Холмий

химичен елемент с атомен номер 67

Холмий е химичен елемент от периодичната система със символ Ho и атомен номер 67. Той принадлежи към групата на лантанидите и се причислява към редкоземните елементи.

Холмий
Холмий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на холмий
ДиспросийХолмийЕрбий


Ho

Es
Периодична система
Общи данни
Име, символ, Z Холмий, Ho, 67
Група, период, блок –, 6f
Химическа серия лантанид
Електронна конфигурация [Xe] 4f11 6s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 29, 8, 2
CAS номер 7440-60-0
Свойства на атома
Атомна маса 164,93033 u
Атомен радиус 175  pm
Ковалентен радиус 192±7 pm
Степен на окисление 3, 2, 1
Оксид Ho2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,23
Йонизационна енергия I: 581 kJ/mol
II: 1140 kJ/mol
III: 2204 kJ/mol
IV: 4100 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Кристална структура шестоъгълна плътноопакована
Плътност 8790 kg/m3
Температура на топене 1734 K (1461 °C)
Температура на кипене 2873 K (2600 °C)
Моларен обем 18,75×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене 17 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 251 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1432 1584 1775 2040 2410 2964
Скорост на звука 2760 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 165 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 1,1×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление 0,814 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост 16,2 W/(m·K)
Магнетизъм 1: феромагнитен;
2: парамагнитен
Модул на еластичност 64,8 GPa
Модул на срязване 26,3 GPa
Модул на свиваемост 40,2 GPa
Коефициент на Поасон 0,231
Твърдост по Моос 1,65
Твърдост по Викерс 410 – 600 MPa
Твърдост по Бринел 500 – 1250 MPa
История
Наименуван от латинското име на Стокхолм – Holmia
Откритие Пер Теодор Клеве,
Жак-Луи Соре,
Марк Делафонтен
(1878 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
163Ho синт. 4570 г. ε 163Dy
164Ho синт. 29 мин. ε 164Dy
165Ho 100 % стабилен
166Ho синт. 26,763 часа β- 166Er
167Ho синт. 3,1 часа β- 167Er