Славянски божества

(пренасочване от Славянски бог)

Славянският пантеон обхваща онези свръхестествени сили, които притежават характеристиките на богове в същинския смисъл на това понятие. В пантеона не се включват различните духове, демони, антропоморфизирани природни обекти, приказни същества и персонификации.

В пантеона обикновено не се включват и по-старите индоевропейски, балто-славянски и панславянски култови образи, характерни за еволюиралите анимистични и тотемистични дорелигиозни вярвания.

За славянските божества е характерна висока степен на антропоморфизация и силно усложена система от ипостасни проявления. С други думи казано, почти всички славянски богове и богини имат човешки облик, и често се сливат един в друг, като едно божество може да бъде представено от друго, поради сходства във функциите.

Част от славянските богове са:

 • Белобог – вероятен бог на доброто, на живота и светлината.
 • Велес – бог на мъдростта, богатството и стадата.
 • Даждбог – бог на слънцето, на плодородието и изобилието.
 • Додола – богиня на дъжда и плодородието.
 • Доля – богиня на съдбата, на щастието и на добрия късмет.
 • Сива – богиня на живота.
 • Зори
 • Мокош – богиня на изобилието и семейното богатство.
 • Мати Земля – майката-земя.
 • Месец
 • Мора – богиня на зимата и смъртта.
 • Пеперуна – богиня на дъжда.
 • Перун – върховен бог-гръмовержец, покровител на княз и дружината.
 • Подага
 • Позвизд
 • Поревит
 • Радигост – бог на пътниците, търговците и гостоприемството.
 • Род – първичният бог, създател на вселената и света (?).
 • Рожденици – богини на плодородието, зачеването и рождението; покровителки на бременните и родилките (?).
 • Руевит – бог на плодородието и виното.
 • Сварог – бог-създател на огъня, небесен повелител (?).
 • Сварожич – бог на пламъка, на земния огън.
 • Световит – върховен бог на западните славяни, надзирател на четирите посоки на света.
 • Стрибог – бог на ветровете и властта.
 • Троян – бог на справедливостта и мира, надзирател над трите свята на Световното дърво.
 • Хърс – бог на слънцето; ипостас на бог Даждбог (?).
 • Чернобог – господар на злото.
 • Ярило – бог на плодородието и любовта.
 • Яровит – бог на войната.
Фантастични богове
 • Дид
 • Коледа – бог на прероденото зимно слънце, на възраждането и надеждата.
 • Къпало – бог на лятното слънце.
 • Лада – богиня на любовта и брака, човешката майка.
 • Ладо – спътник на Лада, бог на любовта и бащинството.
 • Лел – бог на плодородието и пролетта.
 • Леля – богиня на плодородието и пролетта.

Вижте същоРедактиране