Републикански път III-554

Републикански път IIІ-554 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Сливен, Стара Загора и Хасково. Дължината му е 70,7 км.

Републикански път III-554
СтранаБългария
Начало92,7 км на II-55 гр. Нова Загора
Край331,4 км на I-8
Дължина70,7 km

Пътят се отклонява надясно при 92,7 км на Републикански път II-55 в южната част на град Нова Загора и се насочва в юг през източната част на Горнотракийската низина, надолу покрай левия бряг на река Блатница (ляв приток на Сазлийка). Минава през селата Езеро, Дядово, Богданово и Любенова махала и навлиза в Старозагорска област, като достига до центъра на град Раднево. След това пътят продължава на юг покрай левия бряг на река Сазлийка, минава през селата Бели бряг и Любеново, при ТЕЦ Марица-Изток-1 завива на запад, минава по преградната стена на язовир „Розов кладенец“, пресича река Сазлийка и достига до центъра на град Гълъбово. Оттук Републикански път IIІ-554 отново продължава на юг, но вече покрай десния бряг на Сазлийка, навлиза в Хасковска област, минава през селата Пясъчево и Калугерово и достига до град Симеоновград. В центъра на града пресича река Марица, преминава през квартал „Злати дол“ на Симеоновград и северно от град Харманли се свързва с Републикански път I-8 при неговия 331,4 км.

Републикански път ІII-554
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Нова Загора, Област Сливен, II-55, 92,7 км, гр. Нова Загора 0,0 → гр. Нова Загора, 92,7 км, II-55, Област Сливен, Община Нова Загора
с. Езеро 1,7 с. Езеро
автомагистрала „Тракия“, 240 км → 4,1 → 240 км, автомагистрала „Тракия“
с. Дядово 5,3 с. Дядово
с. Богданово 9,5 с. Богданово
(за с. Любенец) общински път ← 12,5
(за с. Любенец) общински път, с. Любенова махала 16  с. Любенова махала
Община Раднево, Област Стара Загора 20,6 Област Стара Загора, Община Раднево
(от гр. Стара Загора) II-55, 27,1 км, гр. Раднево 23,7 → гр. Раднево 27,1 км, II-55 (до с. Новоселец)
(за с. Знаменосец) общински път, гр. Раднево 25,4 гр. Раднево
(за с. Рисиманово) общински път, с. Бели бряг 28,9 с. Бели бряг
31,7 → общински път (за с. Трояново)
(за с. Константиновец) общински път, с. Любеново 34,2 с. Любеново
Община Гълъбово 36,4 Община Гълъбово
гр. Гълъбово 39,9 ← гр. Гълъбово, 16,8 км III-5504 (от с. Мъдрец)
(за с. Априлово) общински път, гр. Гълъбово 43,2 гр. Гълъбово
(от с. Опан) III-5031, 17 км, гр. Гълъбово
(за с. Мусачево) общински път, гр. Гълъбово
44,5 гр. Гълъбово
гр. Гълъбово
Община Симеоновград, Област Хасково 45,2 Област Хасково, Община Симеоновград
с. Пясъчево 47,9 с. Пясъчево
с. Калугерово 50,2 → с. Калугерово, общински път (за с. Навъсен)
54,9 ← 14,4 км III-7604 (от 53,3 км на II-76)
(от гр. Чирпан) III-663, 57,3 км, гр. Симеоновград 58,2 гр. Симеоновград
(от 304,5 км на I-8) III-8007, 24,7 км, гр. Симеоновград 58,5 гр. Симеоновград
Община Харманли 64,6 Община Харманли
66,1 → общински път (за с. Преславец)
автомагистрала „Марица“, 68 км → 68,4 → 68 км, автомагистрала „Марица“
(от ГКПП Калотина) I-8, 331,4 км → 70,7 → 331,4 км, I-8 (до ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране