Български контрачети през Втората световна война — Други езици