Кюрий

химичен елемент с атомен номер 96

Кюрият е химичен елемент със символ Cm, атомен номер 96 и принадлежащ към групата на актинидите. Името идва от Пиер Кюри и Мария Кюри. Открит е от Глен Сиборг през 1944 г.

Кюрий
Спектрални линии на кюрий
Спектрални линии на кюрий
АмерицийКюрийБерклий
Gd

Cm

(Upn)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZКюрий, Cm, 96
Група, период, блок–, 7f
Химическа серияактинид
Електронна конфигурация[Rn] 5f7 6d1 7s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
CAS номер7440-51-9
Свойства на атома
Атомна маса[247] u
Атомен радиус174  pm
Ковалентен радиус169±3 pm
Степен на окисление6,[1] 4, 3, 2
ОксидCmO3, CmO2[1] и Cm2O3 (амфотерни)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,3
Йонизационна енергияI: 581 kJ/mol
II: 1196 kJ/mol
III: 2026 kJ/mol
IV: 3550 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна
Плътност13510 kg/m3
Температура на топене1613 K (1340 °C)
Температура на кипене3383 K (3110 °C)
Моларен обем18,28×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене13,85 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1788 1982
Специф. ел. съпротивление1,25 Ω.mm2/m [2]
Магнетизъмантиферомагнитен;
парамагнитен [2]
(преход при -221 °C)
История
Наименуванна семейство Кюри (Мария и Пиер)
ОткритиеГлен Сиборг,
Ралф Джеймс,
Алберт Гиорсо
(1944 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
242Cm синт. 160 дни α 238Pu
СД разни
243Cm синт. 29,1 г. α 239Pu
СД разни
ε 243Am
244Cm синт. 18,1 г. α 240Pu
СД разни
245Cm синт. 8500 г. α 241Pu
СД разни
246Cm синт. 4730 г. α 242Pu
СД разни
247Cm синт. 1,56×107 г. α 243Pu
248Cm синт. 3,4×105 г. α 244Pu
СД разни
250Cm синт. 9000 г. α 246Pu
СД разни
β- 250Am

Източници

редактиране
Използвана литература
  • Domanov, V. P. et al. Formation of volatile curium(VI) trioxide CmO3 // Radiochemistry 53 (5). SP MAIK Nauka/Interperiodica, 2011. DOI:10.1134/S1066362211050018. p. 453 – 456. (на английски)
  • Schenkel, R. The electrical resistivity of 244Cm metal // Solid State Communications 23 (6). 1977. DOI:10.1016/0038-1098(77)90239-3. p. 389. (на английски)