Европа (автомагистрала)

(пренасочване от Калотина (магистрала))

Автомагистрала „Европа“ е автомагистрала в Западна България.[1] Тя трябва да свързва София с гранично-пропускателния пункт на сръбската граница при Калотина, а от там със сръбските автомагистрали A4 до Ниш и A1 до Белград. Свързва и е част от Паневропейски транспортен коридор 4, Паневропейски транспортен коридор 8 и Паневропейски транспортен коридор 10 клон C. В София се свързва директно с автомагистрала A2 Хемус, и чрез софийския околовръстен път (СОП) с A1 Тракия и A3 Струма.

Mw A6 BG.svg Европа
AM Evropa Dragoman-Slivnica 1.jpg
Автомагистрала „Европа“
Страна България
От ГКПП Калотина
До София
Дължина 65 km (построени: 33 km)
Bulgarian A7.svg

ИмеРедактиране

Името на планираната магистрала се води под наименованието АМ „Калотина – София“, съгласно решение на ЕК от 11.11.2011 г.[2], но за по-кратко се налага името „АМ Калотина“, което име от своя страна е продиктувано от населеното място Калотина, както и от едноименния граничен контролно-пропускателен пункт на границата между България и Сърбия. С решение на МС от 27 декември 2018 г. официално името на магистралата се преименува на АМ „Европа“, като към нея се добавя построеният вече участък от Северна скоростна тангента.

ПроектиранеРедактиране

Проектът за новата магистрала е напълно готов. Той е разработен от „Пътпроект“ и е в цялостен вид – от км 0+000 до км 48+270 (по техническо задание) = км 48+329.77 (по приет идеен проект).

Обществени поръчкиРедактиране

Участък Калотина-ХераковоРедактиране

За първите 31,5 km от магистралата (Калотина-Хераково) е обявена обществена поръчка през 2012 г.,[3] като строителството се очаква да започне през 2013 година. Маршрутът следва съществуващия Републикански път I-8 / E80/, като също така е част от паневропейския коридор X, клон В.

През октомври 2013 г. обаче процедурата е прекратена, тъй като средствата по Оперативна програма „Транспорт“ са изцяло договорени.[4] През същия месец заместник-министърът на транспорта Петър Киров обявява, че през 2014 г. ще се обяви нова обществена поръчка за отсечката, а финансирането от около 40 млн. евро ще бъде осигурено от новия финансов инструмент за свързване на Европа.[5][6]

През май 2014 г. е обявена нова обществена поръчка, като този път участъкът е разделен на две обособени позиции: от Калотина до Драгоман, и от Драгоман до Хераково. Прогнозната стойност е 200 млн. лева без ДДС.[7][8] През август 2014 г. обаче и тази процедура е прекратена.[9]

Участък Хераково-СОП СофияРедактиране

Как ще се изпълни частта от пътен възел „Храбърско“ до София, или останалите 16+164,73 km остава да се реши през новия програмен период 2014 – 2020 г. През август 2015 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява търг за „Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км 32+447.20 до км 48+611.93“.

СтроителствоРедактиране

Въпреки плановете за европейско финансиране за магистрала „Калотина“ и твърденията, че строителството ѝ трябва да приключи за две години, като тя бъде пусната в експлоатация до края на 2016 година[10] или най-късно през пролетта на 2017 година,[11] то започва едва в края на май 2019 г.

Лот 1 ГКПП Калотина – ДрагоманРедактиране

Лот 1 е с дължина 14,5 км от км 1+000 до км 15+500 с габарит А-25,5 м и проектна скорост 100 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 2 подлеза, 1 естакада и 1 мост.

