Апел към македонците в България

„Апелът към македонците в България“ е обръщение на 29 дейци на БРП (к), бивши активисти на ВМРО (обединена) и ВМРО (протогеровисти), към Македонските емигрантски организации в България, публикувано в средата на септември 1944 година в София, България. В него подписалите се придържат към идеите, прокламирани от резолюцията на Коминтерна по македонския въпрос от 1934 година, в която се прокарва тезата за съществуване на самостоятелна македонска нация. В апела се подкрепя АСНОМ, като се апелира за създаването на Социалистическа Република Македония в бъдеща Социалистическа Федеративна Република Югославия. Изразява се и солидарност с новата власт на Отечествения фронт в България. Изтъква се, че „Македонската емиграция в България водеше упорита и кървава борба в своите редици срещу агентите на фашистката завоевателна политика“ и като основна задача е поставено прочистването на емигрантските организации от „фашистките“ им ръководства[1][2].

„Апел към македонците в България“
„Апелъ къмъ македонцитѣ въ България“
Първо изданиесептември 1944 г.
София, България
Оригинален езикбългарски
Жанрполитически памфлет

Установилата се след Деветосептемврийския преврат ОФ власт, скоро след това започва да реорганизира и/или закрива съществувалите дотогава македонобългарски патриотични организации като Съюза на македонските емигрантски организации, Македонския научен институт, Илинденската организация, Македонския женски съюз и Съюза на македонските младежки организации. Съдбата на подписалите Апела е различна. Част от тях скоро след това заемат високи обществени и политически постове в двете държави, а други са репресирани или изолирани от политическия живот.

Подписали

редактиране
Номер Име Номер Име
1 Павел Шатев 15 Георги Динишев
2 Божин Димитров 16 Георги Деспотов
3 Иван Попйорданов 17 Ангел Динев
4 Любен Манолов 18 Кръстьо Гермов
5 Христо Калайджиев 19 Филип Поптодоров
6 Георги Саракинов 20 Димитър Халваджиев
7 Александър Мартулков 21 Иван Палейков
8 Лазар Поповски 22 Никола Константинов
9 Христо Далкалъчев 23 Лазар Божинов
10 Христо Тенчев 24 Гоце Гърков
11 Петър Шанданов 25 Васил Христов
12 Пецо Трайков 26 Борис Михов
13 Лазар Ашлаков 27 Туше Влахов
14 Туше Делииванов 28 Стефан Нанов
29 Михаил Герджиков[3]