Единадесета пехотна дивизия

Тази статия е за българската военна част. За руската вижте Единадесета пехотна дивизия (Русия).

Единадесета пехотна дивизия е българска военна част, формирана през Балканската война (1912 – 1913).

Единадесета пехотна дивизия
Войници от 11 пехотна дивизия по време на Първата световна война
Информация
Активна10 октомври 1912 – 1945
ДържаваБългария
Размер10859
Гарнизон/щабСвиленград

Формиране

редактиране

Единадесета пехотна дивизия е формирана в Свиленград на 10 октомври 1912 г. с телеграма от щаба на действащата армия, под името Единадесета пехотна сборна дивизия. В състава ѝ влизат 1, 6, 25 и 26 опълченски дружини и 3, 11, 12, 15, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35 и 36 допълваща дружини. Дивизията влиза в състава на 2-ра армия. По-късно се обявява бойното разписание на дивизията, която се състои от 2 пехотни бригади, като в първата влизат 55-и и 56-и пехотни полкове, а във втората 57-и и 58-и пехотни полкове. След Междусъюзническата война, на 25 август 1913 година дивизията е разформирована.[1].

По време на участието на България в Първата световна война е формирана Единадесета македонска дивизия, а по време на Втората световна война, през 1939 – 1945 година отново е формирана дивизия с номер 11, която участва и във войната срещу Германия 1944 – 1945 г.

Балканска война (1912 – 1913)

редактиране

През Балканската война (1912 – 1913) дивизията участва в обсадата на Одрин и има следното командване и състав:[2]

Командване и състав

редактиране

Щаб на дивизията

Числен състав

редактиране
55 пп 56 пп 57 пп 58 пп 11 не с. с. ап 1/2 пр
26 офицери
3444 долни чинове
4 дружини
3446 пушки
18 офицери
2438 долни чинове
4 дружини
3500 пушки
21 офицери
3070 долни чинове
3 дружини
2680 пушки
11 офицери
1831 долни чинове
3 дружини
2590 пушки
5 батареи
30 оръдия
½ дружини
250 пушки

Общо в дивизията: 14½ дружини, 5 батареи, 12466 пушки, 30 оръдия

Първа световна война (1915 – 1918)

редактиране

През Първата световна война (1915 – 1918) дивизията влиза в състава на 2-ра армия и има следното командване и състав:[3][4]

Командване и състав

редактиране

Щаб на дивизията

 • Началник на дивизията – полковник Кръстьо Златарев
 • Началник на щаба на дивизията – от Генералния щаб, подполковник Петър Дървингов
 • Старши адютант – майор Димитър Добруджански
 • Младши адютант – капитан Владимир Николов
 • Офицер за поръчки – капитан Иван Халачев
 • Артилерийска част
  • Началник на артилерията – полковник Дворянов
 • Интендантство
  • Дивизионен интендант – подполковник Христо Иванов
  • Помощници на интенданта – майор Марко Сирманов, гражд. чиновник Димитър Коцев
  • Дивизионен продоволствен транспорт – майор Константин Минков
  • Интендантска рота – майор Вергов
  • Разходен магазин – майор Иван Йонков
 • Инженерна част
  • Дивизионен инженер и командир на 11 пионерна дружина – военен инженер подполковник Константин Йотов
 • Санитарна част
 • Ветеринарна част
 • Съдебна част
  • Председател на полковия военен съд – полковник Димитър Жостов
  • Прокурор на полковия военен съд – капитан Боян Стоянов
  • Помощник-прокурор на полковия военен съд – поручик Илия Грудов
  • Следовател – поручик Никола Панов
 • Етапна линия
  • Начален етап – поручик Стефан Велчев
  • Междинен етап – майор Шойлев
  • Преден етап – майор Угренов
 • Военна поща – чиновник Димитър Димов
 • Командир на 11 дивизионен ескадрон (от 4-ти конен полк) – майор Ангел Йотов

Първа бригада

Втора бригада

Трета бригада

Части придадени към дивизията

 • Командир на 11 нескорострелно артилерийско отделение (от 4-ти арт. полк) – майор Христо Димитров
 • Командир на 8 нескорострелно артилерийско отделение – подполковник Георги Божинов
 • Командир на 11-а пионерна дружина – подполковник Константин Йотов

В началото на Първата световна война (1915 – 1918), през август 1915 година се формира кадрова дивизия, която на 10 септември същата година се преименува на Единадесета пехотна македонска дивизия. На 15 октомври 1918 се разформира, като до 1923 година действа Ликвидационен щаб.[5]

Наименования

редактиране

През годините дивизията носи различни имена според претърпените реорганизации:

 • Единадесета пехотна сборна дивизия (10 октомври 1912 – 25 август 1913)
 • Кадрова дивизия (22 август 1915 – 12 септември 1915)
 • Единадесета пехотна македонска дивизия (12 септември 1915 – 15 октомври 1918)
 • Единадесета пехотна дивизия (1939 – 1945) - След края на военните действия през юни 1945 г. 11-та пехотна дивизия е разформирована.[6]

Началници

редактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността.

звание име дати
1. Генерал-майор Вълко Велчев 13 октомври 1912 – 1912
2. Полковник Васил Делов 1912 – 1913
3. Полковник Кръстю Златарев 15 септември 1915 – 1918
Генерал-майор Ангел Доцев 1944 – 1945
Полковник Тодор Джонев 1945 – 1945
Полковник Стефан Таралежков 1945 – 1946?
 1. Централен военен архив – Велко Търново. Пътеводител по архивните фондове 1877 – 1945, т. I, София 1976, с. 113
 2. Войната между България и Турция 1912 – 1913 Том 5.2, стр. 1074 – 1075
 3. Българската армия през световната война 1915 – 1918, том 3, стр. 1130 – 1131
 4. Действията на 11-а п. Македонска дивизия от Криволакъ до Богданци, стр. 2 – 3
 5. Тодоров, Т., Александрова, Я., стр. 113
 6. КИРИЛ ЦВЕТКОВ И КОЛЕКТИВ, АЛМАНАХ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ НА БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКАТА ПЕХОТА, БЕЗСМЪРТНИТЕ ДИВИЗИИ НА БЪЛГАРИЯ, Книга четвърта, Българска, първо издание Редактор Георги Рачев, Формат 60х90/8 Печатни коли 25, ISBN 978-954-302-046-1, 181.

Източници

редактиране
 • Иванов, Н., „Балканската война 1912 – 1913 г.“, София, 1924, Печатница на армейския военно-изследователски фонд
 • Тодоров, Т., Ефтимов, Т. Пътеводител на архивните фондове 1877 – 1944 г. Т. 1. София, Военно издателство, 1976.
 • Колектив при Щаба на армията, „Войната между България и Турция 1912 – 1913 Том V Книга 2 – Операции около одринската крепост“, София, 1930, Държавна печатница
 • Колектив при Щаба на армията, „Българската армия през световната война 1915 – 1918 Том III“, София, 1938, Държавна печатница