Уикипедия:Потребителско име

(пренасочване от У:НПИ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Съкращение: У:ИМЕ

Тази страница описва утвърдената практика при определяне на имената на потребителските сметки в Уикипедия („потребителско име“).

Изборът на потребителско име е необходим, ако решите да регистрирате своя сметка в Уикипедия и да се ползвате от удобствата, които регистрацията предлага. На тази страница ще намерите някои съвети, за да направите своя избор.

Полза от потребителското име

редактиране

Потребителско ви име ще се прикачва към всички ваши редакции (когато сте влезли като регистриран потребител). Това, от една страна, е от съображения за поемане на отговорност. От друга страна ще е от полза по отношение на авторското право: например, ако някой иска да използва вашите приноси по начин, който не е разрешен от условията за защита на авторските права в Уикипедия, той може да ви помоли на вашата дискусионна страница за разрешение. Също така, Лицензът за свободна документация на ГНУ насърчава даването на съответното признание на авторите, и това признание ще се отнесе към вашето потребителско име.

Може да смените потребителското си име, като отправите молба на Уикипедия:Заявки към бюрократите.

Въпреки че не е забранено, препоръчваме да не използвате няколко потребителски имена, освен ако нямате много сериозно основание за това. Вижте Уикипедия:Марионетка.

Избор на потребителско име

редактиране

Най-доброто потребителско име обикновено е или вашето истинско име, или дълго използван от вас псевдоним в Интернет. Моля, изберете си псевдоним, който ще ни помогне да напишем енциклопедия. Това означава да изберете име, с което ще ви е удобно да се подписвате, но и което ще бъде удобно за възприемане от останалите потребители, с които си сътрудничите.

Помнете, че едно провокиращо име може да се отрази върху мнението на останалите потребители за вашата благонадеждност или политически възгледи. Освен това, Уикипедия е световен източник на информация, така че се погрижете да си изберете име, което да не е потенциално оскърбително за някой от друга култура, религия или етническа група.

Уикипедия препоръчва потребителите да избягват:

 1. имена на политици, военачалници или религиозни дейци или събития;
 2. всякакви други имена, които могат да бъдат възприети като потенциално оскърбителни или подкрепящи политика или убеждения на дадена политическа фигура.

Хората трябва да имат възможност да направят преценка за вас просто от вашите приноси, без емоционален отзвук от потенциално провокиращ прякор. Избягването на оскърбително или безлично име е във ваш собствен интерес. Затова, бъдете внимателни. Помнете, че работите като част от една общност. Покажете на всички останали уважение към техните убеждения, каквото очаквате те да проявят към вас.

Истински имена или псевдоними

редактиране

Исторически погледнато, много уики системи са насърчавали потребителите си да използват своите истински имена като свои потребителски имена, вярвайки, че даден потребител ще предложи конструктивни приноси към проекта, ако има по-голяма възможност да поема лична отговорност за своите действия. Въпреки че се насърчава, използването на истинските имена не е задължително. В английската версия на настоящата статия има предупреждение, че използването на истинско име може да доведе до нападки или малтретиране, особено ако се редактират статии по злободневни или противоречиви теми.

Обаче, ако използвате псевдоним, вместо потребителско име, което да ви идентифицира с вашето истинско име, законът за авторското право (например в България и в САЩ) ви дава авторско право само за фиксиран период, а не за период, който се смята и след датата на смъртта ви.

Главни букви в потребителското име

редактиране

Потребителските имена в Уикипедия са чувствителни към малки или големи букви – Иван е различно от ИваН. При това, началната буква на потребителското име автоматично ще бъде сменена с главна буква, ако вие сте избрали име, започващо с малка буква. Това означава, че ако поискате потребителско име „име фамилия“, създадената сметка ще стане „Име фамилия“. Затова ако искате вашето потребителско име да се състои не само от първото, а например от трите ви имена, и искате да изглежда добре, сигурно ще предпочетете да изпишете всяко от имената с главна буква. Както е общоприетият правопис за писане на главна буква: потребителските имена са всъщност собствени имена. Например: „Име Фамилия“, „Име Презиме Фамилия“ и „Име П. Фамилия“ (без кавичките).

Неподходящи потребителски имена

редактиране

Неподходящи потребителски имена могат да бъдат както немаскирани, така и маскирани имена. Уикипедия не позволява определени потребителски имена, включително следните:

 • Умишлено объркващи имена, замислени да предизвикват объркване с други потребители, които правят приноси, или със софтуерни функции. Ако някой друг използва прякор, който желаете да използвате, по-добре използвайте истинското си име или алтернативен псевдоним. По-малко вероятно е някой друг да извършва редакции в Уикипедия под вашето истинско име; в такъв случай добавете и бащиното си име или направете по друг начин така че да се различавате от съществуващия потребител. Не избирайте имена като Последни промени, Администратор или някоя друга част от интерфейса или от обичайните термини, използвани в Уикипедия. В миналото има блокирани потребители, които са избирали потребителски имена, възприемани като опити за превъплъщаване на съществуващи потребители.
 • Рекламни или пропагандни имена, които популяризират идея, група, компания, продукт или уебсайт в Уикипедия. Използването като потребителско име на фирма или URL на компания, група или продукт не е позволено. Вашето потребителско име трябва да представлява вас лично. Групови или фирмени сметки не са позволени. Потребителските имена съвпадащи с име на компания или група оставят впечатлението за желание за реклама на тази група, затова такива сметки биват безсрочно блокирани. Избягвайте да редактирате статии, с които имате конфликт на интереси.
 • Провокиращи или оскърбителни потребителски имена. Те ненужно обезсърчават останалите потребители и ги отклоняват от задачата да създават енциклопедия. Ето някои видове такива имена:
  • Имена, които предизвикват расова / етническа / национална / религиозна омраза.
  • Имена, в които се открива расова / етническа / национална / религиозна омраза.
  • Имена, които насочват към символи на расова / етническа / национална / религиозна омраза.
  • Имена, които насочват към сексуален акт или гениталии.
  • Имена, които насочват към насилствени действия от реалния свят.
  • Имена, които са порнографски.
 • Опозоряващи или клеветнически потребителски имена. Опозоряването или клеветата са несъответстващи на Уикипедия. Освен това, вашето потребителско име не е средство за нападки срещу други потребители, с които имате разногласия. Вашето потребителско име не трябва да се използва за обиждане или осмиване на други потребители, потребителски имена, статии или действия. Дадено потребителско име не трябва да се използва за опозоряване на други хора, компании или групи, независимо дали редактират Уикипедия или не.

