Фараони в хронологичен ред

Уикимедия списък

Този списък на фараони, подредени в хронологичен ред и групирани по династии е тема на много спорове, и най-вече тези от по-древните епохи.

Името, което е отбелязано е това, което най-често се среща в египтоложките трудове. Другите транскрипции, като гръцките имена (изписани в италик) са дадени в скоби.

Додинастичен период от 5000 до 3185
Архаичен период 3400 до 3185
Династия 0 3400 до 3185
Хор Ну-Хор
Хор Хат-ор
Хор Ири-Хор
Хор Ка
Хор Скорпион
Архаичен период
I династия
Хор Нармер Менес?
Хор Аха Athothis, Atote, Teti; Менес? 3100 до 3075
Хор Джер Kenkénès, Horus Zer, It, Iti, Itit 3075 до 3030
Хор Уаджи/Хор Джет ?
Хор Ден Ousaphaïs, Horus Oudimou 3025 до 2970
Хор Анеджиб Miébis, Niebaïs, Horus Enezib 2970 до?
Хор Семерхет Sémepsès, Semenpsès, Семенптах ? до 2925
Хор Каа Oubianthès, Bienechès, Horus Qaa, Horus Kaa 2925 до 2889
II династия
Хотепсекемуи Hetepsekhmoui, Hotep 2889 до?
Ранеб (Небра) Nebre, Reneb, Noubnéfer ? до?
Нинечер Ninetfer, Binothris, Binthus ? до?
Хор Сехемиб Сетх Перибсен ? до?
Хасехем Khasékhemoui ? до 2647
Старо царство
III династия
Санахт 2674 до 2628
Джосер 2628 до 2609
Секемхет Mésochris 2609 до 2603
Хаба ? до?
Neferkharê 2603 до 2597
Хуни 2597 до 2573
IV династия
Снофру 2573 до 2549
Хуфу Хеопс 2549 до 2526
Джедефра 2526 до 2518
Хафра Хефрен 2518 до 2493
Менкаура Микерин 2486 до 2458
Шепсескаф 2458 до 2454
V династия
Усеркаф 2454 до 2447
Сахура 2447 до 2434
Нефериркара Какаи 2435 до 2425
Шепсескара Изи 2425 до 2418
Неферефра 2418 до 2408
Ниусерра Ини 2408 до 2377
Менкаухор 2377 до 2369
Джедкара Изези 2369 до 2340
Унас 2340 до 2311
VI династия
Тети 2300 до 2281
Усеркара ? до?
Пиопи I 2280 до 2243
Меренра I 2243 до 2237
Пиопи II 2237 до 2143
Меренра II 2142 до 2141
Нитокрис 2141 до 2140
I преходен период
VII династия
VIII династия
IX династия
Хети Мериибра 2120 до?
Мерикара ? до 2040
X династия
Неферкара
Хети III
Мерикара
XI династия Тива
Ментухотеп I Montouhotep I 2137 до?
Антеф I Иниотеф Сехертауи ? до 2121
Антеф II Иниотеф Уаханх 2121 до 2072
Антеф III Иниотеф Нахнебтепнефер 2072 до 2064
Средно царство
XI династия на Тива
Ментухотеп II Montouhotep II 2064 до 2013
Ментухотеп III Montouhotep III 2013 до 2001
Ментухотеп IV Montouhotep IV 2001 до 1994
XII династия
Аменемхет I 1994 до 1964
Сенусерт I 1964 до 1919
Аменемхет II 1919 до 1881
Сенусерт II 1881 до 1873
Сенусерт III 1872 до 1854
Аменемхет III 1853 до 1809
Аменемхет IV 1809 до 1800
Нефрусебек (царица) 1800 до 1797
II преходен период
XIII династия
XIV династия, едновременно с хиксосите
XV династия, едновременно с хиксосите
Салитис
Якубхер
Хиан
Апофис I
Апофис II
XVI династия хиксоси
XVII династия Няколко владетели от Тива, управлявали заедно с хиксосите
Рахотеп
Антеф V
Sobekemsaf II
Djéhouty
Ментухотеп VII
Nébiryaou Ier
Антеф VII
Таа I Тао I Сенхтенра
Таа II Тао II Секененра
Камос Камос Уаджихепера
Яхмос Ahmôsis, Ahmès (преди обединението на Египет)
Новото царство
XVIII династия
Яхмос I Яхмос I Небпехтира 1552 до 1526
Аменхотеп I Аменхотеп Джесеркара 1526 до 1506
Тутмос I Тутмос Аахеперкара 1506 до 1493
Тутмос II Тутмос Аахеперенра 1493 до 1478
