Рутений

химичен елемент с атомен номер 44

Рутений е химичен елемент със символ Ru и атомен номер 44 в периодичната система на елементите. Рядък преходен метал от групата на платината, рутеният се намира най-често в рудата на платината и се използва за катализатор в някои платинени сплави.

Рутений
Рутений – блестящ сребристо-бял метал
Блестящ сребристо-бял метал
Спектрални линии на рутений
ТехнецийРутенийРодий
Fe

Ru

Os
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZРутений, Ru, 44
Група, период, блок85d
Химическа серияпреходен метал
Електронна конфигурация[Kr] 4d7 5s1
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 15, 1
CAS номер7440-18-8
Свойства на атома
Атомна маса101,07 u
Атомен радиус (изч.)130 (178) pm
Ковалентен радиус146±7 pm
Степен на окисление8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -2, -4,
ОксидRuO4 и RuO2 (умерено киселинни)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,2
Йонизационна енергияI: 710,2 kJ/mol
II: 1620 kJ/mol
III: 2747 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна плътноопакована
Плътност12450 kg/m3
Температура на топене2607 K (2334 °C)
Температура на кипене4423 K (4150 °C)
Моларен обем8,1706×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене38,59 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение619 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 2588 2811 3087 3424 3845 4388
Скорост на звука5970 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет238 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост1,4×107 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление0,071 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост117 W/(m·K)
Магнетизъмпарамагнитен[1]
Модул на еластичност447 GPa
Модул на срязване173 GPa
Модул на свиваемост220 GPa
Коефициент на Поасон0,3
Твърдост по Моос6,5
Твърдост по Бринел2160 MPa
История
Наименуванот латинското Ruthenia – Русия
ОткритиеКарл Клаус (1844 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
96Ru 5,54 % стабилен
97Ru синт. 2,9 дни ε 97Tc
γ
98Ru 1,87 % стабилен
99Ru 12,76 % стабилен
100Ru 12,6 % стабилен
101Ru 17,06 % стабилен
102Ru 31,55 % стабилен
103Ru синт. 39,26 дни β- 103Rh
γ
104Ru 18,62 % стабилен
105Ru синт. 373,6 дни β- 105Rh

ИсторияРедактиране

ХарактеристикиРедактиране

Физични свойстваРедактиране

ИзотопиРедактиране

Наличие в природатаРедактиране

СъединенияРедактиране

ПроизводствоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Използвана литература