Полузатворена задна закръглена гласна

Полузатворената задна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа o. В българския той съответства на звука, обозначаван с „о“ или „у“ в неударено положение.

Полузатворена задна закръглена гласна
ВидПолузатворена гласна
Задна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАo
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полузатворената задна незакръглена гласна се използва в езици като немски (oder, [ˈoːdɐ]), нидерландски (kool, [koːɫ]), френски (réseau, [ʁezo]).