Републикански път II-63

Републикански път II-63 е второкласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Област Перник. Дължината му е 68,7 km.

Републикански път II-63
СтранаБългария
Начало81,4 km на I-6, гр. Перник
КрайГКПП Стрезимировци
граница със Сърбия
Дължина68,7 km

Пътят се отклонява наляво при 81,4 km на Републикански път I-6 в западната част на град Перник и се насочва на север през Пернишката котловина. След като премине през село Мещица преодолява нисък вододел, навлиза в Брезнишката котловина и достига до град Брезник. Там пътят завива на запад, а северно от село Конска напуска котловината, завива на северозапад, преодолява Главния вододел на България и достига горното течение на река Ябланица (десен приток на Ерма). Спуска се по долината на реката между планините Завалска на североизток и Стража на югозапад, като минава през селата Мракетинци и Филиповци. На 1 km след последното напуска долината на река Ябланица, завива на запад, преодолява нисък вододел, слиза в източната част на Трънската котловина и достига до град Трън. От там пътят продължава на запад по северния (ляв) бряг на река Ерма през Трънската котловина, минава през селата Главановци и Слишовци и достига до границата с Република Сърбия при село Стрезимировци и ГКПП Стрезимировци.

По протежението на пътя вляво и вдясно от него се отделят 3 броя третокласни пътища, в т.ч. 2 пътя с трицифрени номера и 1 път с четирицифрен номер:

Третокласни пътища с трицифрени номера:

Третокласни пътища с трицифрени номера:

Републикански път ІI-63
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Перник, I-6, 81,4 km, гр. Перник 0,0 ← гр. Перник, 81,4 km, I-6, Община Перник
(от 48,7 km на I-8) III-802, 27,2 km, гр. Перник 2,1 гр. Перник
4,6 → общински път (за с. Витановци)
с. Мещица 9,2 с. Мещица
(за с. Расник) общински път ← 10,9
(за с. Вискяр) общински път ← 15 
Община Брезник 15,6 Община Брезник
(до гр. Божурище) III-638, 0,0 km ← 19,0
(за с. Гоз) общински път, гр. Брезник 20,8 гр. Брезник
(от 8,8 km на II-81) III-811, 35,6 km, гр. Брезник 21,9 → гр. Брезник, 35,6 km, III-811 (до 9,7 km на III-605)
(за с. Видрица) общински път ← 24,5
(за с. Видрица) общински път ← 27,1 → общински път (за с. Конска)
Община Трън 32,7 → общински път (за с. Ребро), Община Трън
(за с. Неделково) общински път ← 35,6 → общински път (за с. Лялинци)
37,1 → общински път (за с. Парамун)
с. Мракетинци 39,3 с. Мракетинци
с. Филиповци 42,2 → с. Филиповци, 0,0 km, III-6301 (до 52,6 km на ІI-63)
(от 31,7 km на II-81) III-813, 63,3 km → 45,4
46,7 → общински път (за с. Ездимирци)
(за с. Банкя) общински път ← 48,7
(за селата Ломница и Богойна) общински път, гр. Трън 50,9 гр. Трън
52,6 ← 12,3 km, III-6301 (от с. Филиповци)
54,0 → 0,0 km, III-637 (до с. Драговищица)
(за с. Туроковци) общински път ← 55,8 → общински път (за с. Берайнци)
(за с. Забел) общински път ← 57,8
(за с. Зелениград) общински път ← 58,5 → общински път (за с. Ярловци)
(за с. Милославци) общински път ← 60,4
(за с. Насалевци) общински път, с. Главановци 61,5 с. Главановци
62,6 → общински път (за с. Цегриловци)
с. Слишовци 65,8 → с. Слишовци, общински път (за с. Реяновци)
67,9 → общински път (за с. Джинчовци)
граница със Сърбия, ГКПП Стрезимировци, с. Стрезимировци 68,7 с. Стрезимировци, ГКПП Стрезимировци, граница със Сърбия

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране