Леонид Спасов е български филолог, просветен деец и литературовед от Македония.

Леонид Спасов
български филолог
Роден
1878 г.
Починал
неизв.
Учил вЛайпцигски университет
Карлов университет
Научна дейност
Областфилология
Учители и ученици в Битолската българска прогимназия:
Долен ред: Ахил Минджов, Антон Кецкаров, Антон Наследников, Гьорче Петров, Васил Дудев;
Среден ред: Леонид Спасов, Евгени Попсимеонов, Илия Тошев, Стефан Тафчиев от Прилеп, Михаил Николов, Васил Къртев от Дебър, Кръстьо Йосифчев, Янаки Москов, Симеон Радев, Кирил Христов Совичанов;
Горен ред: Васил Попдимитров, Владимир Робев, Вангел Поптрайков от Добрушево, Аристид Дамянов, Васил Здравев от Прилеп, Васил Константинов от Българска Блаца, Наум Иванов от Любойно, Георги Попхристов, Михаил Солунов от Прилеп, Тодор Златков

Биография редактиране

Роден е в 1878 година в град Битоля, тогава в Османската империя. Завършва прогимназия в родния си град. Завършва философия в Лайпцигския университет в 1902 година и филология в Пражкия в 1903 година.[1] Дълги години работи като учител и директор в Пловдивската мъжка гимназия, а по-късно е областен инспектор.[2] През 1932-33 год. е директор на гимназията в Казаннлък.[3] Участва в назначената от Министерството на просветата комисия, в за причините на смъртта на Христо Ботев.

Бележки редактиране

  1. Танчев, Иван. Македонският компонент при формирането на българската интелигенция с европейско образование (1878 – 1912) // Македонски преглед XXIV (3). 2001. с. 58.
  2. Български език, том 31, Издателство на Българската академия на науките, София, 1981, стр. 249.
  3. ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" Казанлък.