Преброяване на населението в Украйна (2001)

Преброяването на населението в Украйна през 2001 година се провежда от Държавната статистическа служба през месец декември.

Задавани въпроси в преброяването редактиране

   
Първа страница със зададени въпроси.
Втора страница със зададени въпроси.

В преброяването са зададени 19 въпроса:

 1. Вашите семейни отношения с лица, записани първи в семейството (член на семейството, записан първи: мъж, жена; дъщеря, син; майка, баща; сестра, брат; невеста, зет; свекърва, свекър, тъща, тъст; баба, дядо; внучка, внук; друга степен на родство; без родственик)
 2. Вашият пол (мъжки, женски)
 3. Временно (отсъствате, живеете)
 4. Вашата дата на раждане (ден, месец, година, на колко години сте)
 5. Вашето място на раждане (област, Крим, градове на Киев, Севастопол, други държави)
 6. Вашият етнически произход (националност, народност или етническа група)
 7. Ваши езикови признаци (роден език; ако вашият роден език не е украински, уточнете дали свободно владеете украински език; друг език, който владеете свободно)
 8. Вашето гражданство (Украйна, без гражданство, друга държава)
 9. Ваше семейно положение (за лица на 15 и повече години: никога не е бил (а) в брак; в регистриран брак; не е регистриран в брак; вдовец, вдовица; разведен, разведена; № съпруга в домакинството)
 10. Какво е вашето образование (за тези на възраст между 6 и повече години: пълно висше образование, висше образование; базово висше; начално висше; средно специално; незавършено висше, за тези лица, които завършват през 1996 г. и по-рано: пълна общо средно, средно общо; основно средно общо, прогимназиално, начално; не са с основно общо; неграмотен, неграмотна; образователна институция, която е завършена (а), колко класове (курсове), в коя година)
 11. Завършили ли сте професионално-техническо образование (за тези на възраст 15 и повече години: да, не)
 12. Тип на учебното заведение, в което учите (за тези на възраст между 6 и повече години: висше, професионално-техническо, общообразователно, други образователна институция (курсове), не се обучават; за лица на възраст под 7 години, които не посещават училище, да се посочи посещават предучилищна: да, не)
 13. Ваши източници на препитание (работа в предприятието, организация, институция, селско (фермерско) стопанство, работа от частни лица; работа в собствено предприятие; работа на индивидуална основа; работа в собственото си селско (фермерско) стопанство; работа в семейния бизнес без заплащане на труда; работа в дома си; доходи от собственост; пенсия; стипендия; помощ (с изключение на помощ за безработица); помощ за безработица; друг вид държавна подкрепа; зависими от други хора; други източници; брой основи източници за съществуване)
 14. Пълно име на институция, организация, предприятие, бизнес, когато сте заети с основна трудова дейност
 15. Вашата професия в основната работа (име на професията, длъжност или работа, извършена от вас)
 16. Местонахождение на вашата работа (в жилищна площ, на друга територия: област, Крим, град Киев, Севастопол)
 17. Вашата позиция в професията (за кого работите: работа за чужда сметка, като член на колективни предприятия, кооперация, работодател, самостоятелно заети лица, собствен занаят, безплатно работещи за член на семейството)
 18. В това населено място живеете постоянно от раждането си (да, не; ако „не“, посочете годината, от която живеете постоянно; време на заселване съвпада с периода от 5 декември 2000 г. до 12 май 2001 г.; място на предишно пребиваване: област, Крим, град Киев, Севастопол; тип на населеното място, от което сте пристигнали: градски, селски; дали сте: бежанец, депортирани)
 19. Можете ли да раждате деца (за жените на възраст 15 години и повече: да, не; и ако „да“, моля посочете: колко деца са се родили, колко от тях се все още живи)

Резултати редактиране

Етнически състав редактиране

Първите 15 етнически групи по численост на населението, по региони:[1]

Регион Общо Украинци Руснаци Беларуси Молдовци Кримски татари Българи Унгарци Румънци Поляци Евреи Арменци Гърци Татари Цигани Азербайджанци
Общо 48 240 902 37 541 693 8 334 141 275 763 258 619 248 193 204 574 156 566 150 989 144 130 103 591 99 894 91 548 73 304 47 587 45 176
Виницка област 1 763 944 1 674 135 67 501 3114 2944 12 319 77 132 3794 3066 1091 83 504 874 717
Волинска област 1 057 214 1 024 955 25 132 3217 303 6 110 71 30 788 213 322 43 232 103 147
Днепропетровска област 3 561 224 2 825 781 627 531 29 528 4398 47 2269 593 270 3288 13 799 10 683 1147 3835 4067 5683
Донецка област 4 825 563 2 744 149 1 844 399 44 525 7171 18 4833 421 372 4343 8825 15 734 77 516 19 161 4106 8075
Житомирска област 1 389 293 1 254 855 68 851 4924 1425 1 229 94 137 49 046 2670 820 107 486 785 394
Закарпатска област 1 254 614 1 010 127 30 993 1540 516 1 279 151 516 32 152 518 565 490 58 252 14 004 231
Запорожка област 1 926 810 1 364 095 476 748 12 655 2476 570 27 764 218 204 1774 4353 6411 2179 5177 1887 2490
Ивано-Франкивска област 1 406 129 1 371 242 24 925 1468 557 1 128 124 118 1864 361 282 53 215 207 151
Киев 2 566 953 2 110 767 337 323 16 549 1927 44 1514 257 203 6924 17 962 4935 901 2451 245 2567
Киевска област 1 821 061 1 684 803 109 322 8698 1515 8 480 139 223 2846 1270 2341 190 902 833 933
Кировоградска област 1 125 704 1 014 616 83 929 5550 8274 0 2205 265 139 556 1066 2994 335 539 926 793
Крим (автономна република) 2 024 056 492 227 1 180 441 29 285 3761 243 433 1877 186 268 3879 4515 8769 2795 11 090 1896 3748
Лвовска област 2 605 956 2 471 033 92 565 5437 781 6 318 384 148 18 948 2212 1139 157 680 769 420
Луганска област 2 540 191 1 472 376 991 825 20 587 3252 20 1625 246 121 2107 2651 6587 1049 8543 2284 3123
Николаевска област 1 262 899 1 034 446 177 530 8369 13 171 2 5614 120 162 1317 3263 4277 326 1255 1449 1482
Одеска област 2 455 666 1 542 341 508 537 12 767 123 751 42 150 683 175 724 3247 13 386 7440 2083 2640 4035 2777
Полтавска област 1 621 207 1 481 167 117 071 6309 2562 0 364 349 95 813 1843 2678 197 819 956 1203
Ровненска област 1 171 445 1 123 401 30 129 11 827 364 1 113 68 66 2031 455 314 61 223 192 274
Севастопол 377 153 84 420 269 953 5872 801 1858 405 24 35 580 1016 1319 241 2512 9 629
Сумска област 1 296 763 1 152 034 121 655 4320 778 6 198 93 50 421 762 1183 129 435 1377 569
Тернополска област 1 138 500 1 113 516 14 194 968 356 2 95 85 93 3856 167 259 56 130 55 113
Харковска област 2 895 813 2 048 699 742 025 14 752 2462 25 1071 453 164 1936 11 576 11 157 1037 4198 2325 5684
Херсонска област 1 172 689 961 584 165 211 8186 4179 2072 1040 212 206 1625 1732 4548 463 5353 1752 1280
Хмелницка област 1 426 649 1 339 331 50 686 2750 1353 1 207 901 167 23 005 1410 1159 66 464 490 362
Черкаска област 1 398 313 1 301 183 75 577 3961 1617 9 384 164 72 729 1479 1749 123 537 1108 595
Черниговска област 1 236 065 1 155 354 62 207 7122 700 6 177 61 83 528 1531 934 81 461 756 403
Чернивецка област 919 028 689 056 37 881 1483 67 225 2 273 80 114 555 3367 1443 279 72 210 97 333
 
Преобладаваща етническа група, по райони и градове с областно значение.

Първите 15 етнически групи по дял от населението, по региони (в %):[1]

Регион Украинци Руснаци Беларуси Молдовци Кримски татари Българи Унгарци Румънци Поляци Евреи Арменци Гърци Татари Цигани Азербайджанци
Общо 77.82 17.27 0.57 0.53 0.51 0.42 0.32 0.31 0.29 0.21 0.20 0.18 0.15 0.09 0.09
Виницка област 94.90 3.82 0.17 0.16 0.00068 0.018 0.004 0.007 0.21 0.17 0.06 0.004 0.049
Волинска област 96.94 2.37 0.30 0.02 0.00056 0.010 0.006 0.002 0.07 0.02 0.03 0.004 0.009
Днепропетровска област 79.34 17.62 0.82 0.12 0.00131 0.063 0.016 0.007 0.09 0.38 0.29 0.032 0.114
Донецка област 56.86 38.22 0.92 0.14 0.00037 0.100 0.008 0.007 0.08 0.18 0.32 1.606 0.085
Житомирска област 90.32 4.95 0.35 0.10 0.00007 0.016 0.006 0.009 3.53 0.19 0.05 0.007 0.056
Закарпатска област 80.51 2.47 0.12 0.04 0.00007 0.022 12.076 2.562 0.04 0.04 0.03 0.004 1.116
Запорожка област 70.79 24.74 0.65 0.12 0.02958 1.440 0.011 0.010 0.09 0.22 0.33 0.113 0.097
Ивано-Франкивска област 97.51 1.77 0.10 0.03 0.00007 0.009 0.008 0.008 0.13 0.02 0.02 0.003 0.014
Киев 82.22 13.14 0.64 0.07 0.00171 0.058 0.010 0.007 0.26 0.69 0.19 0.035 0.009
Киевска област 92.51 6.00 0.47 0.08 0.00043 0.026 0.007 0.012 0.15 0.06 0.12 0.010 0.045
Кировоградска област 90.13 7.45 0.49 0.73 0.00000 0.195 0.023 0.012 0.04 0.09 0.26 0.029 0.082
Крим (автономна република) 24.31 58.32 1.44 0.18 12.02698 0.092 0.009 0.013 0.19 0.22 0.43 0.138 0.093
Лвовска област 94.82 3.55 0.20 0.02 0.00023 0.012 0.014 0.005 0.72 0.08 0.04 0.006 0.029
Луганска област 57.96 39.04 0.81 0.12 0.00078 0.063 0.009 0.004 0.08 0.10 0.25 0.041 0.089
Николаевска област 81.91 14.05 0.66 1.04 0.00015 0.444 0.009 0.012 0.10 0.25 0.33 0.025 0.114
Одеска област 62.80 20.70 0.51 5.03 0.00171 6.136 0.007 0.029 0.13 0.54 0.30 0.084 0.164
Полтавска област 91.36 7.22 0.38 0.15 0.00000 0.022 0.021 0.005 0.05 0.11 0.16 0.012 0.058
Ровненска област 95.89 2.57 1.00 0.03 0.00008 0.009 0.005 0.005 0.17 0.03 0.02 0.005 0.016
Севастопол 22.38 71.57 1.55 0.21 0.49263 0.107 0.006 0.009 0.15 0.26 0.34 0.063 0.002
Сумска област 88.83 9.38 0.33 0.05 0.00046 0.015 0.007 0.003 0.03 0.05 0.09 0.009 0.106
Тернополска област 97.80 1.24 0.08 0.03 0.00017 0.008 0.007 0.008 0.33 0.01 0.02 0.004 0.004
Харковска област 70.74 25.62 0.50 0.08 0.00086 0.036 0.015 0.005 0.06 0.39 0.38 0.035 0.080
Херсонска област 81.99 14.08 0.69 0.35 0.17668 0.088 0.018 0.017 0.13 0.14 0.38 0.039 0.149
Хмелницка област 93.87 3.55 0.19 0.09 0.00007 0.014 0.006 0.011 1.61 0.09 0.08 0.004 0.034
Черкаска област 93.05 5.40 0.28 0.11 0.00064 0.027 0.011 0.005 0.05 0.10 0.12 0.008 0.079
Черниговска област 93.47 5.03 0.57 0.05 0.00048 0.014 0.004 0.006 0.04 0.12 0.07 0.007 0.061
Чернивецка област 74.97 4.12 0.16 7.31 0.00021 0.029 0.008 12.464 0.36 0.15 0.03 0.006 0.010

Езици редактиране

Численост на населението по роден език (по региони):[2]

Регион Общо Украински Руски Кримскотатарски Молдовски Унгарски Румънски Български Беларуски Арменски Гагаузки Цигански Полски Гръцки Немски Еврейски Словашки Караимски Други Непоказано
Общо 48 240 902 32 577 468 14 273 670 231 382 185 032 161 618 142 671 134 396 56 249 51 847 23 765 22 603 19 195 6029 4206 3307 2768 96 143 163 201 437
Виницка област 1 763 944 1 672 324 83 531 0 1723 42 62 110 971 640 53 461 244 9 35 262 1 1 1535 1940
Волинска област 1 057 214 1 028 271 26 499 0 160 57 18 25 1205 196 10 23 155 7 21 10 14 0 543 0
Днепропетровска област 3 561 224 2 386 087 1 136 537 3 1609 326 94 498 6239 5930 183 2552 245 90 231 259 10 7 9628 10 696
Донецка област 4 825 563 1 163 085 3 615 461 2 1169 138 59 370 4842 6287 96 2004 197 4209 224 140 12 2 18 493 8773
Житомирска област 1 389 293 1 292 386 91 317 1 735 48 50 48 1414 450 11 468 648 13 70 144 6 0 1052 432
Закарпатска област 1 254 614 1 016 268 36 412 0 366 158 729 32 224 63 597 290 12 2990 130 10 1850 85 2575 0 1719 294
Запорожка област 1 926 810 967 328 928 616 296 748 112 31 9112 2159 3568 113 1355 75 161 148 110 8 8 11 464 1398
Ивано-Франкивска област 1 406 129 1 375 275 24 984 0 369 104 61 53 639 162 10 175 462 6 54 40 9 3 600 3123
Киев 2 566 953 1 851 994 648 653 8 654 133 98 389 3040 1987 64 129 497 91 136 431 28 7 9335 49 279
Киевска област 1 821 061 1 680 322 130 526 2 781 87 91 169 3011 1394 47 520 153 13 42 71 4 0 2419 1409
Кировоградска област 1 125 704 1 000 610 112 802 1 4934 146 60 557 1801 2228 52 604 45 25 52 30 7 0 1724 26
Крим (автономна република) 2 024 056 202 761 1 549 422 229 311 1239 59 81 444 5204 4739 148 1304 171 677 246 94 8 54 20 192 7902
Лвовска област 2 605 956 2 484 094 98 286 2 423 332 86 108 1722 515 32 385 10 756 18 115 137 24 1 1567 7353
Луганска област 2 540 191 762 402 1 748 589 0 693 61 24 148 2697 2980 54 1280 85 50 82 54 0 0 6899 14 093
Николаевска област 1 262 899 873 898 369 489 2 7316 60 54 1693 1677 2453 393 643 99 27 66 80 3 0 3679 1267
Одеска област 2 455 666 1 136 571 1 030 090 12 92 740 88 341 119 505 2680 3889 22 148 2373 217 406 304 494 11 7 11 354 32 436
Полтавска област 1 621 207 1 458 726 153 513 0 1415 254 45 99 2025 1649 38 602 55 20 64 54 1 0 2647 0
Ровненска област 1 171 445 1 136 355 31 965 0 196 55 38 36 1369 159 12 123 200 10 20 24 23 0 659 201
Севастопол 377 153 25 489 341 538 926 221 6 11 58 660 397 21 1 28 12 9 13 2 2 3294 4465
Сумска област 1 296 763 1 080 128 201 050 4 370 56 23 61 1489 721 15 622 29 10 36 15 2 1 1379 10 752
Тернополска област 1 138 500 1 119 574 13 562 0 247 79 33 39 398 166 13 18 346 8 27 13 4 0 470 3503
Харковска област 2 895 813 1 557 980 1 282 659 7 804 258 30 199 3402 5221 54 1522 146 84 104 156 4 3 14 213 28 967
Херсонска област 1 172 689 858 336 291 483 799 1802 127 60 239 2057 3079 81 940 76 33 103 53 1 0 11 468 1952
Хмелницка област 1 426 649 1 358 720 58 343 0 686 65 61 57 840 796 25 281 2567 3 22 134 4 0 3443 602
Черкаска област 1 398 313 1 293 342 93 079 0 883 108 29 138 1281 1227 29 702 69 21 35 68 2 0 1620 5680
Черниговска област 1 236 065 1 100 674 126 830 5 305 40 48 62 2377 554 27 453 36 5 20 37 5 0 878 3709
Чернивецка област 919 028 694 468 48 434 1 62 444 48 108 859 116 453 170 24 73 1464 11 90 299 0 0 889 1185

Източници редактиране

 1. а б „Ethnic composition: 2001 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 септември 2017. (на украински)
 2. „Linguistic composition: 2001 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 10 септември 2017. (на украински)

Външни препратки редактиране