Ненапрегнато-затворена ненапрегнато-задна закръглена гласна

гласен звук

Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука (МФА) със символа ʊ.[1] В българския той е обозначаван с „у“ в неударено положение, но изговорен с малко по-предно разположение на езика.

Ненапрегнато-затворена ненапрегнато-задна закръглена гласна
ВидНенапрегната затворена гласна
Ненапрегната задна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАʊ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна се използва в езици като мандарин (红, [xʊŋ˧˥]), немски (Stunde, [ˈʃtʊndə]), руски (сухой, [s̪ʊˈxʷo̞j]).

До 1989 година МФА използва друг символ за този звук наричан „затворена омега“. В американската фонетична нотация се използва символът ⟨ᴜ⟩ (малка столица U). Понякога, особено в свободна транскрипция, тази гласна се изписва с по-опростен символ ⟨u⟩, който технически представлява близката затворена задна закръглена гласна.

Бележки редактиране