 с. Крушовене
173,1 → общински път (за с. Байкал)
Община Гулянци 174,6 Община Гулянци
с. Гиген 175,8 → с. Гиген, общински път (за с. Загражден)
(за с. Искър) общински път, с. Гиген 177  с. Гиген
с. Брест 188  с. Брест
(за с. Крета) общински път ← 193,1
(до с. Ясен) III-118, 0,0 km, гр. Гулянци 196,8 → гр. Гулянци, общински път (за с. Дъбован)
(до 6,6 km на II-34) III-1106, 0,0 km ← 198,3
(за с. Шияково) общински път, с. Милковица 201  с. Милковица
с. Долни Вит 205,2 с. Долни Вит
с. Сомовит 208,3 с. Сомовит
Община Никопол 212,9 Община Никопол
с. Черковица 215,2 с. Черковица
(от 124,3 km на I-3) II-34, 40,9 km → 216,9 → 40,9 km, II-34 (до гр. Никопол)

Забележка

  1. На протежение от 1,2 km (от км 105,5 до км 106,7) път II-11 се дублира с път II-15 (от км 63,1 до км 64,3)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране