Преброяване на населението в Украйна (2001)

Преброяването на населението в Украйна през 2001 година се провежда от Държавната статистическа служба през месец декември.

Задавани въпроси в преброяването

редактиране
   
Първа страница със зададени въпроси.
Втора страница със зададени въпроси.

В преброяването са зададени 19 въпроса:

 1. Вашите семейни отношения с лица, записани първи в семейството (член на семейството, записан първи: мъж, жена; дъщеря, син; майка, баща; сестра, брат; невеста, зет; свекърва, свекър, тъща, тъст; баба, дядо; внучка, внук; друга степен на родство; без родственик)
 2. Вашият пол (мъжки, женски)
 3. Временно (отсъствате, живеете)
 4. Вашата дата на раждане (ден, месец, година, на колко години сте)
 5. Вашето място на раждане (област, Крим, градове на Киев, Севастопол, други държави)
 6. Вашият етнически произход (националност, народност или етническа група)
 7. Ваши езикови признаци (роден език; ако вашият роден език не е украински, уточнете дали свободно владеете украински език; друг език, който владеете свободно)
 8. Вашето гражданство (Украйна, без гражданство, друга държава)
 9. Ваше семейно положение (за лица на 15 и повече години: никога не е бил (а) в брак; в регистриран брак; не е регистриран в брак; вдовец, вдовица; разведен, разведена; № съпруга в домакинството)
 10. Какво е вашето образование (за тези на възраст между 6 и повече години: пълно висше образование, висше образование; базово висше; начално висше; средно специално; незавършено висше, за тези лица, които завършват през 1996 г. и по-рано: пълна общо средно, средно общо; основно средно общо, прогимназиално, начално; не са с основно общо; неграмотен, неграмотна; образователна институция, която е завършена (а), колко класове (курсове), в коя година)
 11. Завършили ли сте професионално-техническо образование (за тези на възраст 15 и повече години: да, не)
 12. Тип на учебното заведение, в което учите (за тези на възраст между 6 и повече години: висше, професионално-техническо, общообразователно, други образователна институция (курсове), не се обучават; за лица на възраст под 7 години, които не посещават училище, да се посочи посещават предучилищна: да, не)
 13. Ваши източници на препитание (работа в предприятието, организация, институция, селско (фермерско) стопанство, работа от частни лица; работа в собствено предприятие; работа на индивидуална основа; работа в собственото си селско (фермерско) стопанство; работа в семейния бизнес без заплащане на труда; работа в дома си; доходи от собственост; пенсия; стипендия; помощ (с изключение на помощ за безработица); помощ за безработица; друг вид държавна подкрепа; зависими от други хора; други източници; брой основи източници за съществуване)
 14. Пълно име на институция, организация, предприятие, бизнес, когато сте заети с основна трудова дейност
 15. Вашата професия в основната работа (име на професията, длъжност или работа, извършена от вас)
 16. Местонахождение на вашата работа (в жилищна площ, на друга територия: област, Крим, град Киев, Севастопол)
 17. Вашата позиция в професията (за кого работите: работа за чужда сметка, като член на колективни предприятия, кооперация, работодател, самостоятелно заети лица, собствен занаят, безплатно работещи за член на семейството)
 18. В това населено място живеете постоянно от раждането си (да, не; ако „не“, посочете годината, от която живеете постоянно; време на заселване съвпада с периода от 5 декември 2000 г. до 12 май 2001 г.; място на предишно пребиваване: област, Крим, град Киев, Севастопол; тип на населеното място, от което сте пристигнали: градски, селски; дали сте: бежанец, депортирани)
 19. Можете ли да раждате деца (за жените на възраст 15 години и повече: да, не; и ако „да“, моля посочете: колко деца са се родили, колко от тях се все още живи)

Резултати

редактиране

Етнически състав

редактиране

Първите 15 етнически групи по численост на населението, по региони:[1]

