Гадолиний

химичен елемент с атомен номер 64

Гадолиний (Gd) е химичен елемент от менделеевата таблица с атомен номер 64. Представлява сребристо-бял, ковък и еластичен метал от групата на лантанидите с характерен метален блясък. Кристализира в хексагонална, плътно пакетирана алфа форма при стайна температура, но при нагряване до 1508 K се трансформира в обемно-центрирана кубична бета форма.

Гадолиний
Гадолиний – сребристо-бял до сребристо-сив метал
Гадолиний – сребристо-бял до сребристо-сив метал
Сребристо-бял до сребристо-сив метал
Спектрални линии на гадолиний
Спектрални линии на гадолиний
ЕвропийГадолинийТербий


Gd

Cm
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZГадолиний, Gd, 64
Група, период, блок–, 6f
Химическа сериялантанид
Електронна конфигурация[Xe] 4f7 5d1 6s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 25, 9, 2
CAS номер7440-54-2
Свойства на атома
Атомна маса157,25 u
Атомен радиус (изч.)180 (223) pm
Ковалентен радиус196±6 pm
Степен на окисление3, 2, 1
ОксидGd2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,2
Йонизационна енергияI: 593,4 kJ/mol
II: 1170 kJ/mol
III: 1990 kJ/mol
IV: 4250 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структура
(до 1235 °C)
шестоъгълна плътноопакована
Кристална структура
(над 1235 °C)
кубична обемноцентрирана
Плътност7900 kg/m3
Температура на топене1585 K (1312 °C)
Температура на кипене3273 K (3000 °C)
Моларен обем19,9×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене10,05 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение301,3 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1836 2028 2267 2573 2976 3535
Скорост на звука2680 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет240 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост7,7×105 S/m
Специф. ел. съпротивление1,31 Ω.mm2/m
Топлопроводимост10,6 W/(m·K)
Магнетизъмферомагнитен;
парамагнитен[1]
(преход при 20 °C)
Модул на еластичност54,8 GPa
Модул на срязване21,8 GPa
Модул на свиваемост37,9 GPa
Коефициент на Поасон0,259
Твърдост по Моос5,13
Твърдост по Викерс510 – 950 MPa
История
Наименуванна минерала гадолинит
ОткритиеЖан Шарл Галисар дьо Мариняк
(1880 г.)
ИзолиранеПол-Емил Лекок дьо Боабодран
(1886 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
148Gd синт. 75 г. α 144Sm
150Gd синт. 1,8×106 г. α 146Sm
152Gd 0,2 % 1,08×1014 г. α 148Sm
154Gd 2,18 % стабилен
155Gd 14,8 % стабилен
156Gd 20,47 % стабилен
157Gd 15,65 % стабилен
158Gd 24,84 % стабилен
160Gd 21,86 % стабилен

Гадолиният е кръстен в чест на финландския химик и геолог Йохан Гадолин.

Източници

редактиране
Използвана литература