Европа (автомагистрала)

път в България

Автомагистрала „Европа“, означена като А6, е автомагистрала в Западна България.[1]

Европа
Автомагистрала „Европа“
СтранаБългария
НачалоГКПП Калотина
ПрезДрагоман, Сливница
КрайСофия
Дължина63 km (построени: 46,5 km)

Предвидена е да свързва столицата София с Република Сърбия при ГКПП Калотина. Магистралата замества и на места дублира републикански път I-8 и по нея преминава Европейски път Е80. След ГКПП Калотина продължава като Автомагистрала А4 в Сърбия към Ниш. Магистралата е част от Паневропейски транспортен коридор 4, Паневропейски транспортен коридор 8 и Паневропейски транспортен коридор 10 клон C.

Общата планирана дължина на автомагистрала „Европа“ е 63 km, като към октомври 2023 г. са изградени 46,5 km.

В София се свързва директно с АМ „Хемус“ и чрез Софийския околовръстен път с AМ „Тракия“ и AМ „Струма“.

С решение на МС от 27 декември 2018 г. към магистралата се добавя Северната скоростна тангента.

Името на планираната магистрала е АМ „Калотина – София“, съгласно решение на ЕК от 11 ноември 2011 г.,[2] но за по-кратко се налага името „АМ Калотина“, което име от своя страна е продиктувано от населеното място Калотина, както и от едноименния граничен контролно-пропускателен пункт на границата между България и Сърбия. С решение на МС от 27 декември 2018 г. официално името на магистралата се преименува на АМ „Европа“.

Изход Име km Дестинация Платна Забележка
    Калотина 0 ГКПП Калотина,   Сърбия,   Ниш   В строеж
  Калотина 1,6 Калотина     В експлоатация
  Турмашка махала 8,1 Турмашка махала   В експлоатация
  Драгоман - Запад 13 Ро-Ла Терминал, Драгоман, Годеч     В експлоатация
  Драгоман - Изток 14,4 Драгоман   В експлоатация
  Алдомировско блато 21,2 Алдомировско блато   В експлоатация
  Сливница 1 25,9 Сливница   В експлоатация
  Сливница 2 29,2 Сливница, Опицвет, Богьовци     В експлоатация
  Храбърско 33,6 Божурище     В строеж
  Хераково 39,5 Костинброд, Пролеша   В строеж
  Костинброд 45,5 Костинброд, Волуяк     В строеж
  Мрамор 48,3 Мрамор   Планиран
  ССТ 49,3 Калотина, Кулата, Нови Искър, Своге     В експлоатация
  Бул. Рожен 51,7 София, Требич   В експлоатация
  Бул. Илиянци 53,5 София, Кубратово   Бул. Илиянци не е продължен
  Бул. Чепинско шосе 57,8 София, Чепинци   В експлоатация
  Източна тангента 59,3 София, Чепинци,   Летище София   Източна тангента не е продължена
      София 63,6 Ботевград, Русе, Варна, Пловдив, Свиленград           В експлоатация

Проектиране

редактиране

Проектът за новата магистрала е напълно готов. Той е разработен от „Пътпроект“ и е в цялостен вид – от км 0+000 до км 48+270 (по техническо задание) = км 48+329.77 (по приет идеен проект).

Обществени поръчки

редактиране

Участък Калотина-Хераково

редактиране

За първите 31,5 km от магистралата (Калотина-Хераково) е обявена обществена поръчка през 2012 г.,[1] като строителството се очаква да започне през 2013 година. Маршрутът следва съществуващия Републикански път I-8 / E80/, като също така е част от паневропейския коридор X, клон В.

През октомври 2013 г. обаче процедурата е прекратена, тъй като средствата по Оперативна програма „Транспорт“ са изцяло договорени.[3] През същия месец заместник-министърът на транспорта Петър Киров обявява, че през 2014 г. ще се обяви нова обществена поръчка за отсечката, а финансирането от около 40 млн. евро ще бъде осигурено от новия финансов инструмент за свързване на Европа.[4][5]

През май 2014 г. е обявена нова обществена поръчка, като този път участъкът е разделен на две обособени позиции: от Калотина до Драгоман, и от Драгоман до Хераково. Прогнозната стойност е 200 млн. лева без ДДС.[6][7] През август 2014 г. обаче и тази процедура е прекратена.[8]

Участък Хераково-СОП София

редактиране

Как ще се изпълни частта от пътен възел „Храбърско“ до София, или останалите 16+164,73 km остава да се реши през новия програмен период 2014 – 2020 г. През август 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява търг за „Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 32+447.20 до км 48+611.93“.

