Калифорний

химичен елемент с атомен номер 98

Калифорният е химичен елемент със символ Cf, атомен номер 98 и принадлежащ към групата на актинидите. Името идва от щата Калифорния. Открит е от Алберт Гиорсо и Глен Сиборг през 1950 г.

Калифорний
Калифорний – сребристо-бял метал
Калифорний – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на калифорний
Спектрални линии на калифорний
БерклийКалифорнийАйнщайний
Dy

Cf

(Upb)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZКалифорний, Cf, 98
Група, период, блок–, 7f
Химическа серияактинид
Електронна конфигурация[Rn] 5f10 7s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
CAS номер7440-71-3
Свойства на атома
Атомна маса[251] u
Степен на окисление4, 3, 2
ОксидCfO2 и Cf2O3
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,3
Йонизационна енергияI: 608 kJ/mol
II: 1206 kJ/mol
III: 2267 kJ/mol
IV: 3599 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна
Плътност15100 kg/m3
Температура на топене1173 K (900 °C)
Температура на кипене1743 K (1470 °C) (приблизителна)
Моларен обем16,62×10-6 m3/mol
Твърдост по Моос3 – 4
История
Наименуванна щата Калифорния
ОткритиеГлен Сиборг и Алберт Гиорсо
(1950 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
248Cf синт. 333,5 дни α 244Cm
СД разни
249Cf синт. 351 г. α 245Cm
СД разни
250Cf синт. 13,08 г. α 246Cm
СД разни
251Cf синт. 898 г. α 247Cm
252Cf синт. 2,645 г. α 248Cm
СД разни
253Cf синт. 17,81 дни β- 253Es
СД разни
254Cf синт. 60,5 дни α 250Cm
СД разни

Изотопът на калифорния (252Cf) се използва в уреди, които търсят слоеве на петрол и вода в петролните кладенци.

Външни препратки редактиране