Справедливо или не, границата между приемливите и неприемливите потребителски имена се определя от онези, които възприемат потребителското име като неподходящо, а не от този, който си го е избрал.

Обосновка

редактиране

Главната цел на потребителските имена е да идентифицират и отличават потребителите. Това улеснява общуването и поддържането на архива (record-keeping). Потребителското име не е трибуна за обиди и изявления. Никой няма право върху което и да било конкретно потребителско име. Тъй като колоритните, интересните или изразителните имена могат да създадат приятна атмосфера в Уикипедия, те не са съществена пречка. Тук може да спадат всеобщо приети имена и дълго използвани в Интернет псевдоними, които могат да бъдат тълкувани погрешно.

Блокиране

редактиране

Ако бъде подадено обосновано оплакване от нечие потребителско име (на дискусионни страници или чрез пощенските списъци), администраторите могат да го блокират. Както оплакванията, така и административните действия в такива случаи не трябва да бъдат своеволни, но потребителски имена, които са оскърбителни за значителен брой хора, трябва да бъдат сменени – не без предупреждение, но без обжалване (виж следващия раздел).

Потребителски имена, които са замислени да превъплъщават легитимни потребители, извършващи легитимни редакции, могат да бъдат веднага блокирани от администратор, но IP-адресите трябва да бъдат оставени неблокирани и да се обясни на потребителската беседа причината на блокирането и изходът от ситуацията. Всеки потребител с легитимни приноси, чието име е било сметнато за неподходящо, има право да съхрани историята на приносите си под ново име, което е възможно при преименуване и невъзможно при регистриране на нова сметка. Задължение на блокиращия администратор е да информира потребителя относно тази възможност и да го упъти как да се възползва от нея.

Отзивчивите потребители обикновено разбират това правило само от съобщение на тяхната дискусионна страница и сами отправят молба за преименуване. За предпочитане са доброволните смени на потребителските имена, тъй като други потребители могат да сгрешат при избора на чужди потребителски имена.

Когато неподходящи потребителски имена или такива, за които има съмнения, че са неподходящи, се комбинират с вандализъм, потребителските имена могат да бъдат блокирани за неопределен срок по преценка.

Преименуване

редактиране

Тъй като потребителските имена от 2014 г. насам са глобални, тяхната смяна се извършва според политиката, изложена на en:Wikipedia:Changing username. Не могат да се преименуват сметки с незначителен брой или никакви редакции; в такива случаи е по-лесно да се създаде нова сметка. Глобалното преименуване става с попълването на заявка на тази страница. Необходимо е да се посочи адрес на електронна поща за потвърждение.

Можете също да проверите предварително за свободни имена тук – ако желаното от Вас име не излиза в падащия от полето списък, почти сигурно е свободно.

След като името вече е променено, съществуващите приноси на потребителя ще се показват под новото име. Подписите в беседите ще останат под старото име, макар че е възможно да се сменят ръчно, ако потребителят държи на това. В такива случаи старото име ще остане в старите версии на беседите.

Изтриване

редактиране

Изтриването на потребителски сметки не е възможно, тъй като всички приноси трябва да имат съответен идентификатор, или потребителско име, или IP адрес. Редакторите, желаещи поверителност според политиката courtesy vanishing / right to vanish могат да поискат преименуване.

Засега не е възможно и сливането на потребителски сметки.

Чрез своите лични настройки даден потребител може да си избере псевдоним за подпис, независим от действителното потребителско име (свързано със страницата Потребител:). В общи линии, правилата за потребителските имена важат и за псевдонимите.

Можете да развеселите подписа си, напр. като включите декоративни Уникод символи (☻♂♖♥★, и т.н.) и като използвате <span> HTML-етикети, за да промените цвета и/или размера.

Включването на картинки и шаблони в подписа обаче не се препоръчва по няколко причини:

 • използва допълнителни ресурси на сървъра,
 • може да намали възможността за търсене и прави по-трудно копирането на текст от дадена страница,
 • потенциално отклонява вниманието от действителното съобщение,
 • в повечето браузъри картинките не се мащабират наравно с текста, като правят редовете с картинки по-високи от онези без картинки.

Вашият подпис не трябва да мига, защото това се възприема като дразнещо от много други потребители.

Опитайте се да поддържате кратки подписи, защото много дългите подписи претоварват текста на страницата, като затрудняват останалите потребители да открият къде завършва вашия коментар. Както картинките, така и дългите подписи носят опасност от прекалено изтъкване на приносите на този потребител.

Вижте също

редактиране
Страници на български език
Страници на английски език
Системни съобщения
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Username policy в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​