Айнщайний

химичен елемент с атомен номер 99

Айнщайний е химичен елемент, кръстен на Айнщайн, който не се среща в природата. Намира се в седмия период на периодичната таблица и е класифициран като актинид. Атомният му номер е 99, означава се с Es и има 14 изотопа. Открит е заедно с химичния елемент фермий при взривяването на термоядрената бомба „Майк“ в южната част на Тихия океан на 1 ноември 1952 г., върху изчезналия впоследствие коралов остров Елугалъб. Идентифициран е от Албърт Гиорсо и сътрудници в Бъркли. Материалът за изследване е бил първоначално събиран от брониран безпилотен самолет, летящ през облаците от радиоактивната експлозия[1]. Получен е в процеса на взрива, като 238U е облъчен с 15 неутрона. Получава се свръхтежък 253U, който след последователни бета разпадания се превръща в 255Es.

Айнщайний
Айнщайний – сребрист, светещ в синьо на тъмно
Айнщайний – сребрист, светещ в синьо на тъмно
Сребрист, светещ в синьо на тъмно
Спектрални линии на айнщайний
Спектрални линии на айнщайний
КалифорнийАйнщайнийФермий
Ho

Es

(Upt)
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZАйнщайний, Es, 99
Група, период, блок–, 7f
Химическа серияактинид
Електронна конфигурация[Rn] 5f11 7s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
CAS номер7429-92-7
Свойства на атома
Атомна маса[252] u
Степен на окисление4, 3, 2
ОксидEs2O3
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,3
Йонизационна енергияI: 619 kJ/mol
II: 1216 kJ/mol
III: 2334 kJ/mol
IV: 3734 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структуракубична стенноцентрирана
Плътност8840 kg/m3
Температура на топене1133 K (860 °C) (приблизителна)
Температура на кипене1269 K (996 °C) (приблизителна)
Магнетизъмпарамагнитен
История
Наименуванна Алберт Айнщайн
ОткритиеАлберт Гиорсо
(1952 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
252Es синт. 1,29 г. α 248Bk
ε 252Cf
β- 252Fm
253Es синт. 20,47 дни α 249Bk
СД разни
254Es синт. 275,7 дни α 250Bk
ε 254Cf
β- 254Fm
255Es синт. 39,8 дни α 251Bk
СД разни
β- 255Fm

Единственото му приложение е като мишена за синтезиране на следващите елементи. Елементът е радиоактивен. Степените му на окисление (валентността) са 4 и 3, като 3 е най-характерната степен. Има относителна атомна маса около 252.

Източници

редактиране
  1. Лефтеров, Димитър. Химичните елемнти и техните изотопи. Издателство на БАН – „Проф. Марин Дринов“, 2015.