Тръжна процедураРедактиране

 • На 8 септември 2017 г. е обявена обществена поръчка за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на участъка.[12]
 • На 9 януари 2018 г. в деловодството на АПИ са депозирани 13 оферти за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на участъка като само 4 отговарят на изискванията.
 • На 6 март 2018 г. е открита обществена поръчка за консултантска услуга – строителен надзор.
 • На 2 юли 2018 г. са отворени ценовите оферти за изготвяне на технически проект и стротелство като най-ниска цена предлага „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници: „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД – 137 491 883.28 лв. без ДДС[13], а най-високата „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 141 502 699.24 лв. без ДДС.
 • На 16 август 2018 г. в деловодството на АПИ са депозирани 7 оферти за строителен надзор като само 3 отговарят на изискванията. Най-ниската предложена цена е 3 090 500 лв. на ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“, а най-високата 3 604 400 лв. е на Сдружение „Калотина Консултанти“.
 • На 16 юли 2018 г. за строител е избран консорциум „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД с комплексна оценка 99.80 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 • На 15 ноември 2018 г. е сключен договор с „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД за технически проект и строителство за 852 календарни дни, от които 122 са за подготовка на техническия проект.
 • На 19 април 2019 г. за строителен надзор е избран изпълнител ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“ с участници „Трансконсулт-БГ“ ЕООД и „Пътинвест-Инженеринг“ АД с комплексна оценка 100 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 • На 17 юни 2019 г. е подписан договор за строителен надзор с ДЗЗД „Надзор Калотина – СОП“ като срока за изпълнение е 910 дни.

СтроителствоРедактиране

 • На 23 февруари 2018 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-9/23.02.2018 г. от км 4+420 до км 6+100.
 • На 13 февруари 2020 г. е направена първата копка. [14]
 • На 9 юни 2020 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-40/09.06.2020 г. за участък от км 1+000 до км 4+420 и от км 6+100 до км 15+500.

Лот 2 Драгоман – СливницаРедактиране

Лот 2 е с дължина 16,947 км от км 15+500 до км 32+447,20 с габарит А-27 м и проектна скорост 110 км/ч. Изградени са 11 големи съоръжения – 4 надлеза, 2 селскостопански подлеза, 3 подлеза, 1 мост, 1 жп подлез и 7 площадки за отдих и принудително спиране.

Тръжна процедураРедактиране

 • На 7 септември 2017 г. е обявена обществена поръчка за изготвяне на технически проект и строителство на участъка.[15]
 • На 16 февруари 2018 г. е обявена обществена поръчка за консултантска услуга – строителен надзор.
 • На 2 юли 2018 г. са отворени ценовите оферти за технически проект и строителство като най-ниска цена предлага „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД – 97 800 298.60 лв. без ДДС[16], а най-високата Обединение „Геопът Запад“ с участници „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“ АД – 113 823 688.90 лв. без ДДС.
 • На 30 ноември 2018 г. са оповестени кандидатите за строителен надзор. Кандидатствали са общо 9 фирми и обединения като само 4 отговарят на изискванията.
 • На 5 декември 2018 г. са отворени ценовите оферти на кандидатите за строителен надзор, като най-ниската е 1 578 520 лева без ДДС на Обединение „ЕН АР ПЪТКОНСУЛТ“, а най-високата 1 966 230 лева без ДДС на „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
 • На 28 декември 2018 г. е сключен договор с „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД за технически проект и строителство за 910 календарни дни, от които 180 за техническия проект.[17]
 • На 11 февруари 2019 г. е избран изпълнител за строителен надзор „План Инвест Калотина“ ДЗЗД с комплексна оценка 93,94 точни в съотношение качество/цена с цена от 1 860 300 лева без ДДС.
 • На 24 април 2019 г. е подписан договора за строителен надзор с „План Инвест Калотина“ ДЗЗД с участници „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „ПН Консулт 2017“ ЕООД и „Сърч Корпорейшън“ Срл като срока за изпълнение е 1460 дни.

СтроителствоРедактиране

 • На 15 май 2019 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-42/15.05.2019 г. от км 15+500 до км 30+170.
 • На 23 май 2019 г. е направена първата копка. [18]
 • На 7 ноември 2019 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-107/07.11.2019 г. от км 30+170 до км 32+447.20 с етапна връзка.
 • На 14 ноември 2019 г. е обявена обществена поръчка за спасително археологическо проучване на археологически обект от км 18+720 до км 18+800.
 • На 22 януари 2020 г. е подписан договор с „Национален археологически институт с музей при БАН“ за археологически обект от км 18+720 до км 18+800 като стойността на договора е 101 112 лв. с ДДС със срок на изпълнение 365 дни.
 • На 11 ноември 2020 г. е пусната в експлоатация.

