Малки Искър

река в България
(пренасочване от Малък Искър)
Тази статия е за реката. За селото вижте Малки Искър (село).

Малки Искър е река в България, Софийска област – общини Етрополе и Правец, и област Врацаобщина Роман, десен приток на река Искър.

Малки Искър
Река Малки Искър между селата Средни рът и Своде
Река Малки Искър между
селата Средни рът и Своде
42.7358° с. ш. 24.0439° и. д.
43.1481° с. ш. 23.9317° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Софийска област
Община Етрополе
Община Правец
Област Враца
Община Роман
Дължина85,5 km
Водосб. басейн1284 km²
Отток9,1 m³/s
Начало
МястоСЗ от връх Мургана,
Етрополска планина,
Стара планина
Координати42°44′08.88″ с. ш. 24°02′38.04″ и. д. / 42.7358° с. ш. 24.0439° и. д.
Надм. височина1573 m
Устие
Мястодесен приток на река ИскърДунавЧерно море
Координати43°08′53.16″ с. ш. 23°55′54.12″ и. д. / 43.1481° с. ш. 23.9317° и. д.
Надм. височина146 m

Дължината ѝ е 85,5 km, която ѝ отрежда 37-о място сред реките в България. Река Малки Искър е най-големият приток на Искър.

Реката извира на 300 m северозападно от връх Мургана (1639 m) в Етрополска планина на Стара планина, на 1573 m н.в. под името Равна река. До град Етрополе тече в северозападна посока в дълбока залесена долина. В южната част на града завива на североизток, преминава през Етрополската котловина и след село Лъга образува пролом. При село Малки Искър завива на северозапад, пресича Джурковската котловина след село Видраре завива на запад и отново образува живописен пролом. При село Калугерово Малки Искър отново сменя посоката си, този път на север, долината на реката се разширява и при град Роман, на 146 m н.в. се влива отдясно в река Искър.

Площта на водосборния басейн на реката е 1284 km2, което представлява 14,9% от водосборния басейн на река Искър. Река Малки Искър отводнява цялата североизточна част на Софийска област.

Основни притоци (→ ляв приток, ← десен приток):

 • → Суха река (влива се в южната част на град Етрополе)
 • ← Гнойница
 • ← Менташовец
 • ← Стара река (Лопянска река) (влива се при село Малки Искър)
 • ← Брусенска река (влива се при село Малки Искър)
 • ← Оселна
 • → Борущица
 • ← Осеня
 • ← Длъжки дол
 • ← Манаселска река
 • → Правешка Лакавица (влива се при село Калугерово)
 • ← Велчов дол
 • Бебреш (влива се при село Своде, най-голям приток на Малки Искър)
 • ← Свиндол
 • ← Батулска река

Средногодишният отток на реката при село Своде е 9,1 m3/s, като максимумът е през април-юни, а минимумът – през август-октомври.

По течението на реката са разположени 2 града и 8 села:

Голяма част от водите на реката се използват главно за промишлени нужди, поради замърсяването им от МЕД „Елаците“ и кожарската фабрика „Тодор Доков“ в Етрополе. Въпросът със замърсяването е частично разрешен след построяването на пречиствателна станция през 2009. Малка част, главно в долното течение са използват за напояване.

По долината на реката от извора ѝ в близост до Златишкия проход през град Етрополе до село Джурово, на протежение от 38,4 km преминава второкласен път № 37 от Държавната пътна мрежа ЯбланицаПазарджикДоспат.

В долното течение, покрай десния бряг на реката от село Калугерово до град Роман, по протежение от 28,4 km преминава третокласен път № 308 от Държавната пътна мрежа Осиковска ЛакавицаРоман.

Вижте също

редактиране

Топографски карти

редактиране

Източници

редактиране