Участници в Троянската война

Уикимедия списък

Армии на страната на Гърция (ахейци)Редактиране

 
Карта по списъка на корабите.

Виж Списък на корабите

 1. Абанти
 2. Аргос и Тиринт
 3. Аркадия
 4. Атина и Саламин
 5. Бебейци (Тесалия)
 6. Беотия
 7. Дулихий
 8. Елида
 9. Елоне (Тесалия)
 10. Ениенци
 11. Етолия
 12. Ехалия
 13. Итака
 14. Йолк (Тесалия)
 15. Крит
 16. Локрида
 17. Магнезия
 18. Мелибея
 19. Микена и Коринт
 20. Минийци
 21. Мирмидонци от Аргос
 22. Ормения
 23. Пилос
 24. Родос
 25. Сима
 26. Спарта
 27. Фера
 28. Филака
 29. Фокида

Армии, биещи се на страната на ТроянцитеРедактиране

 
Карта на Троада
 1. Амазонки
 2. Дардания
 3. Етиопия
 4. Зелия
 5. Кикония
 6. Колон
 7. Ликия
 8. Меония
 9. Мизия
 10. Милет
 11. Пеласги
 12. Пеония
 13. Перкота
 14. Тракия
 15. Троя
 16. Фригия
 17. Хализони (Халаби)

Участвали на страната на гърцитеРедактиране

(непълен списък)

Участващи на страната на ТрояРедактиране

(непълен списък)

Участници и техните убийциРедактиране

Участник Убиец
Ахил Парис
Аякс Теламонид Самоубийство
Антилох Мемнон
Антиф Агамемнон
Аскалаф Дейфоб
Астианакс Неоптолем (или Одисей)
Кебрион Патрокъл
Кикън Ахил
Деифоб Менелай
Долон Одисей и Диомед
Еврипил Неоптолем
Хектор Ахил
Медон Еней
Мемнон Ахил
Патрокъл Хектор
Пентесилей Ахил
Форкис Аякс Теламонид
Полит Неоптолем
Поликсена Неоптолем
Приам Неоптолем
Протесилай Хектор
Рез (тракийския цар) Диомед
Сарпедон Патрокъл
Терсандър Телеф
Терсит Ахил
Троил Ахил
Двамата сина на Мероп
(Адраст и Амфий)
Диомед

На неизвестна странаРедактиране

 1. Аскалаф
 2. Мент, цар на Кикония
 3. Мент, цар на Тафия