Строителство

редактиране

Въпреки плановете за европейско финансиране за магистрала „Калотина“ и твърденията, че строителството ѝ трябва да приключи за две години, като тя бъде пусната в експлоатация до края на 2016 година[9] или най-късно през пролетта на 2017 година,[10] то започва едва в края на май 2019 г.

Лот 1 ГКПП Калотина – Драгоман

редактиране

Лот 1 е с дължина 14,5 км от км 1+000 до км 15+500 с габарит А-25,5 м и проектна скорост 90 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 2 подлеза, 1 естакада и 1 мост.

Тръжна процедура

редактиране
 • На 8 септември 2017 г. е обявена обществена поръчка за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на участъка.[11]
 • На 9 януари 2018 г. в деловодството на АПИ са депозирани 13 оферти за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на участъка като само 4 отговарят на изискванията.
 • На 6 март 2018 г. е открита обществена поръчка за консултантска услуга – строителен надзор.
 • На 2 юли 2018 г. са отворени ценовите оферти за изготвяне на технически проект и строителство като най-ниска цена предлага „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД – 137 491 883.28 лв. без ДДС,[12] а най-високата „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 141 502 699.24 лв. без ДДС.
 • На 16 август 2018 г. в деловодството на АПИ са депозирани 7 оферти за строителен надзор като само 3 отговарят на изискванията. Най-ниската предложена цена е 3 090 500 лв. на ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“, а най-високата 3 604 400 лв. е на Сдружение „Калотина Консултанти“.
 • На 16 юли 2018 г. за строител е избран консорциум „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД с комплексна оценка 99.80 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 • На 15 ноември 2018 г. е сключен договор със „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД за технически проект и строителство за 852 календарни дни, от които 122 са за подготовка на техническия проект.
 • На 19 април 2019 г. за строителен надзор е избран изпълнител ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“ с участници „Трансконсулт-БГ“ ЕООД и „Пътинвест-Инженеринг“ АД с комплексна оценка 100 точки въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 • На 17 юни 2019 г. е подписан договор за строителен надзор с ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“ като срока за изпълнение е 910 дни.

Строителство

редактиране
 • На 23 февруари 2018 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-9/23.02.2018 г. от км 4+420 до км 6+100.
 • На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка.[13]
 • На 9 юни 2020 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-40/09.06.2020 г. за участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500.
 • На 13 април 2023 г. в експлоатация са пуснати първите 6,5 км от лота, като останалите ще бъдат пуснати до края на май 2023г.[14]
 • На 11 октомври 2023 г. с издаден акт 15 са пуснати останалите 8 км, с което строителството на лот 1 е завършено.[15]

Лот 2 Драгоман – Сливница

редактиране

Лот 2 е с дължина 16,947 км от км 15+500 до км 32+447,20 с габарит А-27 м и проектна скорост 110 км/ч. Изградени са 11 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 3 подлеза, 1 мост, 1 жп подлез и 7 площадки за отдих и принудително спиране.

Тръжна процедура

редактиране
 • На 7 септември 2017 г. е обявена обществена поръчка за изготвяне на технически проект и строителство на участъка.[16]
 • На 16 февруари 2018 г. е обявена обществена поръчка за консултантска услуга – строителен надзор.
 • На 2 юли 2018 г. са отворени ценовите оферти за технически проект и строителство като най-ниска цена предлага „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 97 800 298.60 лв. без ДДС,[12] а най-високата Обединение „Геопът Запад“ с участници „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ АД – 113 823 688.90 лв. без ДДС.
 • На 30 ноември 2018 г. са оповестени кандидатите за строителен надзор. Кандидатствали са общо 9 фирми и обединения като само 4 отговарят на изискванията.
 • На 5 декември 2018 г. са отворени ценовите оферти на кандидатите за строителен надзор, като най-ниската е 1 578 520 лева без ДДС на Обединение „ЕН АР ПЪТКОНСУЛТ“, а най-високата 1 966 230 лева без ДДС на „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
 • На 28 декември 2018 г. е сключен договор с „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД за технически проект и строителство за 910 календарни дни, от които 180 за техническия проект.[17]
 • На 11 февруари 2019 г. е избран изпълнител за строителен надзор „План Инвест Калотина“ ДЗЗД с комплексна оценка 93,94 точки в съотношение качество/цена с цена от 1 860 300 лева без ДДС.
 • На 24 април 2019 г. е подписан договора за строителен надзор с „План Инвест Калотина“ ДЗЗД с участници „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „ПН Консулт 2017“ ЕООД и „Сърч Корпорейшън“ Срл като срока за изпълнение е 1460 дни.

Строителство

редактиране
 • На 15 май 2019 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-42/15.05.2019 г. от км 15+500 до км 30+170.
 • На 23 май 2019 г. е направена първата копка.[18]
 • На 7 ноември 2019 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-107/07.11.2019 г. от км 30+170 до км 32+447.20 с етапна връзка.
 • На 14 ноември 2019 г. е обявена обществена поръчка за спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800.
 • На 22 януари 2020 г. е подписан договор с „Национален археологически институт с музей при БАН“ за археологически обект от км 18+720 до км 18+800 като стойността на договора е 101 112 лв. с ДДС със срок на изпълнение 365 дни.
 • На 11 ноември 2020 г. е пусната в експлоатация.
 • На 23 декември 2021 г. е издадено разрешение за ползване СТ-05-929/23.12.2021, с което лота получава Акт 16.[19]

Лот 3 Сливница – София

редактиране

Лот 3 е с реална дължина 16+164,73 км от км 32+447,20 до км 48+611.93 с габарит А-27 м. и проектна скорост 110 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 1 виадукт, 1 селскостопански подлез, 6 подлеза и 2 моста.

Според проекта на „Трансконсулт-22“ ООД общата дължина на трасето е 16+180,15 км като началото на трасето е при км 32+420 = км 32+317,20 и свършва при км 48+600,15 = км 48+611.93 от проекта за Северна скоростна тангента.

Тръжна процедура

редактиране
 • На 24 юли 2015 г. е обявена обществена поръчка с предмет технически проект и авторски надзор
  • Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.93
  • Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството
 • На 20 януари 2016 г. за технически проект и авторски надзор е избрана фирма „Трансконсулт-22“ ООД с комплексна оценка 100 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ и цена от 240 000 лв. без ДДС.
 • На 22 март 2016 г. АПИ възлага обществената поръчка на „Трансконсулт-22“ ООД като срока за изпълнение е 180 дни.
 • На 26 февруари 2021 г. е обявена обществена поръчка за „Определяне на изпълнител на строителството от км 32+447,20 до км 48+903“.[20]
 • На 9 април 2021 г. в деловодството на АПИ са отворени 10 оферти за строителство на участъка.
 • На 3 септември 2021 г. е обявена обществена поръчка за консултантска услуга – строителен надзор. Прогнозната цена на обществената поръчка е 4 982 973 лв. без ДДС.[21]
 • На 19 ноември 2021 г. е избран за изпълнител консорциум ДЗЗД ”Европа-2022” с участието на Главболгарстрой с комплексна оценка 100.00 точки въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.[22]
 • На 22 декември 2021 г. е сключен договор с консорциум ДЗЗД ”Европа-2022” за строителство за 660 календарни дни на стойност 222 466 239 лв. без ДДС.[20]
 • На 10 май 2022 г. са отворени ценовите оферти на кандидатите за строителен надзор, като най-ниската е 2 389 990 лева без ДДС на ДЗЗД "КАЛОТИНА 3", а най-високата 4 666 666 лева без ДДС на ДЗЗД „Европа“.[21]
 • На 20 май 2022 г. за строителен надзор е избран изпълнител ДЗЗД „Европа“ с участници „Пътинвест-инженеринг“ АД, „Стройнорм" ЕООД и ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД с комплексна оценка 94,16 точки въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.[21]
 • На 27 юли 2022 г. е подписан договора за строителен надзор с ДЗЗД „Европа“ с участници „Пътинвест-инженеринг“ АД, „Стройнорм" ЕООД и ЕР ДЖИ КОНСУЛТИНГ ООД като срока за изпълнение е 710 дни.