Регион Общо
(в хил.
души)
Украинци
(в хил. души)
Руснаци
(в хил. души)
Беларуси
(в хил. души)
Молдовци
(в хил. души)
Кримски татари
(в хил. души)
Българи
(в хил. души)
Унгарци
(в хил. души)
Румънци
(в хил. души)
Поляци
(в хил. души)
Евреи
(в хил. души)
Арменци
(в хил. души)
Гърци
(в хил. души)
Татари
(в хил. души)
Цигани
(в хил. души)
Азербайджанци
(в хил. души)
Общо (в хил. души) 48240 37541 8334 275 258 248 204 156 150 144 103 99 91 73 47 45
Виницка област 1763 1674 67 3 2 0,01 0,3 0,07 0,1 3 3 1 0,08 0,5 0,8 0,7
Волинска област 1057 1024 25 3 0,3 0,06 0,1 0,07 0,03 0,7 0,2 0,3 0,04 0,2 0,1 0,1
Днепропетровска област 3561 2825 627 29 4 0,04 2 0,5 0,2 3 13 10 1 3 4 5
Донецка област 4825 2744 1844 44 7 0,01 4 0,4 0,3 4 8 15 77 19 4 8
Житомирска област 1389 1254 68 4 1 0,001 0,2 0,09 0,1 49 2 0,8 0,1 0,4 0,7 0,3
Закарпатска област 1254 1010 30 1 0,5 0,001 0,2 151 32 0,5 0,5 0,4 0,05 0,2 14 0,2
Запорожка област 1926 1364 476 12 2 0,5 27 0,2 0,2 1 4 6 2 5 1 2
Ивано-Франкивска област 1406 1371 24 1 0,5 0,001 0,1 0,1 0,1 1 0,3 0,2 0,05 0,2 0,2 0,1
Киев 2566 2110 337 16 1 0,04 1 0,2 0,2 6 17 4 0,9 2 0,2 2
Киевска област 1821 1684 109 8 1 0,008 0,4 0,1 0,2 2 1 2 0,1 0,9 0,8 0,9
Кировоградска област 1125 1014 83 5 8 0 2 0,2 0,1 0,5 1 2 0,3 0,5 0,9 0,7
Крим (автономна република) 2024 492 1180 29 3 243 1 0,1 0,2 3 4 8 2 11 1 3
Лвовска област 2605 2471 92 5 0,7 0,006 0,3 0,3 0,1 18 2 1 0,1 0,6 0,7 0,4
Луганска област 2540 1472 991 20 3 0,02 1 0,2 0,1 2 2 6 1 8 2 3
Николаевска област 1262 1034 177 8 13 0,002 5 0,1 0,1 1 3 4 0,3 1 1 1
Одеска област 2455 1542 508 12 123 0,04 150 0,1 0,7 3 13 7 2 2 4 2
Полтавска област 1621 1481 117 6 2 0 0,3 0,3 0,09 0,8 1 2 0,1 0,8 0,9 1
Ровненска област 1171 1123 30 11 0,3 0,001 0,1 0,06 0,06 2 0,4 0,3 0,06 0,2 0,1 0,2
Севастопол 377 84 269 5 0,8 1 0,4 0,02 0,03 0,5 1 1 0,2 2 0,009 0,6
Сумска област 1296 1152 121 4 0,7 0,006 0,1 0,09 0,05 0,4 0,7 1 0,1 0,4 1 0,5
Тернополска област 1138 1113 14 0,9 0,3 0,002 0,09 0,08 0,09 3 0,1 0,2 0,05 0,1 0,05 0,1
Харковска област 2895 2048 742 14 2 0,02 1 0,4 0,1 1 11 11 1 4 2 5
Херсонска област 1172 961 165 8 4 2 1 0,2 0,2 1 1 4 0,4 5 1 1
Хмелницка област 1426 1339 50 2 1 0,001 0,2 0,9 0,1 23 1 1 0,06 0,4 0,4 0,3
Черкаска област 1398 1301 75 3 1 0,009 0,3 0,1 0,07 0,7 1 1 0,1 0,5 1 0,5
Черниговска област 1236 1155 62 7 0,7 0,006 0,1 0,06 0,08 0,5 1 0,9 0,08 0,4 0,7 0,4
Чернивецка област 919 689 37 1 67 0,002 0,2 0,08 114 3 1 0,2 0,07 0,2 0,09 0,3
 
Преобладаваща етническа група, по райони и градове с областно значение.

