Еднополовите бракове са разрешени   Гражданските съюзи са разрешени   Съвместното съжителство е разрешено   Бракът сключен в друга страна е признат   Бракът е само между мъж и жена   Неизяснено

Законното положение на хомосексуалността в Европа има различен характер, в зависимост от държавите. Така например, седем от общо десет страни, който са узаконили еднополовите бракове, се намират в Европа (към 2011); други 14 европейски държави са легализирали граждански съюз или друга форма на еднополово съжителство. Независимо от широко разпространеното преследване на което са били подлагани в миналото лесбийки и гей мъже, като се започне от късната Римска Империя и се стигне до края на 20 век – включвайки преследването на хомосексуални по време на Втората Световна Война − днес гей хората се радват на по-широки права в Европа, в сравнение с хората от други континенти.

ИсторияРедактиране

Независимо от факта че еднополовите отношения са широко разпространени в Древна Гърция, Римската Империя и сред езическите келтски племена, щом Християнството получава статут на официална религия в Римската Империя, се появяват закони строго осъждащи хомосексуалното поведение. Чрез указ издаден от император Теодосий I през 390 г. са осъдени всички „пасивни“ хомосексуални мъже на смърт чрез публично изгаряне. Тази мярка е последвана от Corpus Iuris Civilis на Юстиниан I през 529 г., който налага публична кастрация и екзекуция за всеки извършил хомосексуални отношения, без значение дали е активен или пасивен. Юстиниановия законов кодекс служи за основа на законодателствата на повечето европейски държави осъждащи хомосексуалните за следващите 1400 години. Хомосексуалното поведение или содомия, се е смятало за върховно престъпление и хиляди хомосексуални мъже биват екзекутирани в Европа след интензивно преследване през тези векове. Лесбийките по-рядко са подлагани на наказания, но и те също изпитват преследванията и екзекуциите, макар и в по-малка степен.

По време на Френската революция, през 1791 г., Народното събрание на Франция изработва нов наказателен кодекс, който не споменава хомосексуалността, с което се счита, че тя е декриминализирана. По време на Наполеоновите войни, хомосексуалността бива декриминализирана в териториите, попадащи под френски контрол, като Нидерландия и част от германските държави (по-късно отново криминализирана, при обединението на Германия към 1867, съгласно Пруските законодателни традиции).

Въпреки декриминализирането (1932 в Полша, 1933 в Дания, 1940 в Исландия, 1942 в Швейцария, 1944 в Швеция), социалното неодобрение към хомосексуалността не позволява на гей хората да заявяват открито сексуалната си ориентация. През 1989, Дания става първата държава, в която се появява форма на граждански съюз за еднополови двойки. През 2001, Нидерландия открива гражданския брак за еднополови двойки. По-късно, това правят Белгия (2003), Испания (2005), Норвегия, Швеция (2009), Португалия и Исландия (2010).

Съвременно развитиеРедактиране

 
ЛГБТ осиновяване в Европа
  Узаконено осиновяване от еднополови двойки  Узаконено осиновяване само на заварено или доведено дете  Гей осиновяването е незаконно  Неясно/Двусмислено законодателство

Три европейски държави все още забраняват приемането на хомосексуални в армията. Тези страни са Беларус, Кипър и Турция.

Всички останали европейски държави разрешават или не са забранили на хомосексуални и други не-хетеросексуални, свободно да участват във въоръжените сили.

В Европа, единствено в непризнатата Севернокипърска турска република хомосексуалните отношения между мъже са незаконни, като се наказват с до 5 години лишаване от свобода.[1]

Законодателство по държава или територияРедактиране

Членството в Европейския съюз не само изисква премахването на антихомосексуалното законодателство, също така Амстердамският договор предпоставя да бъде постановено антидискриминационно законодателство от държавите-членки.[2]

Северна ЕвропаРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Гренландия (територия със самостоятелно управление, част от Дания)   Законни от 1933 г.
+ декларация на ООН подп. от Дания.
  Граждански съюз от 1996 г.     Само в регистрирано съжителство и само на дете на един от партньорите   (Дания е отговорна за отбраната)   Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Дания   Законни от 1933 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 1989 г.         Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Естония   Законни от 1992 г.
+ подп. декларация на ООН
      Нерегули-рано, всеки неомъжен/неженен може да осинови, ако може да докаже че е способен да отгледа дете.     Забранява някои анти-гей дискрими-национни практики
  Ирландия   Законни от 1993 г.
+ подп. декларация на ООН
  (Законопроект за граждански съюз се очаква да бъде приет до края на 2009 г.)   Всеки неомъжен/неженен може да осинови     Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Исландия   Законни от 1940 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 1996 г.  (предложен)   Само в регистрирано съжителство Няма войска   Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Латвия   Законни от 1992 г.
+ подп. декларация на ООН
    Конститу-ционна забрана от 2006 г.   Само семейни двойки могат да осиновяват     Забранява някои анти-гей дискрими-национни практики
  Литва   Законни от 1993 г.
+ подп. декларация на ООН
    Конститу-ционна забрана от 1992 г.   Само семейни двойки могат да осиновяват   Забранява всякаква анти-гей дискриминация – но публикуването на про-хомосексуална „пропаганда“ е забранена от 2009 г.
  Ман (остров)   Законни от 1994 г.   Законно от 2005 г.         Забранява повечето анти-гей дискрими-национни практики
  Норвегия   Законни от 1972
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 1993 г.   Законни от 2009 г.       Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Обединено Кралство   Законни от 1967 г. в Англия и Уелс, 1980 в Шотландия и 1982 в Северна Ирландия
+ подп. декларация на ООН
  Граждански съюз от 2005 г.         Забранява всякаква анти-гей дискриминация, както и слово на омразата, базирано на верска основа срещу

хомосексуални[3]

  Джендър Рекогнишън Акт от 2004 г.
  Оландски острови (територия със самостоятелно управление, част от Финландия)   Законни от 1971 г.   Законно от 2002 г.     Демилитари-зирана   Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Фарьорски острови (територия със самостоятелно управление, част от Дания)   Законни от 1933 г.         (Дания е отговорна за отбраната)   Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Финландия   Законни от 1971 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 2002 г.     Само доведено или заварено дете     Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Швеция   Законни от 1944 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 1995 г.   Законни от 2009 г.       Забранява всякаква анти-гей дискриминация и публикации, в т.ч. слово на омразата срещу хомосексуалните и трансполови хора

Западна ЕвропаРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Белгия   Законни от 1843 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 2000 г.   Законни от 2003 г.       Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Гърнси (В т.ч.   Олдърни,   Хърм и   Сарк)   Законни от 1983 г. (Несъответствие във възрастта на съгласие)       Обединеното Кралство отговаря за отбраната  
  Джърси   Законни от 1990 г.   (Граждански съюз предложен)       Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Люксембург   Законни от 1795 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 2004 г.   (Предложен)   (Предложено)     Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Монако   Законни от 1793 г.       Франция отговаря за отбраната  
  Нидерландия   Законни от 1811 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законно от 1998 г.   Законни от 2001 г.
Първа държава в света която узаконява еднополовия брак.
      Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Франция   Законни от 1791 г.
+ подп. декларация на ООН
  Pacte civil de solidarité
от 1999 г.
    Всеки необвързан може да осинови     Забранява всякаква анти-гей дискриминация

Централна ЕвропаРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Австрия   Законни от 1971 г.
+ подп. декларация на ООН
  Регистрирано съжителство от 1 януари 2010 г. [4]         Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Германия   Законни от 1968 г. в Германската демократична република и от 1969 г. във Федерална република Германия
+ подп. декларация на ООН
  Регистрирано съжителство от 2001 г.   Всеки необвързан може да осинови; при гей-двойките единия от партньорите може да осинови детето на другия (Пълно съвместно осиновяване е предложено)[5]     Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Лихтенщайн   Законни от 1989
+ подп. декларация на ООН
      Няма войска  
  Полша   Никога не наказвани. Законни от 1932 г.
+ подп. декларация на ООН
    Конститу-ционна забрана от 1997 г. (Всеки необвързан може да осинови)     Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Словакия   Законни от 1962 г.
+ подп. декларация на ООН
          Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Словения   Законни от 1977
+ подп. декларация на ООН
  Регистрирано съжителство от 2006 г.   Обмисля се   Обмисля се     Забранява всякаква анти-гей дискриминация   Промяната на пола може да бъде вписана в централен регистър както и да бъдат издадени нови документи въз основа на новата полова идентичност на лицето.[6]
  Унгария   Законни от 1962
+ подп. декларация на ООН
  Нерегистрирано съжителство от 1996 г.; регистрирано – от 2009 г.         Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Хърватия   Законни от 1977
+ подп. декларация на ООН
  Нерегистрирано съжителство от 2003 г.; регистрирано съжителство отхвърлено в 2005 г.   Всеки необвързан може да осинови     Забранява всякаква анти-гей дискриминация   Закон за премахване на дискрими-нацията, от 2008 г.
  Чехия   Законни от 1962
+ подп. декларация на ООН
  Регистрирано съжителство от 2006 г.         Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Швейцария   Законни от 1942
+ подп. декларация на ООН
  Законни от 2007   Всеки необвързан може да осинови; при гей-двойките не-биологичният партньор трябва да осигури образователно и финансово опекунство на детето на партньора си.     Забранява всякаква анти-гей дискриминация

Източна ЕвропаРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Албания   Законни от 1995
+ подп. декларация на ООН
    (но предложен) [1]      
  Азербайджан (теминът „европейска“ варира според граничните определения между Европа – Азия)   Законни от 2000 г.         Забранява приемането на хомосексуални в армията  
  Армения (теминът „европейска“ варира според граничните определения между Европа – Азия)   Законни от 2002 г.
+ подп. декларация на ООН
      Неизвестно  
  Беларус   Законни от 1994 г.         Забранява приемането на хомосексуални в армията  
  Босна и Херцеговина   Законни от 1996 г. във Федерация Босна и Херцеговина; 1998 в Република Сръбска
+ подп. декларация на ООН
          Забранява повечето анти-гей дискриминационни практики
  България   Законни от 1968 г.
+ подп. декларация на ООН
    Конституционна забрана (Бракът е ограничен до съюз мъж-жена)   Всеки необвързан може да осинови     Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Грузия (теминът „европейска“ варира според граничните определения между Европа – Азия)   Законни от 2000
+ подп. декларация на ООН
      Unknown   Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Македония   Законни от 1996 г.
+ подп. декларация на ООН
          Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Молдова   Законни от 1995 г.     Конституционна забрана      
  Румъния   Законни от 1996 г.
+ подп. декларация на ООН
          Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Русия (вкл. всички съставни региони)   Законни от 1993 г.

(Незаконни в Руската Империя в периода 1832 – 1917 гг., законни в РСФСР/ Съветския съюз в периода 1917 – 1934 гг.)

         
  Сърбия   Законни от 1994 г. (1981 г. във Войводина)
+ подп. декларация на ООН
    Конститу-ционна забрана       Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Турция   Законни от 1858 (Декриминали-зирани от Османската империя)       Няма специфична забрана.   Забранява приемането на хомосексуални в армията; смятат се за душевно болни лица   Добавено в Конституцията през 2004 г., но бе оттеглено по-късно от правителството  
  Украйна   Законни от 1992 г.     Конститу-ционна забрана      
  Черна гора   Законни от 1977 г.
+ подп. декларация на ООН
    Конститу-ционна забрана       Забранява всякаква анти-гей дискриминация

Южна ЕвропаРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Андора   Законни от 1790 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законни от 2005 г.   (но предложен)   Законни от 2005 г. Няма войска   Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Гибралтар (отвъдморска територия на Обединеното Кралство)   Законни от 1993 г. (Несъответствие във възрастта на съгласие)           Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Гърция   Законни от 1951 г. (Несъответствие във възрастта на съгласие)
+ подп. декларация на ООН
        Забранява приемането на хомосексуални в армията   Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Испания   Законни от 1979 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законни от 1998 г. (12 от общо 17те автономни области са узаконили гражданските съюзи)   Законни от 2005 г.       Забранява всякяква анти-гей дискриминация   La Ley de Identidad de Género (Закон за половата идентичност), влязъл в сила през 2007 г.
  Италия   Законни от 1890 г.
+ подп. декларация на ООН
      Само семейни двойки могат да осиновяват     Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Кипър   Законни от 1998 г.
+ подп. декларация на ООН
          Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Малта   Законни от 1973 г.
+ подп. декларация на ООН
          Забранява някои анти-гей дискриминационни практики
  Португалия   Законни от 1983 г.
+ подп. декларация на ООН
  Законни от 2001 г.         Забранява всякаква анти-гей дискриминация
  Сан Марино   Законни от 1864 г., рекриминали-зирани в 1974 г. и отново узаконени в 2001 г.
+ подп. декларация на ООН
      Неизвестно  

Спорни територииРедактиране

ЛГБТ права в: Законни ли са хомосексуал-ните актове? Признаване на еднополово съжителство Еднополов брак Осиновяване Могат ли хомосексуал-ните да служат свободно в армията? Антидискри-минационно законодателство (Сексуална ориентация) Законода-телство отнасящо се до половата идентичност/изразяване
  Косово (частично призната държава)   Законни от 1994 г. (като част от Сърбия), 2008 г. (като частично призната суверенна територия)           Забранява повечето анти-гей дискрими-национни практики  
  Северно-кипърска турска република (единствено призната от Турция)   Между мъже – незаконно (присъда: до 5 г. затвор)
  Между жени – законно[1]
      Няма конкретна законова забрана.   Забранява приемането на хомосексуални в армията. (Прилага турското законодателство)  

ИзточнициРедактиране