Строителство

редактиране
 • На 28 април 2023 г. е издадено разрешение за строеж МРРБ № РС-35/28.04.2023 г. от км 39+600 до км 45+300.[23]
 • На 12 май 2023 г. е направена първата копка.[24]
 • На 18 август 2023 г. е издадено разрешение за строеж МРРБ № РС-67/18.08.2023 г. от км 32+447 до км 39+600.

Финансиране

редактиране
 • Лот 1 – Финансирането на обекта е осигурено от следните източници:[25]
  • Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – 20 584 007 евро, което представлява 24,77% от допустимите по МСЕ индикативни разходи по проекта. Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ – INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075
  • Национално съфинансиране
 • Лот 2 – Финансирането на обекта е осигурено от националния бюджет.
 • Лот 3 – Финансирането ще се осигури със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и национално съфинансиране.[26]

Източници

редактиране
 1. а б АПИ –
 2. АПИ –
 3. РЕШЕНИЕ Номер: 169 от 17.10.2013 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка // aop.bg.
 4. Брюксел дава 40 млн. евро за аутобана до Европа // вестник „Стандарт“. Архивиран от оригинала на 2013-11-03. Посетен на 2013-11-01.
 5. ЕК е одобрила 40 млн. евро за 32 км магистрала от Калотина до Драгоман // infrastructure.bg/. Архивиран от оригинала на 2016-03-05. Посетен на 2013-11-11.
 6. Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447 // aop.bg, 21 май 2014.
 7. Пътната агенция пак търси строител за магистралата до Калотина // capital.bg.
 8. Решение за прекратяване // АПИ.
 9. Вестник Труд – [1] Архив на оригинала от 2016-03-04 в Wayback Machine.
 10. ECON.bg –
 11. АОП, „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, „АОП“, 8 септември 2017
 12. а б АПИ, „Отворени са ценовите оферти за изграждането на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница“ Архив на оригинала от 2019-02-16 в Wayback Machine./
 13. „Стартира строителството на участъка от ГКПП „Калотина“ до Драгоман" Архив на оригинала от 2021-09-22 в Wayback Machine., „АПИ“, 13 февруари 2020
 14. МРРБ. Премиерът Гълъб Донев и министър Шишков ще открият участък от АМ „Европа“ // 12 април 2023. Архивиран от оригинала на 2023-04-12. Посетен на 2023-04-12.
 15. Цеков и Гвоздейков инспектираха отворената за движение магистрала „Европа“ между Калотина и Драгоман // 11 октомври 2023. Посетен на 11 октомври 2023.
 16. АОП, „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“, „АОП“, 7 септември 2017
 17. „„ГБС Инфраструктурно строителство“ ще строи пътя между Драгоман и Сливница за 98 млн. лв.“, „Дневник“,
 18. „Започна строителството на АМ „Европа“, „БНТ“, 23 май 2019
 19. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЗДАДЕНИ ОТ ДНСК
 20. а б „Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“, „ЦАИС ЕОП“, 26 февруари 2021
 21. а б в „Консултантски услуги и упражняване на строителен надзор на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“, „ЦАИС ЕОП“
 22. app.eop.bg
 23. Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2023 година // Архивиран от оригинала на 2023-04-28. Посетен на 2023-04-28.
 24. МРРБ. На 12 май започва изграждането на последния участък от АМ „Европа“ между Сливница и София // 11 май 2023. Архивиран от оригинала на 2023-05-11. Посетен на 2023-05-11.
 25. „Механизъм за свързване на Европа“ Архив на оригинала от 2019-08-04 в Wayback Machine., „АПИ“
 26. Евросредства за магистрала „Струма“ ще се насочат към магистрала „Европа“, „Дневник“

Външни препратки

редактиране