Полуотворена задна незакръглена гласна

Полуотворената задна незакръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. Символът в Международната фонетична азбука, който представлява този звук, е ʌ,[1] малка главна буква без напречната черта. И символът, и звукът обикновено се наричат клин, каре или шапка. В транскрипциите за английски този символ обикновено се използва за почти отворена централна неоградена гласна, а в транскрипциите за датски език се използва за (донякъде средно централизирана) отворена обратно заоблена гласна. Звукът е сходен с българския звук, обозначаван с „а“ или „ъ“ в неударено положение, но с по-задно разположение на езика.

Полуотворена задна незакръглена гласна
ВидПолуотворена гласна
Задна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАʌ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полуотворената задна незакръглена гласна се използва в езици като английски (gut, [ɡʌt]) и корейски (, [nʌ]).

Бележки редактиране