Първите 15 етнически групи по дял от населението, по региони (в %):[1]

Регион
Общо 77,82 17,27 0,57 0,53 0,51 0,42 0,32 0,31 0,29 0,21 0,20 0,18 0,15 0,09 0,09
Виницка област 94,90 3,82 0,17 0,16 0,00068 0,018 0,004 0,007 0,21 0,17 0,06 0,004 0,049
Волинска област 96,94 2,37 0,30 0,02 0,00056 0,010 0,006 0,002 0,07 0,02 0,03 0,004 0,009
Днепропетровска област 79,34 17,62 0,82 0,12 0,00131 0,063 0,016 0,007 0,09 0,38 0,29 0,032 0,114
Донецка област 56,86 38,22 0,92 0,14 0,00037 0,100 0,008 0,007 0,08 0,18 0,32 1,606 0,085
Житомирска област 90,32 4,95 0,35 0,10 0,00007 0,016 0,006 0,009 3,53 0,19 0,05 0,007 0,056
Закарпатска област 80,51 2,47 0,12 0,04 0,00007 0,022 12,076 2,562 0,04 0,04 0,03 0,004 1,116
Запорожка област 70,79 24,74 0,65 0,12 0,02958 1,440 0,011 0,010 0,09 0,22 0,33 0,113 0,097
Ивано-Франкивска област 97,51 1,77 0,10 0,03 0,00007 0,009 0,008 0,008 0,13 0,02 0,02 0,003 0,014
Киев 82,22 13,14 0,64 0,07 0,00171 0,058 0,010 0,007 0,26 0,69 0,19 0,035 0,009
Киевска област 92,51 6,00 0,47 0,08 0,00043 0,026 0,007 0,012 0,15 0,06 0,12 0,010 0,045
Кировоградска област 90,13 7,45 0,49 0,73 0,00000 0,195 0,023 0,012 0,04 0,09 0,26 0,029 0,082
Крим (автономна република) 24,31 58,32 1,44 0,18 12,02698 0,092 0,009 0,013 0,19 0,22 0,43 0,138 0,093
Лвовска област 94,82 3,55 0,20 0,02 0,00023 0,012 0,014 0,005 0,72 0,08 0,04 0,006 0,029
Луганска област 57,96 39,04 0,81 0,12 0,00078 0,063 0,009 0,004 0,08 0,10 0,25 0,041 0,089
Николаевска област 81,91 14,05 0,66 1,04 0,00015 0,444 0,009 0,012 0,10 0,25 0,33 0,025 0,114
Одеска област 62,80 20,70 0,51 5,03 0,00171 6,136 0,007 0,029 0,13 0,54 0,30 0,084 0,164
Полтавска област 91,36 7,22 0,38 0,15 0,00000 0,022 0,021 0,005 0,05 0,11 0,16 0,012 0,058
Ровненска област 95,89 2,57 1,00 0,03 0,00008 0,009 0,005 0,005 0,17 0,03 0,02 0,005 0,016
Севастопол 22,38 71,57 1,55 0,21 0,49263 0,107 0,006 0,009 0,15 0,26 0,34 0,063 0,002
Сумска област 88,83 9,38 0,33 0,05 0,00046 0,015 0,007 0,003 0,03 0,05 0,09 0,009 0,106
Тернополска област 97,80 1,24 0,08 0,03 0,00017 0,008 0,007 0,008 0,33 0,01 0,02 0,004 0,004
Харковска област 70,74 25,62 0,50 0,08 0,00086 0,036 0,015 0,005 0,06 0,39 0,38 0,035 0,080
Херсонска област 81,99 14,08 0,69 0,35 0,17668 0,088 0,018 0,017 0,13 0,14 0,38 0,039 0,149
Хмелницка област 93,87 3,55 0,19 0,09 0,00007 0,014 0,006 0,011 1,61 0,09 0,08 0,004 0,034
Черкаска област 93,05 5,40 0,28 0,11 0,00064 0,027 0,011 0,005 0,05 0,10 0,12 0,008 0,079
Черниговска област 93,47 5,03 0,57 0,05 0,00048 0,014 0,004 0,006 0,04 0,12 0,07 0,007 0,061
Чернивецка област 74,97 4,12 0,16 7,31 0,00021 0,029 0,008 12,464 0,36 0,15 0,03 0,006 0,010

Численост на населението по роден език (по региони):[2]

