Класификация на животните

Уикимедия списък

Класификацията на животните се изучава от науката систематика на животните (зоосистематика). Тя ги групира въз основа на сходства в устройството и произхода им.

По-долу е дадена пълната класификация на царство Животни (Animalia, Metazoa) до ниво разред.

Класификация

редактиране
 
Tetractinomorpha
 
Ceractinomorpha
 
Варовикови водни гъби
 
Силициеви
 
Homoscleromorpha
 
Корали
 
Актинии
 
Хидровидни
 
Същински медузи
 
Гребенести
 
Турбеларии
 
Тении
 
Смукалници
 
Кореморесничести
 
Ротифери
 
Бодлоглави червеи
 
Приапулиди
 
Кръгли червеи
 
Бавноходки
 
Трилобити
 
Водни бълхи
 
Мамарци
 
Равноноги
 
Десетоноги
 
Циклопси
 
Петоустки
 
Остракоди
 
Паяци
 
Сенокосци
 
Псевдоскорпиони
 
Скорпиони
 
Кърлежи
 
Морски паяци
 
Морски скорпиони
 
Ксифозури
 
Стоножки
 
Симфили
 
Диплоподи
 
Безкрили насекоми
 
Еднодневки
 
Водни кончета
 
Кожестокрили
 
Правокрили
 
Хлебарки
 
Богомолки
 
Пръчици
 
Въшки
 
Полутвърдокрили
 
Ципокрили
 
Твърдокрили
 
Бълхи
 
Двукрили
 
Пеперуди
 
Колемболи
 
Пиявици
 
Малочетинести червеи
 
Aciculata
 
Тръбни червеи
 
Панцерни мекотели
 
Безпанцерни мекотели
 
Голохрили охлюви
 
Белодробни охлюви
 
Myoida
 
Венероидни миди
 
Речни миди
 
Амонити
 
Сепии
 
Калмари
 
Октоподи
 
Наутилуси
 
Немертини
 
Форониди
 
Мъхообразни
 
Сипункулиди
 
Ехиура
 
Раменоноги
 
Ацели
 
Морски лилии
 
Морски звезди
 
Змиевидни морски звезди
 
Морски краставици
 
Морски таралежи
 
Асцидии
 
Салпи
 
Миксини
 
Пилозъби акули
 
Рогати акули
 
Ламнообразни акули
 
Килимени акули
 
Морски ангели
 
Опашношипови
 
Риби трион
 
Скатоподобни
 
Електрически скатове
 
Химероподобни
 
Есетроподобни
 
Костни ганоиди
 
Змиоркоподобни
 
Араваноподобни
 
Шараноподобни
 
Харацидоподобни
 
Щукоподобни
 
Вретенови
 
Светипетрови риби
 
Риби жаби
 
Морски дяволи
 
Бериксоподобни
 
Иглообразни
 
Атериноподобни
 
Зарганоподобни
 
Бодливи риби
 
Бодливкоподобни
 
Скорпеноподобни
 
Бодлоперки
 
Двойнодишащи риби
 
Опашати земноводни
 
Безопашати земноводни
 
Костенурки
 
Крокодили
 
Динозаври
 
Клюноглави
 
Люспести
 
Гъскоподобни
 
Щъркелоподобни
 
Фламингоподобни
 
Бързолетоподобни
 
Кълвачоподобни
 
Птици носорози
 
Врабчоподобни
 
Хищни торбести
 
Хищници
 
Китоподобни
 
Насекомоядни
 
Панголини
 
Зайцевидни
 
Гризачи
 
Примати

Царство Животни

Подцарство Мезозоа (Mesozoa) van Beneden, 1877

Тип Ромбични животни (Rhombozoa) A. Krohn, 1839

Тип Ортонектиди (Orthonectida) Giard, 1880

Подцарство Паразоа (Parazoa) Grant & Todd, 1838

Тип Пластинчати (Placozoa, Phagocytellozoa) Grell, 1971

Тип Водни гъби (Porifera) Grant & Todd, 1836

Подцарство Същински многоклетъчни (Eumetazoa) Peterson & Butterfield, 2005

Радиалносиметрични (Radiata, Coelenterata) Linnaeus, 1758

Тип Мешести (Cnidaria) Hatschek, 1888
Тип Гребенести (Ctenophora) Eschscholtz, 1829
Първичноустни (Protostomia) Grobben, 1908
Надтип Platyzoa Cavalier-Smith, 1998
Надтип Ecdysozoa Aguinaldo, 1997
Надтип Lophotrochozoa Halanych, 1995
Вторичноустни (Deuterostomia) Grobben, 1908
Тип †Vetulicolia Shu, 2001
Тип Ацеломорфи (Acoelomorpha) Ehlers, 1985
Тип Четинкочелюстни (Chaetognatha) Leuckart, 1854
Тип Иглокожи (Echinodermata) Klein, 1734
Тип Полухордови (Hemichordata) Bateson, 1885
Тип Хордови (Chordata) Bateson, 1885

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране