Министерство на икономиката на България

Министерството на икономиката (съкратено МИ) е българска държавна институция с ранг на министерство.

Ръководи се от министър, освен в периода 1986 – 1987 г., когато Стопанският съвет при Министерския съвет се ръководи от председател, който е и заместник-председател на Министерския съвет на Народна република България.

За първи път се създава правителствен орган, който да ръководи цялата икономика и да се нарича икономически (или синонимно стопански) със създаването на 28 януари 1986 г. с решение на VIII народно събрание на Народна република България на Стопанския съвет при Министерския съвет, като този съвет освен функции на икономическо министерство има свръх държавни функции – да издава решения, които имат силата на актове на Министерския съвет на НРБ и да координира икономиката на страната на стратегическо равнище. Със същото решение на парламента Огнян Дойнов е избран за заместник-председател на Министерския съвет (вицепремиер) и председател на Стопанския съвет при Министерския съвет, който е преизбран на тези два поста на 24 март 1986 отново с решение на VIII народно събрание и на 19 юни 1986 с решение на IX народно събрание. С решение на IX народно събрание от 19 август 1987, Стопанският съвет при Министерския съвет е закрит и е създадено Министерство на икономиката и планирането, като за министър на икономиката и планирането е избран Стоян Овчаров и което министерство включва освен икономически функции и функциите на закритите със същото решение на Народното събрание, считано от 1 януари 1988 Държавна планова комисия, Министерство на финансите и Комитет по труда и социалното дело (последния по отношение на дейността на труда). На 17 ноември 1989 с решение на IX народно събрание за заместник-председател на Министерския съвет (вицепремиер) и министър на икономиката и планирането е избран Кирил Зарев, а на 8 февруари 1990 с решение на IX народно събрание за министър на икономиката и планирането е избран Иван Тенев. Министерството на икономиката и планирането е закрито с решение на 7 Велико народно събрание от 20 декември 1990. Създадено е през декември 1999 Министерство на икономиката с решение на XXXVIII народно събрание, чрез обединяването на съществувалите дотогава Министерство на промишлеността и Министерство на търговията и туризма.[1]

Съществува под това име до 2005 г., когато е слято с Министерство на енергетиката и енергийните ресурси под името Министерство на икономиката и енергетиката.

От 7 ноември 2014 г. работата на Министерството на икономиката е възобновена, след като XLIII народно събрание, на основание чл. 87 т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България, гласува разделянето на Министерството на икономиката и енергетиката на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката. С решение на XLVII народно събрание от 13 декември 2021 Министерство на икономиката се преобразува в Министерство на икономиката и индустрията.

Наименования

редактиране
  • от 1986 до 1987 г.: Стопански съвет при Министерския съвет (СС)
  • от 1987 до 1990 г.: Министерство на икономиката и планирането (МИП)

---

  • от 1999 до 2005 г.: Министерство на икономиката (МИ)
  • от 2005 до 2009 г.: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
  • от 2009 до 2013 г.: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
  • от 2013 до 2014 г.: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ)
  • от 2014 до 2021 г.: Министерство на икономиката (МИ)
  • от декември 2021 г.: Министерство на икономиката и индустрията (МИИ)

Председатели на Стопанския съвет (1986-1987)

редактиране
правителство име дати партия
Филипов Огнян Дойнов 28 януари 1986 – 19 юни 1986 БКП
Атанасов Огнян Дойнов 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП

Министри на икономиката и планирането (1987-1990)

редактиране
правителство име дати партия
Атанасов Стоян Овчаров 19 август 1987 – 17 ноември 1989 БКП
Атанасов Кирил Зарев 17 ноември 1989 – 8 февруари 1990 БКП
Луканов 1 Иван Тенев 8 февруари 1990 – 22 септември1990 БСП
  • Министерството на икономиката и планирането (МИП) е със статут по-висок от този на обикновено министерство, тъй като има функции на суперминистерство, наравно с още 4 суперминистерства (на външноикономическите връзки, на земеделието и горите, на културата, науката и просветата, на народното здраве и социалните грижи). МИП наследява функциите на бившия Стопански съвет при Министерския съвет, като освен редовни министерски заповеди има право да издава заповеди, имащи силата на актове на Министерския съвет. В качеството си на министър на икономиката и планирането Стоян Овчаров получава и ранг на заместник-председател на Министерския съвет, без да заема такава длъжност.
  • Освен министър на икономиката и планирането Кирил Зарев заема и длъжността заместник-председател на Министерския съвет на НРБ.

Министри на икономиката (1999-2005)

редактиране
правителство име дати партия
Костов Петър Жотев 21 декември 1999 – 24 юли 2001 независим
Симеон II Николай Василев 24 юли 2001 – 17 юли 2003 НДСВ
Симеон II Лидия Шулева 17 юли 2003 – 23 февруари 2005 НДСВ
Симеон II Милко Ковачев 23 февруари 2005 – 17 август 2005 НДСВ

Министри на икономиката и енергетиката (2005-2009)

редактиране
правителство име дати партия
Станишев Румен Овчаров 16 август 2005 – 17 юли 2007 БСП
Станишев Петър Димитров 17 юли 2007 – 27 юли 2009 БСП

Министри на икономиката, енергетиката и туризма (2009-2014)

редактиране
правителство име дати партия
Борисов 1 Трайчо Трайков 27 юли 2009 – 21 март 2012 ГЕРБ
Борисов 1 Делян Добрев 21 март 2012 – 13 март 2013 ГЕРБ
Райков Асен Василев 13 март 2013  – 29 май 2013 независим

Министри на икономиката и енергетиката (2013-2014)

редактиране
правителство име дати партия
Орешарски Драгомир Стойнев 29 май 2013 – 6 август 2014 БСП
Близнашки Васил Щонов 6 август 2014  – 7 ноември 2014 безпартиен

Министри на икономиката (2014-2021)

редактиране
правителство име дати партия
Борисов 2 Божидар Лукарски 7 ноември 2014 – 27 януари 2017 СДС
Герджиков Теодор Седларски 27 януари 2017 – 4 май 2017 безпартиен
Борисов 3 Емил Караниколов 4 май 2017 – 24 юли 2020 ГЕРБ
Борисов 3 Лъчезар Борисов 24 юли 2020 – 12 май 2021 ГЕРБ
Янев 1 Кирил Петков 12 май 2021 – 16 септември 2021 ПП-ДБ
Янев 2 Даниела Везиева 16 септември 2021 – 13 декември 2021 безпартиен

Министри на икономиката и индустрията (2021- )

редактиране
правителство име дати партия
Петков Корнелия Нинова 13 декември 2021 – 2 август 2022 БСП
Донев Никола Стоянов 2 август 2022 – ... независим

Вижте също

редактиране