Национална гимназия за древни езици и култури

българска класическа гимназия

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ (съкратено НГДЕК) е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура благодарение на застъпничеството на покойните вече Людмила Живкова и проф. Александър Фол.

НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“
Gymnasium genticum linguarum humanitatumque antiquarum „St. Constantinus Cyrillus Philosophus“
Информация
Седалище СофияБългария
Основаване 10 октомври 1977 г.
Основател Людмила Живкова
Александър Фол
Вид класическа гимназия
лицей към СУ
Министерство на културата
Директор Мариела Папазова
Ученици 500
Публични характеристики
Девиз „Помогни ми да тя возвися!“
Празник 11 май
Патрон Константин-Кирил Философ
Навигация
Sofia Full City Map.png
42.7264° с. ш. 23.2706° и. д.
Местоположение в София
Адрес Главен корпус:
гр. София, кв. „Модерно предградие“, ул. „Баба“ №16
Втори корпус:
гр. София, рн. „Възраждане“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №63
Телефон 02/8277358
E-mail ngdek.bg@gmail.com
Сайт www.ngdek.com

Пръв неин директор е Гергина Тончева (от 10 октомври 1977 г. до 8 ноември 2010 г.). След пенсионирането ѝ на 8 ноември 2010 г. Министерството на културата назначава за директор Силвия Бакърджиева, дотогавашна преподавателка по старогръцки език и помощник-директорка по учебната дейност в гимназията. След излизането ѝ в майчинство през 2012 г. на нейно място е назначена Мариела Папазова, дотогавашен преподавател по история. От 2015 г. тя е избрана за постоянен директор.

ОбучениеРедактиране

Гимназията има статут на лицей към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с решение на Академичния съвет на СУ от 7 декември 1994 г.

В гимназията се изучават разширено древните езици латински, старогръцки и старобългарски език, литература, история, история на културата и философия, а така също съвременни езици, като: френски, немски, английски, новогръцки, руски, испански и италиански.

Курсът на обучение е 5-годишен от 8. до 12. клас и протича в 2 степени – гимназиална и лицейна. Първата степен (от 8. до 10. клас) включва обучение по хуманитарни и общообразователни дисциплини със засилено изучаване на езици – древни и съвременни.

Във втората степен (11. и 12. клас) се изучават само специални и профилиращи дисциплини. Възможните профили за избор от учениците са „Латинистика“ с латински и италиански език; „Грецистика“ със старогръцки и новогръцки език; „Западен език“ (избор между френски, немски и английски); „Българистика“ (български език и литература); „Старобългаристика“ със старобългарски и руски език; „Природни науки“ (физика, химия и биология); „Философия и културология“ и „История и цивилизация“.

В гимназията се провеждат и много извънкласни дейности. Училищните хорове (мъжки и девически), създадени и ръководени дълги години от Людмила Добринова, всяка година са канени да изнасят концерти на престижни фестивали в страната и чужбина. Дейността на проф. Добринова продължава и развива учителят по музика Даниел Иванов. При достатъчно желаещи ученици след часовете се изнасят беседи върху теми, изучавани в гимназията. Често в гимназията гостуват някогашни нейни възпитаници или други известни личности, които също изнасят лекции.

Списък на известните личности, преподавали в НГДЕКРедактиране

Известни випускнициРедактиране

• Юлия Николова ( носител на оскар по теоритично кино)

• Алекс Петров ( алкохолик)

• Екатерина Димитрова ( гледа котки)

• Филиб Хабил ( професионален измамник и дребен лъжец)

Външни препраткиРедактиране