Група 3 на периодичната система

Група→ 3
↓Период
4 21
Sc
5 39
Y
6 57-71
(Ln)
7 89-103
(An)

Група 3 на периодичната система е първата от групите на периодичната система, съставена предимно от преходни метали. Известна е и под името „скандиева група“. В тази група влизат следните елементи:

Sc, Y и лантанидите влизат в група, наречена „редкоземни елементи“. В миналото се е смятало, че те са били твърде малко като количество в природата (от тук идва и тяхното наименование – редкоземни), като са били с висока търговска стойност, по-висока дори от тази на благородните метали, поради трудното им разделяне един от друг. Оказва се, че те не са никак редки – церият е 26-ия елемент по разпространеност в земната кора, златото е по-рядко срещано от неодима, а тулият е по-разпространен от йодa.

Най-често разпространените представители на актинидите са Th, U и Pu, а Ac, Pa и Np се срещат в малки количества и почти винаги в смесени руди с предходните три актинида. Всички елементи след плутония са получени по изкуствен начин. Актинидите се използват най-често в атомните централи, като ядрено гориво и за производство на атомни бомби. Всички актиниди са радиоактивни.

(Ln) Лантаниди 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
(An) Актиниди 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr