Полузатворена гласна

При разположение на символите по двойки, левият
обозначава незакръглена гласна, а десният - закръглена.

Полузатворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика на една трета от разстоянието между положенията му при затворени и отворени гласни.

Шестте основни полузатворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:[1]

Бележки редактиране