Завет (община)

община в област Разград
Вижте пояснителната страница за други значения на Завет.

Община Завет е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Разград.

Община Завет
Общи данни
ОбластРазград
Площ273.87 km²
Население10 856 души
Адм. центърЗавет
Брой селища7
Сайтzavet-bg.com
Управление
КметАхтер Велиев
(ДПС; 2007)
Общ. съвет17 съветници
Топографска карта на община Завет.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в северната част на област Разград. С площта си от 273,872 km2 заема 4-то място сред 7-те общини на областта, което съставлява 11,27% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Община Завет се намира в централната част на Източната Дунавска равнина. Релефът ѝ е равнинен и слабо хълмист, с дълбоко всечени суходолия в източната част, като надморската височина варира от 150 до 300 m и се понижава от юг на север. Южните райони на общината попадат в северната част на Лудогорското плато и тук югоизточно от село Острово, на границата с община Разград се намира най-високата ѝ точка – връх Сиврикеше 334,2 m. Североизточно от село Веселец, в суходолието на река Царацар е най-ниската ѝ точка – 119 m н.в.

Община Завет е бедна на повърхностно течащи води. В североизточната ѝ част, през село Иван Шишманово и частично по границата с община Исперих и община Главиница преминава част от средното „течение“ на река Царацар. Долината на реката представлява дълбоко всечено сред околния терен суходолие, в което епизодично (през пролетта и при поройни дъждове) протичат водни количества. Югоизточно от град Завет, по границата с община Исперих преминава и част от суходолието на река Чаирлък (ляв приток на Царацар).

На територията на общината има изградени няколко десетки микроязовира, водите на които се използват за напояване на обширните земеделски земи. По-големи от тях са: „Веслец“, „Завет 1“, „Завет 2“, „Острово“ и др.

Населени места

редактиране

Общината се състои от 7 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:[1]

Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име) Населено място Пребр. на населението през 2021 г. Площ на землището (в км2) Забележка (старо име)
Брестовене 2046 54,125 Караач, Брястовене Острово 1454 73,782 Голяма ада
Веселец 851 21,452 Шеремет кьой Прелез 610 27,949 Юнузлар
Завет 2333 59,738 Завид Сушево 466 23,511 Кара коджалар
Иван Шишманово 286 13,315 Ени Балабанлар ОБЩО 8046 273,872 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Хюсеин баба теке (Махзар паша теке) на с. Воден;
 • МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Караач на с. Брястовене;
– преименува с. Голяма ада на с. Острово;
– преименува с. Юнузлар на с. Прелез;
 • МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Шеремет кьой на с. Веселец;
– преименува с. Ени Балабанлар на с. Иван Шишманово;
– преименува с. Кара коджалар на с. Сушево;
 • Указ № 546/обн. 15.09.1964 г. – признава с. Завет за с.гр.т. Завет;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – отстранява грешката в името на с. Брястовене на с. Брестовене;
 • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – признава с.гр.т. Завет за гр. Завет;
 • Указ № 2294/обн. 26.12.1978 г. – заличава с. Воден поради изселване;
 • Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – отделя с. Брестовене и неговото землище от община Кубрат и го присъединява към община Завет;
– отделя с. Иван Шишманово и неговото землище от община Исперих и го присъединява към община Завет;

Население

редактиране

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 10586 1458 6423 563 16 413 1713 100,00 13,77 60,67 5,31 0,15 3,90 16,18
Завет 3072 1017 1112 271 12 19 641 Завет 33,10 36,19 8,82 0,39 0,61 20,86
Брестовене 2687 282 1983 158 117 Брестовене 10,49 73,79 5,88 4,35
Веселец 978 39 643 16 0 82 198 Веселец 3,98 65,74 1,63 0,00 8,38 20,24
Иван Шишманово 379 7 330 0 0 37 Иван Шишманово 1,84 87,07 0,00 0,00 9,76
Острово 2076 68 1202 111 0 167 528 Острово 3,27 57,89 5,34 0,00 8,04 25,43
Прелез 753 15 706 0 0 0 32 Прелез 1,99 93,75 0,00 0,00 0,00 4,24
Сушево 641 30 447 160 Сушево 4,68 69,73 24,96

Вероизповедания

редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[3]

Численост Дял (в %)
Общо 10 586 100,00
Православие 1 284 12,12
Католицизъм 13 0,12
Протестантство 22 0,20
Ислям 5 466 51,63
Друго 5 0,04
Нямат 109 1,02
Не се самоопределят 1 149 10,85
Непоказано 2 538 23,97

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 52,6 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране
 1. НАСЕЛЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 2. „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 15 октомври 2020. (на английски)
 3. „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 15 октомври 2020. (на английски)

Външни препратки

редактиране