Хатшепсут Хатшепсут Мааткара 1478 до 1457
Тутмос III Тутмос Менхеперра 1478 до 1424
Аменхотеп II Аменхотеп Аахеперура 1424 до 1398
Тутмос IV Тутмос Менхеперура 1397 до 1387
Аменхотеп III Аменхотеп Небмааатра 1387 до 1348
Аменхотеп IV
Ехнатон)
Néferkhépérourê Amenhotep 1348 до 1331
Néfernéférouaton
Сменхкара Сменхкара Анххеперура
Тутанком
Тутанхамон Небхеперура
1339 до 1329
Аи Аи Хеперхеперура 1329 до 1325
Хоремхеб Хоремхеб Джесерхеперура ? до 1292
XIX династия
Рамзес I 1295 до 1294
Сети I 1294 до 1279
Рамзес II 1279 до 1213
Мернептах 1213 до 1203
Аменмес 1203 до 1200
Сети II 1200 до 1194
Саптах 1194 до 1188
Таусерт (царица) 1188 до 1186
XX династия
Сетнахт 1186 до 1184
Рамзес III 1184 до 1153
Рамзес IV 1153 до 1147
Рамзес V 1147 до 1143
Рамзес VI 1143 до 1136
Рамзес VII 1136 до 1129
Рамзес VIII 1129 до 1126
Рамзес IX 1126 до 1108
Рамзес X 1109 до 1099
Рамзес XI 1099 до 1069
III преходен период
XXI династия на Tanis
Смендес Смендес Хеджихеперра-Сетепенра 1069 до 1043
Аменемнису Аменемнису Неферкара 1043 до 1039
Псусеннес I Псусеннес I Ааахеперра-Сетепенамон 1039 до 993
Аменемопе Аменемопе Усермаатра-Сетепенамон 993 до 984
Осоркон Старши Осоркон Старши Аахепера-Сетепенра 984 до 978
Сиамон Сиамон Нечерхеперра-Сетепенамон 978 до 959
Псусеннес II 959 до 945
XXII династия Либийска
Шешонк I 945 до 924
Осоркон I 924 до 889
Шешонк II 890 до 889
Такелот I 889 до 874
Осоркон II 874 до 850
Такелот II 850 до 825
Шешонк III 825 до 773
Пами 773 до 767
Шешонк IV 767 до 730
XXIII династия Таниска, Либийска
Петубастис I ( 818 до 793
Иупут I 793 до
Шешонк V ? до 787
Осоркон III 787 до 757
Такелот III 764 до 757
Рудамон 757 до 754
Иупут II 754 до ?
Осоркон IV 730 до 715
XXIV династия на Tanis
Тефнахт 730 до 720
Бокхорис Бакенренеф 720 до 715
Късен период
XXV династия Кушитска, Етиопска
Пианхи 747 до 716
Шабака Shabaka 715 до 702
Шабатака Shabataka 702 до 690
Тахарка 702 до 690
Тануатамон Tantamani 702 до 690
XXVI династия Саиска династия
Нехо I 610 до 595
Псаметих I 664 до 610
Нехо II 610 до 595
Псаметих II 595 до 589
Априй 589 до 570
Амасис II 571 до 526
Псаметих III 526 до 525
XXVII династия Персийска
Камбис II 525 до 522
Дарий I 522 до 486
Ксеркс 486 до 465
Артаксеркс I 465 до 424
Дарий II 424 до 404
Артаксеркс II
XXVIII династия
Амиртей I 404 до 399
XXIX династия
Нефертити I 399 до 393
Псаммут [393]
Ахорис 393 до 380
Нефертити II 380
XXX династия
Нектанеб I 380 до 362
Тахос 362 до 360
Нектанеб II 360 до 342
Perses
Артаксеркс III 341 до 338
Арсес 337 до 336
Дарий III 335 до 332
Александър Велики
Династия на Птолемеите
Птолемей I (Сотер) 305 до 285
Птолемей II (Филаделф) 285 до 246
Птолемей III (Евергет) 246 до 222
Птолемей IV (Филопатор) 222 до 205
Птолемей V (Епифан) 204 до 180
Птолемей VI (Филометор) 180 до 145
Птолемей VII (Néos Philopator) 145 до 144
Птолемей VIII (Евергет II) 145 до 116
Птолемей IX (Сотер II) 116 до 107
Птолемей Х (Александър) 107 до 88
Птолемей IX (Сотер II) 88 до 81
Птолемей XI (Александър II) 80
Птолемей XII (Неос Дионисос) 80 до 58
Bérénice V 58 до 55
Птолемей XIII (Неос Дионисос) 55 до 51
Клеопатра VII 51 до 30
Птолемей XIV (Филопатор II) 47 до 44
Птолемей XVI (Цезарион) 44 до 30
Римска династия