Регион Общо
(в хил.
души)
Украински
(в хил. души)
Руски
(в хил. души)
Кримскотатарски
(в хил. души)
Молдовски
(в хил. души)
Унгарски
(в хил. души)
Румънски
(в хил. души)
Български
(в хил. души)
Гагаузки
(в хил. души)
Полски
(в хил. души)
Еврейски
Други
(в хил. души)
Непоказано
(в хил. души)
Общо (в хил. души) 48240 32577 14273 231 185 161 142 134 56 51 23 22 19 6 4 3 2 0,09 143 201
Виницка област 1763 1672 83 0 1 0,04 0,06 0,1 971 640 0,05 461 0,2 9 35 262 1 1 1 1
Волинска област 1057 1028 26 0 0,1 0,05 0,01 0,02 1205 196 0,01 23 0,1 7 21 10 14 0 0,5 0
Днепропетровска област 3561 2386 1136 0,003 1 0,3 0,09 0,4 6239 5930 0,1 2552 0,2 90 231 259 10 7 9 10
Донецка област 4825 1163 3615 0,002 1 0,1 0,05 0,3 4842 6287 0,09 2004 0,1 4209 224 140 12 2 18 8
Житомирска област 1389 1292 91 0,001 0,7 0,04 0,05 0,04 1414 450 0,01 468 0,6 13 70 144 6 0 1 0,4
Закарпатска област 1254 1016 36 0 0,3 158 32 0,06 597 290 0,01 2990 130 10 1850 85 2575 0 1 0,2
Запорожка област 1926 967 928 0,2 0,7 0,1 0,03 9 2159 3568 0,01 1355 0,07 161 148 110 8 8 11 1
Ивано-Франкивска област 1406 1375 24 0 0,3 0,1 0,06 0,05 639 162 0,01 175 0,4 6 54 40 9 3 0,6 3
Киев 2566 1851 648 0,008 0,6 0,1 0,09 0,3 3040 1987 0,06 129 0,4 91 136 431 28 7 9 49
Киевска област 1821 1680 130 0,002 0,7 0,08 0,09 0,1 3011 1394 0,04 520 0,1 13 42 71 4 0 2 1
Кировоградска област 1125 1000 112 0,001 4 0,1 0,06 0,5 1801 2228 0,05 604 0,04 25 52 30 7 0 1 0,02
Крим (автономна република) 2024 202 1549 229 1 0,05 0,08 0,4 5204 4739 0,1 1304 0,1 677 246 94 8 54 20 7
Лвовска област 2605 2484 98 0,002 0,4 0,3 0,08 0,1 1722 515 0,03 385 10 18 115 137 24 1 1 7
Луганска област 2540 762 1748 0 0,6 0,06 0,02 0,1 2697 2980 0,05 1280 0,08 50 82 54 0 0 6 14
Николаевска област 1262 873 369 0,002 7 0,06 0,05 1 1677 2453 0,3 643 0,09 27 66 80 3 0 3 1
Одеска област 2455 1136 1030 0,01 92 0,08 0,3 119 2680 3889 22 2373 0,2 406 304 494 11 7 11 32
Полтавска област 1621 1458 153 0 1 0,2 0,04 0,09 2025 1649 0,03 602 0,05 20 64 54 1 0 2 0
Ровненска област 1171 1136 31 0 0,1 0,05 0,03 0,03 1369 159 0,01 123 0,2 10 20 24 23 0 0,6 0,2
Севастопол 377 25 341 0,9 0,2 0,006 0,01 0,05 660 397 0,02 1 0,02 12 9 13 2 2 3 4
Сумска област 1296 1080 201 0,004 0,3 0,05 0,02 0,06 1489 721 0,01 622 0,02 10 36 15 2 1 1 10
Тернополска област 1138 1119 13 0 0,2 0,07 0,03 0,03 398 166 0,01 18 0,3 8 27 13 4 0 0,4 3
Харковска област 2895 1557 1282 0,007 0,8 0,2 0,03 0,1 3402 5221 0,05 1522 0,1 84 104 156 4 3 14 28
Херсонска област 1172 858 291 0,7 1 0,1 0,06 0,2 2057 3079 0,08 940 0,07 33 103 53 1 0 11 1
Хмелницка област 1426 1358 58 0 0,6 0,06 0,06 0,05 840 796 0,02 281 2 3 22 134 4 0 3 0,6
Черкаска област 1398 1293 93 0 0,8 0,1 0,02 0,1 1281 1227 0,02 702 0,06 21 35 68 2 0 1 5
Черниговска област 1236 1100 126 0,005 0,3 0,04 0,04 0,06 2377 554 0,02 453 0,03 5 20 37 5 0 0,8 3
Чернивецка област 919 694 48 0,001 62 0,04 108 0,1 453 170 0,02 73 1 11 90 299 0 0 0,8 1

Източници

редактиране
 1. а б „Ethnic composition: 2001 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 11 септември 2017. (на украински)
 2. „Linguistic composition: 2001 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 10 септември 2017. (на украински)

Външни препратки

редактиране