Лот 3 Сливница – СофияРедактиране

Лот 3 е с реална дължина 16+164,73 км от км 32+447,20 до км 48+611.93 с габарит А-27 м. и проектна скорост 110 км/ч. Предвижда се да бъдат изградени 10 големи съоръжения – 1 виадукт, 1 селскостопански подлез, 6 подлеза и 2 моста. Според проекта на „Трансконсулт-22“ ООД общата дължина на трасето е 16+180,15 км като началото на трасето е при км 32+420 = км 32+317,20 и свършва при км 48+600,15 = км 48+611.93 от проекта за Северна скоростна тангента.

Тръжна процедураРедактиране

 • На 24 юли 2015 г. е обявена обществена поръчка с предмет технически проект и авторски надзор
  • Изработване на технически проект за Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.93
  • Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството
 • На 20 януари 2016 г. за технически проект и авторски надзор е избрана фирма „Трансконсулт-22“ ООД с комплексна оценка 100 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ и цена от 240 000 лв. без ДДС.
 • На 22 март 2016 г. АПИ възлага обществената поръчка на „Трансконсулт-22“ ООД като срока за изпълнение е 180 дни.
 • На 26 февруари 2021 г. е обявена обществена поръчка за „Определяне на изпълнител на строителството от км 32+447,20 до км 48+903“.[19]
 • На 9 април 2021 г. в деловодството на АПИ са отворени 10 оферти за строителство на участъка.

ФинансиранеРедактиране

 • Лот 1 – Финансирането на обекта е осигурено от следните източници: [20]
  • Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – 20 584 007 млн. евро, което представлява 24,77% от допустимите по МСЕ индикативни разходи по проекта. Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ – INEA/CEF/TRAN/A2016/1367075
  • Национално съфинансиране
 • Лот 2 – Финансирането на обекта е осигурено от националния бюджет.
 • Лот 3 – Финансирането ще се осигури със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и национално съфинансиране.[21]

ИзходиРедактиране

Изход km Дестинация Платна Забележка
    0 ГКПП Калотина;   Сърбия,     В строеж
  1+644 Калотина   В строеж
  13+046 Драгоман-запад   В строеж
  14+389 Драгоман-изток   В строеж
  25+850 Сливница-запад   В експлоатация
  29+206,86 Сливница-изток   В експлоатация
  45+540 Костинброд   Планирана
  48+460 Мрамор   Планирана
  48+611 София-СОП     В експлоатация
  51+695 Бул. Рожен   В експлоатация
  53+462 Бул. Илиянци   Още няма пътен възел
  57+750 Ул. Чепинско шосе   В експлоатация
  59+282 Ул. Източна тангента,   Летище София   Още няма пътен възел
      63+611 София-СОП       В експлоатация

ГалерияРедактиране

ИзточнициРедактиране

 1. АПИ – [1]
 2. АПИ – [2]
 3. АПИ – [3]
 4. РЕШЕНИЕ Номер: 169 от 17.10.2013 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка. // aop.bg.
 5. Брюксел дава 40 млн. евро за аутобана до Европа. // вестник „Стандарт“. Архив на оригинала от 2013-11-03 в Wayback Machine.
 6. ЕК е одобрила 40 млн. евро за 32 км магистрала от Калотина до Драгоман. // infrastructure.bg/. Архив на оригинала от 2016-03-05 в Wayback Machine.
 7. Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447. // aop.bg, 21 май 2014.
 8. Пътната агенция пак търси строител за магистралата до Калотина. // capital.bg.
 9. Решение за прекратяване. // АПИ.
 10. Вестник Труд – [4] Архив на оригинала от 2016-03-04 в Wayback Machine.
 11. ECON.bg – [5]
 12. АОП, „Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“, „АОП“, 8 септември 2017
 13. АПИ, „Отворени са ценовите оферти за изграждането на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница“/
 14. „Стартира строителството на участъка от ГКПП „Калотина“ до Драгоман", „АПИ“, 13 февруари 2020
 15. АОП, „Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“, „АОП“, 7 септември 2017
 16. АПИ, „Отворени са ценовите оферти за изграждането на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина“ и Сливница“/
 17. „„ГБС Инфраструктурно строителство“ ще строи пътя между Драгоман и Сливница за 98 млн. лв.“, „Дневник“,
 18. „Започна строителството на АМ „Европа“, „БНТ“, 23 май 2019
 19. „Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“, „ЦАИС ЕОП“, 26 февруари 2021
 20. „Механизъм за свързване на Европа“, „АПИ“
 21. Евросредства за магистрала „Струма“ ще се насочат към магистрала „Европа“, „Дневник“

Външни препраткиРедактиране