Решение № 172 на Върховния съд

Решение № 172 на Върховния съд на България е прието на 26 август 1996 година. С него се отменят изцяло присъдите, издадени от Първи състав на т.нар. Народен съд на регентите, министрите от правителствата на Богдан Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов и Константин Муравиев (15 февруари 1940 – 9 сетември 1944) и царските съветници.[1][2][3] Заедно с Решение № 243 на Върховния съд от 12 април 1996 г., отменило присъдите на 124 от общо 126 осъдени лица и признало ги за невинни,[1][2] тези две решения отменят присъдите на регентите, министрите от 56-ото до 60-ото правителство на България, царските съветници и депутатите от XXV ОНС, както и на военни лица. Според съда е налице явна необоснованост на съдебния акт поради обективна и субективна несъставомерност на деянията, описани в съответния обвинителен акт, или поради това, че фактическите положения, приети за установени от съда, очевидно не се подкрепят от доказателствата по делото. В тази му част проверяваните съдебни актове следва да бъде отменен, поради допуснати особени съществени нарушения по смисъла на чл. 356 във връзка с чл. 328, т. 4 НПК, а при наличието на основанията по чл. 336 НПК във връзка с чл. 358, ал. 4 НПК подсъдимите трябва да бъдат признати за невинни и оправдани по предявеното им обвинение.[1] Подсъдими по процеса са общо 51 души.[3]

Отменени присъди[4] редактиране

Бележки редактиране