Павликени (община)

община в България

Община Павликени се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Велико Търново.

Павликени (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Велико Търново
Площ622.69 km²
Население24 976 души
Адм. центърПавликени
Брой селища20
Сайтwww.pavlikeni.bg
Управление
КметЕмануил Манолов
(БСП за България; 2011)
Общ. съвет21 съветници
 • БСП (11)
 • ГЕРБ (6)
 • Местна коалиция ВМРО БНД (НФСБ, ЗНС) (2)
 • ДПС (2)
Павликени (община) в Общомедия

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината е разположена в западната част на област Велико Търново. С площта си от 622,690 km2 заема 4-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 13,36% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Релеф, води, природни забележителности

редактиране

Преобладаващият релеф на общината е хълмист и равнинен. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Средния Предбалкан и Средната Дунавска равнина.

Южната и югозападната част на общината (приблизително около 1/3) попада в пределите на Средния Предбалкан, като преобладаващият релеф е хълмистият. Тук се простират части от три обособени възвишения, височини и плата. В най-южната част, в района на село Мусина, южно от река Негованка (десен приток на Росица) се простират крайните северни разклонения на Търновските височини. Северозападно от Негованка, в района на село Вишовград, в пределите на общината попадат североизточните части на платото Плужна (връх Плужна 447 m, най-високата точка на общината). Северозападно от град Павликени, в района на селата Димча, Върбовка и Бутово се простира южната част на редицата Базалтови могили, простиращи се от град Сухиндол на юг до град Свищов на север. По-известните са Чатала (284 m) при село Бутово и Камъка (374 m) при село Върбовка.

Останалите 2/3 от общината попадат в южната, хълмиста част на Средната Дунавска равнина, като източно от общинския център се простира широката и равна долина на река Росица. Най-ниската точка на общината има 68 m н.в. и се намира в долината на река Студена, северно от село Караисен.

Цялата територия на общината се отнася към Дунавския водосборен басейн, като повече от 80% се падат на водосборния басейн на река Янтра, а останалите – на водосборния басейн на река Осъм. Към водосборния басейн на Янтра се отнася река Росица, която протича от запад на изток с част от долното си течение през общината в широка и плоска долина. В района на село Мусина протича част от средното течение на десния ѝ приток река Негованка. Към водосборния басейн на Янтра принадлежи и река Студена, която извира от общината, протича през нея с горното си течение и отводнява северната ѝ част.

Останалите около 20% от територията на община Павликени, в западната част, се отводняват от река Ломя (десен приток на Осъм) и нейните основно десни притоци.

Население

редактиране

Население (2005 – 2013)

редактиране
 • 29 940 души (21.07.2005)
 • 27 583 души (15.12.2008)
 • 24 976 души (15.10.2013)

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 23 869 100.00
Българи 19 376 81.18
Турци 1694 7.10
Цигани 439 1.84
Други 149 0.62
Не се самоопределят 130 0.54
Не отговорили 2081 8.72

Раждаемост, смъртност и естествен прираст

редактиране

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:[2]

Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
1985 368 734 -366 10.0 20.0 -10.0
1988 375 707 -332 10.5 19.9 -9.3
1989 348 714 -366 9.8 20.2 -10.3
1990 341 727 -386 9.7 20.6 -10.9
1991 300 713 -413 8.5 20.3 -11.7
1992 306 670 -364 8.9 19.4 -10.6
1993 268 676 -408 8.0 20.1 -12.1
1994 258 646 -388 7.8 19.4 -11.7
1995 247 654 -407 7.5 19.8 -12.3
1996 259 680 -421 7.8 20.6 -12.7
1997 248 651 -403 7.5 19.8 -12.2
1998 226 650 -424 7.0 20.0 -13.0
1999 265 609 -344 8.3 19.0 -10.8
2000 211 678 -467 6.6 21.1 -14.6
2001 233 684 -451 7.4 21.7 -14.3
2002 238 619 -381 7.8 20.2 -12.5
2003 238 607 -369 7.9 20.1 -12.2
2004 235 563 -328 7.9 19.0 -11.1
2005 216 629 -413 7.4 21.6 -14.2
2006 203 598 -395 7.1 21.0 -13.8
2007 194 620 -426 7.0 22.2 -15.3
2008 221 597 -376 8.1 21.9 -13.8
2009 181 540 -359 6.8 20.3 -13.5
2010 192 536 -344 7.3 20.5 -13.2
2011 193 578 -385 8.1 24.4 -16.6
2012 172 506 -334 7.4 21.7 -14.3
2013 202 517 -315 8.8 22.5 -13.7
2014 172 490 -318 7.6 21.6 -14.0
2015 173 506 -333 7.8 22.9 -15.1
2016 158 481 -323 7.3 22.1 -14.9
2017 173 505 -332 8.1 23.7 -15.6
2018 160 507 -347 7.6 24.2 -16.6
2019 159 506 -347 7.7 24.6 -16.8
2020 144 469 -325 7.1 23.0 -15.9
2021 134 615 -481 6.7 30.8 -24.1

Населени места

редактиране

Общината има 20 населени места с общо население 18 737 души към 7 септември 2021 г.[3]

Списък на населените места в община Павликени, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Павликени 8589 42,221 Административен център на общината
Бяла черква 1606 38,538 Горни турчета, Бяла черкова
Батак 785 23,092
Бутово 590 25,841
Вишовград 255 42,436
Върбовка 979 39,243
Горна Липница 416 37,993
Димча 266 20,573
Долна Липница 540 42,945
Дъскот 332 31,472
Караисен 796 49,536 Райко Даскалов
Лесичери 447 25,796
Михалци 646 36,558
Мусина 174 23,349
Недан 845 34,819
Паскалевец 176 21,078
Патреш 400 27,231
Росица 145 7,915 Глухчова махала
Сломер 278 35,123
Стамболово 472 16,931 Долни турчета
ОБЩО 18737 622,690 няма населени места без землища
7 населени места с по-малко от 350 души население

Административно-териториални промени

редактиране
 • през 1879 г. – с. Горни турчета е преименувано на с. Бяла черкова от населението без административен акт;
 • Указ № 107/обн. 28.02.1893 г. – преименува с. Долни турчета на с. Стамболово;
 • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Глухчова махала на с. Росица;
 • Постановление на МС № 72/обн. 12.07.1943 г. – признава с. Павликени за гр. Павликени;
 • Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Бяла черкова на с. Бяла черква;
 • Указ № 470/обн. 27.04.1976 г. – признава с. Бяла черква за гр. Бяла черква;
 • Указ № 4421/обн. ДВ бр. 1/6 януари 1987 г. – преименува с. Караисен на с. Райко Даскалов;
 • Указ № 315/обн. 15.10.1991 г. – възстановява старото име на с. Райко Даскалов на с. Караисен;
 • Указ № 31/обн. ДВ бр. 16/14.02.2000 г. – отделя с. Долна Липница и землището му от община Полски Тръмбеш и го присъединява към община Павликени.

Транспорт

редактиране

През средата на общината, от северозапад на югоизток преминава участък от 25,2 km от трасето на жп линията СофияГорна ОряховицаВарна;

През общината преминават частично 5 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 106,5 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране