Археология

(пренасочване от Археолог)
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за науката. За обектите на изследване вижте Археологически паметник.

Археология (от гръцки „αρχαίος“ – „древен“ и „λόγος“ – „слово“; букв. „слово за миналото“) е хуманитарна наука, изучаваща развитието на човешките култури чрез издирване, анализ и документиране на материални останки (архитектурни и артефакти), подобласт на антропологията.

Отоплителна система от археологически паметник в Германия

Предмет на археологията са преди всичко човекът и предметите, оставени от многобройни цивилизации и култури, живели в различни епохи на Земята. Тя обхваща периода от време от първите каменни инструменти от преди 2,5 милиона години до най-новата епоха. Сведения за околната среда, климата и възрастта на находките помагат да се реконструират бита и културата на хората в миналото.

Значителна част от сведенията за материалната (и духовната) култура на хората от миналите епохи произлизат от проучванията на животинските останки в културните пластове, които са обект на направлението археозоология. От своя страна археозоологията се поделя на няколко подразделения, едно от които изучава птиците – археоорнитология (или орнитоархеология).[1][2][3][4] Макар археологията да е сравнително млада наука, тя има вече много разклонения. Разделението е или по тематически признак (например християнска археология), или по географски (например археология на Мала Азия).

Методите на археологията включват проучване, разкопки и анализ на събраните находки и данни с оглед обогатяване на знанията за миналото. В по-широк план археологията разчита на интердисциплинарни проучвания, като включва научни постижения от антропологията, историята, история на изкуството, етнография, география, геология, история на литературата, лингвистика, семиотика, социология, физика, химия и т.н.

Най-ярки събития в историята на археологиятаРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Боев, З. 1989. Птици и археология. – Космос – Наука и техника за младежта, 12: 38 – 41.
  2. Боев, З. 1991. Изследвания на птиците от археологическите обекти в България. – Природа, БАН, 1: 35 – 39.
  3. Боев, З. 1991. Птиците в древните български земи. – Лов и риболов, 1: 4 – 6.
  4. Боев, З. 1994. Дивите птици в древните селища в България. – Природа, БАН, 3: 77 – 81.