Рутений

химичен елемент с атомен номер 44

Рутений е химичен елемент със символ Ru и атомен номер 44 в периодичната система на елементите. Рядък преходен метал от групата на платината, рутеният се намира най-често в рудата на платината и се използва за катализатор в някои платинени сплави.

Рутений
Рутений – блестящ сребристо-бял метал
Блестящ сребристо-бял метал
Спектрални линии на рутений
ТехнецийРутенийРодий
Fe

Ru

Os
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Рутений, Ru, 44
Група, период, блок 85d
Химическа серия преходен метал
Електронна конфигурация [Kr] 4d7 5s1
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 15, 1
CAS номер 7440-18-8
Свойства на атома
Атомна маса 101,07 u
Атомен радиус (изч.) 130 (178) pm
Ковалентен радиус 146±7 pm
Степен на окисление 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -2, -4,
Оксид RuO4 и RuO2 (умерено киселинни)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,2
Йонизационна енергия I: 710,2 kJ/mol
II: 1620 kJ/mol
III: 2747 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура шестоъгълна плътноопакована
Плътност 12450 kg/m3
Температура на топене 2607 K (2334 °C)
Температура на кипене 4423 K (4150 °C)
Моларен обем 8,1706×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 38,59 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 619 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 2588 2811 3087 3424 3845 4388
Скорост на звука 5970 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 238 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 1,4×107 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление 0,071 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост 117 W/(m·K)
Магнетизъм парамагнитен[1]
Модул на еластичност 447 GPa
Модул на срязване 173 GPa
Модул на свиваемост 220 GPa
Коефициент на Поасон 0,3
Твърдост по Моос 6,5
Твърдост по Бринел 2160 MPa
История
Наименуван от латинското Ruthenia – Русия
Откритие Карл Клаус (1844 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
96Ru 5,54 % стабилен
97Ru синт. 2,9 дни ε 97Tc
γ
98Ru 1,87 % стабилен
99Ru 12,76 % стабилен
100Ru 12,6 % стабилен
101Ru 17,06 % стабилен
102Ru 31,55 % стабилен
103Ru синт. 39,26 дни β- 103Rh
γ
104Ru 18,62 % стабилен
105Ru синт. 373,6 дни β- 105Rh

ИсторияРедактиране

ХарактеристикиРедактиране

Физични свойстваРедактиране

ИзотопиРедактиране

Наличие в природатаРедактиране

СъединенияРедактиране

ПроизводствоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Използвана литература