Полуотворена задна закръглена гласна

Полуотворената задна закръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. Символът в Международната фонетична азбука, който представлява този звук, е ɔ,[1] обърната буква c и символът и звукът обикновено се наричат „отворено-o“. В българския този звук се обозначава с „о“ при използването му в ударено положение.

Полуотворена задна закръглена гласна
ВидПолуотворена гласна
Задна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАɔ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Полуотворената задна незакръглена гласна се използва в езици като английски (not, [nɔt]), немски (voll, [fɔl]), нидерландски (och, [ʔɔˤx]), полски (kot, [kɔt̪]).