Отворена предна закръглена гласна

Отворената предна закръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ɶ.[1] Сходен е с българския звук, обозначаван с „а“, в ударена позиция, но със закръглено произнасяне.

Отворена предна закръглена гласна
ВидОтворена гласна
Предна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАɶ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Отворената предна закръглена гласна се използва в езици като датски (grøn‎, [ˈkʁɶ̝nˀ]) и шведски (öra, [ˇɶːra̠]).

Бележки редактиране