Холмий

химичен елемент с атомен номер 67

Холмий е химичен елемент от периодичната система със символ Ho и атомен номер 67. Той принадлежи към групата на лантанидите и се причислява към редкоземните елементи.

Холмий
Холмий – сребристо-бял метал
Холмий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на холмий
Спектрални линии на холмий
ДиспросийХолмийЕрбий


Ho

Es
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZХолмий, Ho, 67
Група, период, блок–, 6f
Химическа сериялантанид
Електронна конфигурация[Xe] 4f11 6s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 29, 8, 2
CAS номер7440-60-0
Свойства на атома
Атомна маса164,93033 u
Атомен радиус175  pm
Ковалентен радиус192±7 pm
Степен на окисление3, 2, 1
ОксидHo2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,23
Йонизационна енергияI: 581 kJ/mol
II: 1140 kJ/mol
III: 2204 kJ/mol
IV: 4100 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна плътноопакована
Плътност8790 kg/m3
Температура на топене1734 K (1461 °C)
Температура на кипене2873 K (2600 °C)
Моларен обем18,75×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене17 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение251 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1432 1584 1775 2040 2410 2964
Скорост на звука2760 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет165 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост1,1×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление0,814 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост16,2 W/(m·K)
Магнетизъм1: феромагнитен;
2: парамагнитен
Модул на еластичност64,8 GPa
Модул на срязване26,3 GPa
Модул на свиваемост40,2 GPa
Коефициент на Поасон0,231
Твърдост по Моос1,65
Твърдост по Викерс410 – 600 MPa
Твърдост по Бринел500 – 1250 MPa
История
Наименуванот латинското име на Стокхолм – Holmia
ОткритиеПер Теодор Клеве,
Жак-Луи Соре,
Марк Делафонтен
(1878 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
163Ho синт. 4570 г. ε 163Dy
164Ho синт. 29 мин. ε 164Dy
165Ho 100 % стабилен
166Ho синт. 26,763 часа β- 166Er
167Ho синт. 3,1 часа β- 167Er