Републикански път III-637

Републикански път IIІ-637 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Перник и Кюстендил. Дължината му е 68,2 km.

Републикански път III-637
СтранаБългария
Начало54 км на II-63
Край9,6 км на III-601, с. Драговищица
Дължина68,2 km

Пътят се отклонява наляво при 54,0-ти km на Републикански път II-63 на 3 km западно от град Трън, пресича река Ерма и се насочва на юг през Трънската котловина, като преминава между планините Лешниковска на запад и Люляк (Люцкан) на изток. След това пътят продължава между Еловишка планина на запад и Люляк (Люцкан) на изток, като минава през селата Вукан и Мрамор, преодолява Главния български вододел между планините Еловишка на запад и Ерулска на изток и при село Горочевци слиза в долината на Пенкьовска река от басейна на река Струма. От там Републикански път IIІ-637 продължава на юг по долината на реката между планините Пенкьовска на запад и Ерулска на изток, като последователно минава през селата Видрар, Докьовци и Пенкьовци и на 4,5 km южно от последното, при съединяването си с Републикански път III-6052 пътят свършва. По проект той трябва да бъде изграден на запад през южната част на Пенкьовска планина до село Трекляно, но има само пътека. В този си непостроен участък дължината на пътя е измерена по права линия по карта и е 4 km и същевременно навлиза в Кюстендилска област.

След село Трекляно пътят продължава отново в южна посока по долината на Треклянска река (десен приток на Струма), минава през село Габрешевци, при село Сушица преодолява седловината между планините Кобилска на запад и Земенска на изток и слиза в село Злогош. От там пътят продължава отново на юг през западните склонове на Земенска, преминава през село Полска Скакавица и достига до село Драговищица, където се съединява с Републикански път III-601 при неговия 9,6 км.

От Републикански път III-637 при неговия 5 km надясно се отклонява третокласен Републикански път III-6372 (35,1 km) през селата Костуринци, Стайчовци, Долна Мелна, Дълга лука и Косово до село Трекляно при 38,4 km на Републикански път III-637.

Републикански път ІII-637
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Трън, Област Перник, II-63, 54 км ← 0,0 ← 54 km, II-63, Област Перник, Община Трън
(за с. Радово) общински път ← 2,2
(за с. Студен извор) общински път ← 3,2 → общински път (за с. Бусинци)
(до с. Трекляно) III-6372, 0 км ← 5,0
с. Вукан 5,7 с. Вукан
с. Мрамор → с. Мрамор, общински път (за с. Кожинци)
с. Горочевци 18,1 ← с. Горочевци, 32,6 км, III-8114 (от гр. Брезник)
с. Видрар 20,7 с. Видрар
(за с. Лева река) общински път ← 21,9
с. Докьовци 23,1 с. Докьовци
с. Пенкьовци 29,6 с. Пенкьовци
34,1 ← 6,1 км, III-6052 (от 40,4 км на III-605)
Община Трекляно, Област Кюстендил 36,2 Област Кюстендил, Община Трекляно
(от 5 км на III-637) III-6372, 35,1 км, с. Трекляно 38,4 с. Трекляно
(от с. Долно Уйно) III-6012, 23,6 км, с. Трекляно 39,2 с. Трекляно
с. Габрешевци 44,2 ← с. Габрешевци, 69 км, III-623 (от 34,9 км на II-62)
50,2 → общински път (за с. Сушица)
(за селата Долни Коритен и Полетинци) общински път, с. Злогош 53,7 с. Злогош
Община Кюстендил 57,5 Община Кюстендил
61,8 ← 15 км, III-6003 (от 30,3 км на I-6)
с. Драговищица 67,5 → с. Драговищица, общински път (за с. Стенско)
с. Драговищица 67,8 ← с. Драговищица, 13,1 км, III-6005 (от 25,1 км на I-6)
(до ГКПП Олтоманци) III-601, 9,6 км, с. Драговищица 68,2 ← с. Драговищица, 9,6 км, III-601 (от 22,6 км на I-6)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране