Ербий

химичен елемент с атомен номер 68

Ербий е химичен елемент със символ Er, пореден атомен номер 68 и атомна маса 167,26. Температурата му на топене е 1529 °С, а на кипене 2868 °С. Има 16 изотопа, представлява рядък метал със сребристо-бял цвят. Открит е през 1843 година. Сравнително стабилен на въздух, мек и не се окислява лесно.

Ербий
Ербий – сребристо-бял метал
Ербий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на ербий
Спектрални линии на ербий
ХолмийЕрбийТулий


Er

Fm
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZЕрбий, Er, 68
Група, период, блок–, 6f
Химическа сериялантанид
Електронна конфигурация[Xe] 4f12 6s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 30, 8, 2
CAS номер7440-52-0
Свойства на атома
Атомна маса167,259 u
Атомен радиус175  pm
Ковалентен радиус189±6 pm
Степен на окисление3, 2, 1
ОксидEr2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,24
Йонизационна енергияI: 589,3 kJ/mol
II: 1150 kJ/mol
III: 2194 kJ/mol
IV: 4120 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна плътноопакована
Плътност9066 kg/m3
Температура на топене1802 K (1529 °C)
Температура на кипене3141 K (2868 °C)
Моларен обем18,44×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене19,9 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение280 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1504 1663 1885 2163 2552 3132
Скорост на звука2830 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет168 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост1,2×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление0,86 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост14,5 W/(m·K)
Магнетизъм1: феромагнитен;
2: антиферомагнитен;
3: парамагнитен
Модул на еластичност69,9 GPa
Модул на срязване28,3 GPa
Модул на свиваемост44,4 GPa
Коефициент на Поасон0,237
Твърдост по Моос1,97
Твърдост по Викерс430 – 700 MPa
Твърдост по Бринел600 – 1070 MPa
История
Наименуванна Итербю, Швеция
ОткритиеКарл Мосандер
(1842 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
160Er синт. 28,58 часа ε 160Ho
162Er 0,139 % стабилен
164Er 1,601 % стабилен
165Er синт. 10,36 часа ε 165Ho
166Er 33,503 % стабилен
167Er 22,869 % стабилен
168Er 26,978 % стабилен
169Er синт. 9,4 дни β- 169Tm
170Er 14,91 % стабилен
171Er синт. 7,516 часа β- 171Tm
172Er синт. 49,3 часа β- 172Tm