Царево (община)

община в България

Община Царево се намира в Югоизточна България е една от съставните общини на област Бургас.

Община Царево
      
Общи данни
ОбластБургас
Площ513.4 km²
Население9 914 души
Адм. центърЦарево
Брой селища13
Сайтtzarevo.net
Управление
КметМарин Димов
(ГЕРБ; 2023)
Общ. съвет13 съветници
Община Царево в Общомедия
Топографска карта на община Царево.

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината заема най-югоизточната част на област Бургас. С площта си от 513,402 km2 заема 7-о място сред 13-те общини на областта, което съставлява 6,63% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, защитени територии

редактиране

Релефът на общината е преобладаващо ниско- и средно планински. Заема части от североизточните разклонения на планината Странджа. Между долината на река Велека на север и граничната Резовска река на юг се простира от запад на изток Граничния рид на планината с най-висока точка връх Ходжата (326 m), разположен южно от село Бродилово. Северно от долината на Велека в пределите на общината попадат източните части на северния странджански рид Босна с максимална височина връх Папия (502 m), разположен северно от Бродилово. По крайбрежието на Черно море, в района на всички населени места има малки равнинни участъци, заети от обработваеми земи.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Главната река е Велека, която с цялото си долно течение протича през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. В най-южната част, по границата с Турция преминава най-долното течение на Резовска река. Най-северната част на общината се отводнява от средното и долно течение на Китенска река (Караагач, Орляшка река).

Почти 2/3 от територията на общината (южната и централната част) попада в пределите на природния парк „Странджа“. В него има няколко защитени местности:

биосферния резерват „Тисовица“, на север от село Българи, в горния басейн на Китенска река (Караагач, Орляшка река);
резерватът „Силкосия“, между селата Българи на северозапад и Кости на югоизток;
резерватът „Устието на Велека“, обхващащ най-долното течение на река Велека;
защитената местност „Силистар“, обхващащ крайбрежието на Черно море между селата Синеморец и Резово.

В пределите на общината има 19 плажни ивици с обща дължина 9184 m и площ от 349,2 дка.

Населени места

редактиране
 
Изглед към град Ахтопол през 1982 г.
 
Изглед към село Лозенец през 2013 г.
 
Изглед към град Царево през 2007 г.

Общината се състои от 13 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Населено място Пребр. на
населението
през 2011 г.
Площ на
землището
(в км2)
Забележка (старо име) Населено място Пребр. на
населението
през 2011 г.
Площ на
землището
(в км2)
Забележка (старо име)
Ахтопол 1288 28,704 Кости 249 76,639
Бродилово 264 70,189 Лозенец 560 12,942 Ембелец (до 1931 г.)
Българи 68 44,403 Вулгари (до 1934 г.) Резово 46 48,064 Ени кьой (до 1920 г.), Рязово (1920 г. до 1966 г.)
Варвара 260 18,272 Синеморец 342 27,808 Каланджа (до 1934 г.), Дебелково, (от 1934 г. до 1937 г.) Синьоморец (от 1934 до 1966 г.)
Велика 72 26,223 Потурнак (до 1937 г.) Фазаново 33 39,116 Урузово (до 1923 г. и 1931 г. до 1950 г.) Стамболийски (от 1923 г. до 1931 г.)
Изгрев 24 36,070 Лисово (до 1931 г.) Царево 6071 35,179 Василико (до 1934 г.), Царево (от 1934 до 1950 г. и от 1991 г.) Мичурин (от 1950 г. до 1991 г.)
Кондолово 14 49,793 Мърхово, Мързево (до 1950 г.)

Административно-териториални промени

редактиране
 • през 1920 г. – с. Ени кьой е преименувано на с. Рязово без административен акт;
 • писмо № 2597/09.03.1923 г. и писмо № 12777/02.11.1923 г. на МВРНЗ – признава н.м. Урузово за с. Стамболийски;
 • Указ № 162/обн. 08.04.1931 г. – признава н.м. Лисово за с. Изгрев;
– признава н.м. Ембелец (от гр. Василико) за с. Лозенец;
– преименува с. Стамболийски на с. Урузово;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Вулгари на с. Българи;
– преименува с. Каланджа на с. Дебелково;
– преименува гр. Василико на гр. Царево;
 • МЗ № 1689/обн. 27.09.1937 г. – преименува с. Потурнак на с. Велика;
 • МЗ № 3774/обн. 07.12.1937 г. – преименува с. Дебелково на с. Синьоморец;
 • Указ № 191/18.04.1950 г.
– преименува с. Урузово на с. Фазаново;
– преименува гр. Царево на гр. Мичурин;
 • Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Мърхово (Мързево) на с. Кондолово;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г.
– отстранява грешката в името на с. Рязово на с. Резово;
– отстранява грешката в името на с. Синьоморец на с. Синеморец;
 • Указ № 2295/обн. ДВ бр.101 от 26 декември 1978 година – за определяне на седалищата и състава на общините в Народна Република България
 • Указ № 303/обн. 11.10.1991 г.
– възстановява старото име на гр. Мичурин на гр. Царево;
– преименува община Мичурин на община Царево;

Население

редактиране

Население на община Царево през годините, според оценки на Националният статистически институт:[1]

Година Население
2010 9411
2011 9311
2012 9415
2013 9453
2014 9434
2015 9377
2016 9335
2017 9192
2018 9014
2019 8837
2020 8988
2021 9164

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

редактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт:[1]

Година Численост Година Средно на 1000 души (в %)
Живородени Починали Прираст Раждаемост Смъртност Естествен прираст
2008 85 139 -54 2008 9.2 15.0 -5.8
2009 105 131 -26 2009 11.3 14.1 -2.8
2010 90 147 -57 2010 9.6 15.6 -6.1
2011 98 131 -33 2011 10.5 14.1 -3.5
2012 89 141 -52 2012 9.5 15.0 -5.5
2013 82 130 -48 2013 8.7 13.8 -5.1
2014 84 157 -73 2014 8.9 16.6 -7.7
2015 74 140 -66 2015 7.9 14.9 -7.0
2016 92 141 -49 2016 9.9 15.1 -5.2
2017 98 161 -63 2017 10.7 17.5 -6.8
2018 66 145 -79 2018 7.3 16.1 -8.8
2019 57 158 -101 2019 6.5 17.9 -11.4
2020 73 126 -53 2020 8.1 14.2 -6.1
2021 59 178 -119 2021 6.4 19.4 -13.0

Етнически състав

редактиране
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):[2]

Населено
място
Численост Населено
място
Дял (в %)
Общо Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Българи Турци Цигани Други Не се
самоопределят
Не
отговорили
Общо 9291 6737 31 748 42 18 1715 100.00 72.51 0.33 8.05 0.45 0.19 18.45
Царево 6071 4045 27 330 27 13 1629 Царево 66.62 0.44 5.43 0.44 0.21 26.83
Ахтопол 1288 934 3 311 7 0 33 Ахтопол 72.51 0.23 24.14 0.54 0.00 2.56
Лозенец 560 533 3 22 Лозенец 95.17 0.53 3.92
Синеморец 342 299 33 8 Синеморец 87.42 9.64 2.33
Бродилово 264 261 0 0 2 Бродилово 98.86 0.00 0.00 0.75
Варвара 260 186 62 3 5 Варвара 71.53 23.84 1.15 1.92
Кости 249 234 0 9 0 0 6 Кости 93.97 0.00 3.61 0.00 0.00 2.40
Велика 72 64 0 6 Велика 88.88 0.00 8.33
Българи 68 68 0 0 0 0 0 Българи 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Резово 46 46 0 0 0 0 0 Резово 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Фазаново 33 29 0 0 0 0 4 Фазаново 87.87 0.00 0.00 0.00 0.00 12.12
Изгрев 24 24 0 0 0 0 0 Изгрев 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Кондолово 14 14 0 0 0 0 0 Кондолово 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Вероизповедания

редактиране

Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:[3]

Численост Дял (в %)
Общо 9 291 100,00
Православие 5 528 59,49
Католицизъм 34 0,36
Протестантство 77 0,82
Ислям
Друго
Нямат 190 2,04
Не се самоопределят 269 2,89
Непоказано 3 183 34,25

Политика

редактиране

Общински съвет

редактиране
 
Сградата на общинския съвет през 2010 г.

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:[4][5][6][7][8]

Партия или сдружение 2003 2007 2011 2015 2019
Избирателна активност по време на изборите 50,41 % 74,01 % 67,49 % 70,25 % 65,77 %
Общ брой места 13 13 13 13 13
ГЕРБ 7 8 8
Движение „Гергьовден“ 3
БСП за България 2
Българска социалистическа партия 5 8 4 2
Народен съюз 2
Национален фронт за спасение на България 1
Демократи за силна България 2
Коалиция „Нова алтернатива – СДС, ДСБ и Гергьовден“
(Съюз на демократичните сили, Демократи за силна България, Движение „Гергьовден“)
4
Димитър Михаилов Чернев – Независим 1
Национално движение „Симеон Втори“ 2
Илия Йовнов Илиев – Независим 1
Роден край 1
Съюз на демократичните сили 1
Партия на зелените 1
Обединен блок на труда 1
ВМРО – Българско национално движение 1

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично или изцяло 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 65.9 km:

Топографски карти

редактиране

Източници

редактиране
 1. а б Население на Област Бургас // rzi-burgas.com. Посетен на 29 юни 2015.
 2. „Ethnic composition, all places: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 18 септември 2018. (на английски)
 3. „Religious composition: 2011 census“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 23 октомври 2020. (на английски)
 4. „Резултати от обработените протоколи на ОИК за избор на общински съветници – I тур, 2003“ // mi2003.cik.bg. Архивиран от оригинала на 2018-10-27. Посетен на 19 септември 2018.
 5. „Резултати от местните избори през 2007 г. в община Царево“ // results.cik.bg. Посетен на 19 септември 2018.
 6. „Резултати от местните избори през 2011 г. в община Царево“ // results.cik.bg. Посетен на 19 септември 2018.
 7. „Резултати от местните избори през 2015 г. в община Царево“ // results.cik.bg. Посетен на 19 септември 2018.
 8. „Резултати от местните избори през 2019 г. в община Царево“ // results.cik.bg. Посетен на 23 октомври 2020.

Външни препратки

редактиране