Тулий

химичен елемент с атомен номер 69

Тулий е химичен елемент от периодичната система със символ Tm и атомен номер 69. Елементът е лантанид и се причислява към групата на редкоземните метали.

Тулий
Тулий – сребристо-сив метал
Сребристо-сив метал
Спектрални линии на тулий
ЕрбийТулийИтербий


Tm

Md
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Тулий, Tm, 69
Група, период, блок –, 6f
Химическа серия лантанид
Електронна конфигурация [Xe] 4f13 6s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 31, 8, 2
CAS номер 7440-30-4
Свойства на атома
Атомна маса 168,93422 u
Атомен радиус (изч.) 175 (222) pm
Ковалентен радиус 190±10 pm
Степен на окисление 3, 2
Оксид Tm2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,25
Йонизационна енергия I: 596,7 kJ/mol
II: 1160 kJ/mol
III: 2285 kJ/mol
IV: 4120 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Алотропи α- и β-тулий
Кристална структура
(β-тулий)
шестоъгълна плътноопакована
Кристална структура
(α-тулий)
четириъгълна
Плътност 9320 kg/m3
Температура на топене 1818 K (1545 °C)
Температура на кипене 2223 K (1950 °C)
Моларен обем 18,12×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 16,84 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 191 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1117 1235 1381 1570 1821 2217
Специф. топл. капацитет 160 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 1,4×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление 0,676 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост 16,9 W/(m·K)
Магнетизъм 1: феромагнитен;
2: антиферомагнитен;
3: парамагнитен
Модул на еластичност 74 GPa
Модул на срязване 30,5 GPa
Модул на свиваемост 44,5 GPa
Коефициент на Поасон 0,213
Твърдост по Моос 1,77
Твърдост по Викерс 470 – 650 MPa
Твърдост по Бринел 470 – 900 MPa
История
Наименуван на Туле, митичен регион в Скандинавия
Откритие Пер Теодор Клеве
(1879 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
167Tm синт. 9,25 дни ε 167Er
168Tm синт. 93,1 дни ε 168Er
169Dy 100 % стабилен
170Tm синт. 128,6 дни β- 170Yb
171Tm синт. 1,92 г. β- 171Yb

Външни препраткиРедактиране