Флуоритът представлява основно калциев дифлуорид и се среща като кубични, по-рядко додекаедрични и октаедрични кристали, масивни зърнести агрегати или землести маси. Цветът му е разнообразен: безцветен, виолетов, зелен, розов, млечнобял и черен и се променя при нагряване, облъчване с ултравиолетови и рентгенови лъчи и натиск. Минералът луминисцира, има твърдост 4, относително тегло 3,18 и съвършена цепителност по октаедричните стени. С изключение на флуоритът за оптически цели, който трябва да е безцветен, за всички други сфери на приложение цветът на флуорита е без значение.

Флуорит
Fluorine MHNT.MIN.2010.16.1.jpg
Общи
Категория минерали и скъпоценни камъни
Формула
(повтаряща се единица)
CaF2
Характеристики
Цвят син, зелен, лилав, кафяв, безцветен, бял, жълт, розов, синьо-зелен, и др.
Цепителност съвършена
Лом неправилен
Твърдост по Моос 4
Блясък стъклен
Цвят на чертата бял
Специфично тегло 3,1 – 3,2
Оптични свойста много рядко се наблюдава промяна на цвета
Плеохроизъм отсъства
Ултравиолетова флуоресценция от слаба до силноизразена при различните
Находища Съединени щати, Великобритания, Германия, Франция, Русия, Шри Ланка, Индия, Замбия, Доминиканска Република
Флуорит в Общомедия

Като изоморфни примеси във флуорита се включват Sr, U, Th, Се, Ga, Be и органични вещества. Тези елементи трябва да се разглеждат като попътни компоненти при преработването на флуоритовата суровина. Флуоритът често асоциира със сулфиди на Fe, Си, Pb и Zn и е типичен хидротермален минерал. Основната част от добиваната суровина се използва в химическата промишленост (около 50 %), в металургията (40 – 45 %) и за производство на стъкло, керамика, цимент, оптически елементи, високооктанов бензин, ядрено гориво и в ракетната техника, като окислител (елементарен флуор). От флуорита се получава флуороводородна киселина, натриев флуорид, изкуствен криолит и фреони.

Находища има във Великобритания, Германия и Норвегия, а в България – в Родопите, гр. Чипровци и до реките Въча и Струма.