Международна асоциация за въздушен транспорт — Други езици