Отворена задна закръглена гласна

Отворената задна закръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ɒ.[1] В българския той е сходен с „о“ в ударена позиция, но с по-ниско разположение на езика.

Отворена задна закръглена гласна
ВидОтворена гласна
Задна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАɒ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Отворената задна закръглена гласна се използва в езици като английски (not, [nɒt]), персийски (ف‍‍ارسی, [fɒːɾˈsiː]), унгарски (magyar, [ˈmɒ̜̽ɟɒ̜̽r]).

Бележки редактиране