Осогово

планина в България и Република Македония
(пренасочване от Осоговска планина)
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Осогово.

Осоговската планина или Осогово е планина в Западна България и Северна Македония. Най-високата ѝ точка е връх Руен – 2251,3 метра, който се намира на границата между двете държави и е един от 100 национални туристически обекта.

Осоговска планина
Връх Руен през зимата
Връх Руен през зимата
Relief Map of Bulgaria.jpg
42.1583° с. ш. 22.5167° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение България
Област Кюстендил
Северна Македония
Част от Осоговско-Беласишка планинска редица
Най-висок връх Руен
Надм. височина 2251,3 m
Подробна карта
Bulgaria geographic map Osogovo bg.svg
Осоговска планина в Общомедия
Хижа Осогово, разположена в подножието на туристическия маршрут към връх Руен
Параклис „Свети първоапостоли Петър и Павел“, издигнат на 1640 м надморска височина

Географска характеристикаРедактиране

Географско положение, граници, големинаРедактиране

Осогово е най-северно разположената планина от Осоговско-Беласишката планинска група, както и най-високата планина от тази редица. Напреко на основното ѝ било, от югоизток на северозапад планината е поделена между България и Северна Македония, като североизточната по-малка част остава на българска територия, а югозападната, по-голямата част – на македонска. Границата между двете държави върви от гранична пирамида № 76 (седловината Черната скала) до гранична пирамида № 96 (Велбъждкия проход).

Границите на планината са следните: От Велбъждкия проход (Деве баир, 1160 м) границата върви на изток по южната периферия на Каменишката котловина, преминава през прохода Вратца, който я отделя от планината Лисец и по южната периферия на Кюстендилската котловина достига до река Струма при устието на десния ѝ приток река Елешница. От там на юг долините на реките Елешница, десния ѝ приток Речица и седловината Черната скала (930 м) при държавната ни граница разделят Осогово от Влахина планина. От седловината границата минава по река Звегорска, при град Делчево достига до река Брегалница (ляв приток на Вардар) и върви по нея до устието на десния ѝ приток Злетовска река. От там границата продължава на север и северозапад по долината на Злетовска река, изкачва се по един неин малък десен приток, при село Горни Стубел преминава през ниска седловина и по долината на река Бела вода се спуска до река Крива река (ляв приток на Пчиня, от басейна на Вардар). Изкачва се по долината на последната на изток-североизток до македонското село Узем и от там на североизток след 3 км достига до Велбъждкия проход.

В тези си граници планината от югозапад на североизток има дължина от 67 – 68 км, а ширината ѝ е 32 – 34 км. В юзточната ѝ част са разположени хълмисто-ридовите историко-географски области Осоговия и Пиянец.

РелефРедактиране

Масивът Осогово се състои от плоски планински била с посока на простиране северозапад-югоизток и югозапад-североизток. При тяхното пресичане си издига най-високият ѝ връх Руен (2251,3 м). Други по-високи върхове са: Мали Руен (2229 м), Шапка (2188 м), Султан тепе (2085 м), Църни камък (2069 м), Човека (2047 м), Кюнек (1925 м), Редки буки (1781 м). Планината има асиметричен профил – стръмен северен склон по дължината на Кюстендилкия разлом и полегат югоизточен към долината на река Елешница.

Геоложки строеж, полезни изкопаемиРедактиране

Като цяло планината е изградена от кристалинни скали (амфиболити, гнайси и шисти), в които е вместен мощен гранитов плутон. Пресича се от терциерни вулканични тела, а югоизточните ѝ склонове са покрити от седиментни скали (пясъчници, конгломерати и др.) със същата възраст. В тази връзка са и находищата на оловно-цинкови руди „Руен“, „Лебница“ и др.

Климат, води, почвиРедактиране

Климатът на планината е преходноконтинентален, а по високите ѝ части типично планински. Цялата планина изцяло попада към Беломорския водосборен басейн. Североизточните и източните ѝ склонове принадлежат към басейна на река Струма (десните притоци Соволянска Бистрица, Новоселска река, Гращица, Елешница и др.), южните – към басейна на река Брегалница (десните притоци Звегорска, Каменица, Оризарска, Кочанска, Злетовска и др), а северните – към басейна на Крива река (левите притоци Бела вода и др.). Почвената покривка е представена главно от планинско-ливадни и тъмнокафяви горски почви.

Растителност и животински святРедактиране

Единственият резерват в планината е „Църна река“. Разположен е в горното течение на Църна река. Почти 97% от площта му е заета от иглолистни и смесени гори, които са слабо засегнати от антропогенна дейност. Особено ценни са чистите букови гори с единични екземпляри от други видове като бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор и др. От тревните видове са разпространени светлика, лазаркиня, власатки, горски здравец, орлова папрат, горски зановец и много други. Срещат се много защитени от закона птици като осояд, червена каня, белоопашат мишелов, сокол скитник, скален орел, зеления и пъстър кълвач, дрозд и жълтоклюна алпийска гарга. Сред другите видове представители на животинското царство са видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, змия медянка, усойница, жаба дървесница и др. В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва. От 2007 г. планината Осогово е част от екологичната мрежа Натура 2000.

В планината има обширни иглолистни и широколистни гори. В Осогово се среща редкият вид алпийски тритон. Природните и условия позволяват развитието на целегодишен туризъм.

ТуризъмРедактиране

Изградени са много ски писти и хотели за зимен спорт, както и бунгала и туристически маршрути за летен отдих. Въздухът е изключително чист и благоприятен за хора с дихателни заболявания. В планината функционира и държавна белодробна болница. На българска територия са изградени четири хижи – „Иглика“, „Осогово“, „Студен кладенец“ и „Трите буки“, и три заслона – „Превала“, „Шапка“ и „Руен“.

СелищаРедактиране

В планината, по нейните склонове и подножия, общо на българска и македонска територия са разположени 7 града и няколко десетки села. В България, в Област Кюстендил, в която попада българската част има 1 град Кюстендил и 33 села: Берсин, Богослов, Ваксево, Ветрен, Вратца, Грамаждано, Граница, Гърляно, Гюешево, Длъхчево-Сабляр, Друмохар, Еремия, Жиленци, Згурово, Илия, Кадровица, Каменичка Скакавица, Лелинци, Невестино, Неделкова Гращица, Ново село, Пелатиково, Раково, Раненци, Рашка Гращица, Сажденик, Слокощица, Смоличано, Страдалово, Тишаново, Търсино, Църварица, Цървена ябълка и Чеканец.

На македонска територия са разположени 5 града Делчево, Кочани, Кратово, Крива паланка, Пробищип и много повече села от тези на българска територия.

ТранспортРедактиране

По северното подножие на планината, от ГКПП „Гюешево“ до село Вратца, на протежение от 13,3 км преминава участък от първокласен път № 6 от Държавната пътна мрежа на България ГКПП „Гюешево“ – София – Карлово – Бургас.

Вижте същоРедактиране

Топографска картаРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране