Югославска народна освободителна армия — Други езици